fbpx

Regioner, EU, den globala världen

Svenska folkpartiet arbetar utifrån utgångspunkten att gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar.

Globala utmaningar som inte kan lösas av bara ett land spänner från miljö- och säkerhetsfrågor till behovet av frihandel och demokrati. Det blir allt svårare att se på en enskild fråga isolerat. Därför måste
den nya politiken för global utveckling ha som syfte att alla politikområden deltar i arbetet för att skapa en rättvisare och mer hållbar global utveckling.