Motion 5 – Konkurrens med skattemedel

Motion

Motion 5 – Konkurrens med skattemedel

Beslut

Partidagen beslöt

att motionen inte föranleder åtgärder.