Motion 4 – Universitetens finansiering

Motion

Motion 4 – Universitetens finansiering

Beslut

Partidagen beslöt

att Sfp:s företrädare i regering och riksdag bevakar undervisningsministeriets behandling av universitetens finansieringssystem, med syfte att resultatansvar och kvantitativ produktion som tyngdpunkt i universitetens finansiering omprövas.