Resolution 2 – Småföretag garanterar sysselsättningen

Motion

Resolution 2 – Småföretag garanterar sysselsättningen

Beslut

SMÅFÖRETAG GARANTERAR SYSSELSÄTTNINGEN

I framtiden är det små och medelstora företag som räddar sysselsättningen. Nittiofyra procent av landets företag har färre än tio anställda och efter recessionen har sysselsättningen ökat mest bland dem. I internationell jämförelse grundas det för få nya företag i Finland. Pensionsboomen drabbar också företagen och detta innebär att 60.000 småföretagare inom de närmaste åren kommer att gå i pension. Flera av dessa har inte någon som direkt fortsätter deras verksamhet. Det behövs flera företag för en bättre sysselsättning.

Ännu under denna regeringsperiod är det viktigt att få till stånd konkreta åtgärder som sporrar småföretagandet. Byråkratin kring utbetalandet av arbetsgivaravgifter bör kraftigt förenklas. Det skall vara möjligt att betala alla avgifter på en gång och till ett konto. Mervärdesskatteredovisningen för företag med en omsättning under 50.000 euro skall kunna ske två gånger i året. Nu sker den varje månad.

En långsiktig företagarpolitik bör innehålla en revidering av skattesystemet och en översikt av stödpaket för nya företagare.

Företagsamhet bör i ännu högre grad bli en naturlig del av undervisningen i skolorna. Möjligheten att bli sin egen arbetsgivare bör bli ett lockande och realistiskt alternativ för de unga. Yrkesutbildning på andra stadiet bör få högre status.