Motion 6 – Talterapeututbildning vid Helsingfors universitet bör garanteras

Motion

Motion 6 – Talterapeututbildning vid Helsingfors universitet bör garanteras

Beslut

Partidagen beslöt att Sfp:s representanter i riksdag och regering samt andra förtroendevalda arbetar för

att utbildningsenheter med utbildning på de båda inhemska språkena ges t.ex. en extra resurs via en s.k. tvåspråkighetskoefficient;
att tilläggsresurser till Helsingfors universitets binds vid målsättningen att totalantalet utbildade svenska talterapeuter i landet skall motsvara behovet;
att Helsingfors universitet måtte arrangera ett inträdesprov på svenska för sökanden till logopedi.