Motion 7 – Gruppstorlek vid integrering av elever i grundläggande utbildning

Motion

Motion 7 – Gruppstorlek vid integrering av elever i grundläggande utbildning

Beslut

Partidagen beslöt att Sfp:s representanter i riksdag och regering verkar för

att gruppstorleken för elever överförda till specialundervisning med 9-årig läroplikt ses över;
att kommuner bör uppmärksammas på att statsandelen för elever överförda till specialundervisning kommer berörda skolor till godo.