Resolution 5 – Möjliggör aktivt föräldraskap

Motion

Resolution 5 – Möjliggör aktivt föräldraskap

Beslut

MÖJLIGGÖR AKTIVT FÖRÄLDRASKAP

Alla vuxna kan dela på ansvaret för barnen. Samhället ska stöda föräldrarna i deras stora och viktiga fostrarroll. Detta är särskilt viktigt idag, då de naturliga familje- och släktbanden ofta finns långt borta. Social och hälsovårdstjänsterna, såsom rådgivning, dagvård och eftermiddagsvård av god kvalitet är viktiga förutsättningar för barnfamiljernas välbefinnande.

Barn behöver vuxna i sin vardag. Svenska folkpartiet vill att samhället utvecklas så att föräldrarna får bättre möjligheter att kombinera familjeliv och arbete. Pappamånaden är ett viktigt steg, och den reformen kan bana väg för ett barnvänligare arbetsliv. Samtidigt vill Sfp att barnens eftermiddagsverksamhet ska bli en lagstadgad uppgift för kommunerna. Också sådana familjer som väljer att vårda sina små barn hemma ska ha möjlighet till det. Tiden hemma med små barn ska vara pensionsberättigande.

Vi ska utveckla familjepolitiken så att den beaktar olika familjesituationer. Sfp vill särskilt lyfta fram den svåra socioekonomiska situationen för de föräldrar som ensamma vårdar sina barn – oftast kvinnor.

Barnlöshet diskuteras mycket idag, men i världen finns otaliga barn som behöver föräldrar. Därför ska vi också uppmuntra och stöda dem som vill bli föräldrar genom adoption.