Motion 8 – En skola för alla – en vacker tanke ?

Motion

Motion 8 – En skola för alla – en vacker tanke ?

Beslut

Partidagen beslöt att Sfp verkar för

att undervisningsministeriet gör en särskild utvärdering av den integrerade specialundervisningens konsekvenser efter år 1999;
att även assisterande lärare anställs;
att kommunala arbetsmarknadsparter förbättrar arbetsvillkor och löner för skolgångsbiträden för att garantera yrkeskårens status och kontinuiteten i skolorna.