Wickström: Yritysten verotus on oltava kilpailukykyinen

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström painottaa, että yritysten verotus on pidettävä kilpailukykyisellä tasolla.

– RKP:lle on tärkeää, että vahvistetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Kilpailukykyisellä verotuksella on tärkeä merkitys. Meidän on ensin luotava hyvinvointi työn kautta ja tässä yrityksillä on tärkeä rooli, Wickström sanoo. Wickström on tyytyväinen, että ensi vuoden budjetissa noudatetaan suopeaa verotuslinjaa yrityksiä kohtaan.

– Vuoden 2020 budjetissa ei koroteta yritysverotusta. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää, että yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset myös verotuksellisesti, Wickström sanoo.

Wickströmin mielestä hallitusohjelmaan tehty kirjaus energiaveron alentamisesta EU- tasolle tulee näkymään tuloksissa. 

Google ilmoitti syyskuussa datakeskus-investoinneista. Tällaiset investoinnit tuovat paljon mahdollisuuksia, siksi on tärkeää, että hallitus tekee työtä energiaveron alentamisesta, Wickström sanoo.

Wickström sanoo olevansa myös valmis keskustelemaan lahja- ja perintöverosta.

Ruotsissa luovuttiin perintöverosta 2004 ja Norjassa vuonna 2014. RKP on ehdottanut, että ensimmäisenä askeleena luovuttaisiin verosta perheyritysten sukupolvenvaihdoksien yhteydessä.

– Toivon että voisimme luopua lahja- ja perintöverosta pitkällä tähtäimellä vaikka se ei ole tämän hallitusohjelman myötä ajankohtaista. Vero voitaisiin korvata varainsiirtoverolla. Tämä vahvistaisi pienten ja keskisuurten yritysten investointimahdollisuuksia ja uusien työpaikkojen luomista.Tutkimusten mukaan siirrolla ei olisi vaikutuksia tulonjakoon.

Rehn-Kivi: Suomen on annettava apua globaaliin rokotustyöhön


Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tänään jättänyt talousarvioaloitteen rokotteiden saatavuuden parantamiseksi kehitysmaissa tukemalla maailmanlaajuista rokotusliittoumaa GAVI:a, joka on maailman suurin rokotteiden ostaja.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi pitää kansalaisaloitetta terapiatakuusta tervetulleena


Rehn-Kivi pitää kansalaisaloitetta terapiatakuusta tervetulleena

Lue seuraava artikkeli