Valprogram 2015, lättläst

SFP • LÄTTLÄST VALPROGRAM

Svenska folkpartiet, SFP

I Svenska folkpartiet, SFP, sätter vi människan i centrum.
Alla människor behövs.
Vi tror att människan kan och vill ta ansvar för sig själv och för andra.
SFP säger nej till rasism och främlingsfientlighet.
Finland behöver invandring och ska också ta ansvar för de flyktingar som behöver vår hjälp.
Vi godkänner inte att människor blir diskriminerade på grund av kön, hudfärg, religion, språk, sexuell läggning eller bakgrund.

Jobb och ekonomi

SFP är oroade för Finlands ekonomi.
I takt med att människorna i Finland blir äldre ökar behovet av vård och omsorg och det kostar pengar.
För att ekonomin ska bli bättre vill SFP skapa flera jobb.
När fler jobbar kan vi använda mera pengar till skola, till sjukvård och till vård av gamla.
Finland behöver flera jobb och flera företag.
Vi vill att det skall bli lättare att få jobb i Finland.
Det ska alltid löna sig att arbeta och att anställa.
SFP vill inte höja skatterna på arbete, för pensionärer och för företagare.
Vi vill att man alltid skall få behålla minst hälften av det man tjänar.
SFP vill att de som vill och kan ska få arbeta längre.
Vi vill att de som arbetar ska må bra på jobbet.
SFP vill ge ungdomar bättre möjligheter att få ett jobb.
Vi vill också ha mera jämställda löner mellan kvinnor och män.

Skola och utbildning

SFP vill satsa på kunskap och utbildning.
Vi vill att Finland ska ha världens bästa skolor.
Skolan ska vara gratis för att alla ska ha samma möjligheter i livet.
Vi vill att skolan ska jobba med jämlikhet och medmänsklighet.
SFP vill att skolan ska motarbeta fördomar, rasism och mobbning.
Skolan ska vara en trygg plats för både elever, lärare och personal.
Det ska finnas en bra kontakt mellan hemmet och skolan.
Eleven ska alltid vara i centrum.
Undervisningsmetoderna ska vara mångsidiga och eleverna ska få det stöd de behöver.

Hälsovård

SFP vill arbeta för att vi ska ha en bra social- och hälsovård i hela landet.
Alla ska få bo kvar hemma så länge de vill och kan.
Därför vill vi hitta bra lösningar för hemservicen och hemsjukvården.
SFP vill att barnfamiljer som behöver stöd ska ha tillgång till terapi och stödtjänster.
SFP vill hjälpa personer med funktionsnedsättningar att utbilda sig, arbeta och delta i olika fritidsaktiviteter.

Europa

Europeiska unionen är viktigt för SFP.
Vi vill jobba för att stärka euron i Europa.
SFP vill att länderna i Europa ska ha ett bra samarbete med varandra.
Finland ska vara öppet och välkomnande mot människor som behöver hjälp och skydd.
Vi vill att invandrare ska komma till Finland, men vi måste bli bättre på att ta emot dem.
De som flyttar till Finland ska få välja om de lär sig svenska eller finska.

Finlands försvar

SFP vill att Finland ska vara med och skapa fred, trygghet och stabilitet i världen.
Det gör vi genom att samarbeta med andra länder, speciellt med de andra länderna i Norden.
SFP tycker att den allmänna värnplikten är en viktig del av det finländska försvaret.
SFP vill ha mera kvinnor i armén. Därför vill vi skicka ut information om frivillig militärtjänstgöring åt alla kvinnor som fyllt 19 år.

Landsbygd och stad

Vi vill att både stad och landsbygd ska må bra i Finland.
Vi vill se till att vi har bra vägar och järnvägar för att både stad och landsbygd ska hållas levande.
SFP vill också se till att skärgårdstrafiken fungerar.
Det ska vara lätt att ta sig fram i Finland.
Vi vill ta bort onödiga regler som gör det svårt för människor att bygga, bo och leva på landsbygden.
SFP vill att det ska vara hållbart och lönsamt att jobba med jorden och skogen, växthus, fiske och pälsnäring.
Vi vill att inhemska livsmedel och råvaror ska bli billigare att producera.

Miljö

Miljön och klimatet är vårt ansvar.
Vi vill minska på användningen av fossila bränslen för att de skadar vår miljö.
Fossila bränslen är till exempel bensin, diesel och olja.
I stället vill vi använda oss av förnyelsebar energi.
Till exempel vindkraft, solenergi eller vattenkraft.