fbpx

Varsinais-Suomen piiritoimisto

Yhteyspäällikkö

Cecilia Achrén

cecilia.achren@sfp.fi
040 500 5548

Vt. toimintakoordinaattori

Tommi Kippola

tommi.kippola@sfp.fi
040 734 3865

 

Varsinais-Suomen piiritoimisto
Aurakatu 1G
20100 Turku

Facebook

Laskutusosoite:
Svenska folkpartiet i Åboland rf.
PB 59873, 00021 Fakturering

E-laskut:
Verkkolaskutusosoite: 0037 2290 0157
Operaattori: Opus Capita Oy

RKP Varsinais-Suomen poliittinen ohjelma

Turunmaa on ruotsinkielisen Suomen koulutuskeskus

Maakunnassamme on monilla eri aloilla vahvaa kasvua. Tämä kasvu on syntynyt osaavan työvoiman ja innovaatioiden ansiosta.

Tarvitaan vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa voidaksemme reagoida työmarkkinoiden tarpeisiin. Sen vuoksi haluamme edistää räätälöityjen koulutusten järjestämistä ja kartuttaa mahdollisuuksia erikoistumiseen sekä omien taitojen syventämiseen.

Turunmaa tarvitsee eheän ruotsinkielisen opintopolun aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toiselle asteelle ja edelleen ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Päivähoidon ja koulun tulee ollalähellä sinua, hyväkuntoisissa ja asianmukaisissa tiloissa. Yhteistyö eri toimijoiden kesken vahvistaa ruotsinkielistä koulutusta.

Maahanmuuttajat ovat tärkeitä alueellemme. Koulutus on keskeinen osa sopeutumista ja kaikille tulee tarjota mahdollisuus sopeutua ruotsiksi Suomessa

Tarvitaan toimiva ja kestävä infrastruktuuri

Turun lentokenttä, satamat ja tunnin juna ovat välttämättömiä maakunnan elinvoimaisuuden ja kehityksen kannalta. Tarvitaan parempia, nopeampia ja turvallisempia tieyhteyksiä.

Valtateitten ja Saaristotien statusta tulee parantaa.

Sujuva lautta- ja yhteysalusliikenne takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet elää, työskennellä ja opiskella saaristossa.

Toimiva ja käyttäjäystävällinen joukkoliikenne sekä turvalliset pyöräilytiet mahdollistavat ilmastoystävällisen liikkumisen Varsinais-Suomen alueella.

Mahdollisuus nopeaan ja tehokkaaseen verkkoon on perusedellytys. Kuitu- ja 5G-teknologia antavat monia mahdollisuuksia ja sen vuoksi haluammekin löytää kaupunkia, saaristoa ja maaseutua hyödyttäviä ratkaisuja.

Terveys ja hyvinvointi, elämän kaikissa vaiheissa

Kunnioitus yksilöä kohtaan on terveydenhuollon kulmakivi. Sairastuessamme olemme haavoittuvassa tilassa, jolloin hyvän ja turvallisen terveydenhuollon on oltava lähellä – ja saatavissa omalla äidinkielellä. Lasten, nuorten ja perheiden on saatava tukea kaikissa tilanteissa ja iäkkäiden tulee saada elää täyttä elämää.

Ennaltaehkäisevä hoito tulee asettaa etusijalle. Terveydenhuollon palvelurakenteita on jatkuvasti arvioitava, jotta käytössä olevat resurssit tulevat tehokkaasti ja ajanmukaisesti hyödynnetyiksi.

Kiireelliseen hoitoon ja psykiatriseen hoitoon hakeutumisen kynnyksen tulee olla matala. Palvelusetelit ja kaksikieliset digitaaliset ratkaisut lisäävät saavutettavuutta ja tehostavat palvelutarjontaa.Samalla ne edistävät yrittäjyyttä ja parantavat potilaiden sekä henkilökunnan vaihtoehtoja.

Sosiaali- ja terveysala tulee tehdä houkuttelevammaksi, muunmuassa oikeudenmukaisten palkkojen, joustavuuden ja uramahdollisuuksien avulla.

Ilmasto- ja ympäristöystävällinen Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomi on kasvualue, jossa kehittämistarpeet on punnittava ympäristönäkökohdat huomioiden. Meillä ei olevaraa ratkaisuihin, joissa ympäristövaikutuksia ei huomioida – ja ympäristöystävällisten ratkaisujen tulee myös tuoda taloudellista hyötyä.

Ilmastonmuutos on suurin uhka ympäristömme kannalta. Sen vuoksi kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä ilmastoneutraaliuteen eli vähentämään kasvihuonekaasuja ja luomaan hiilinieluja. Tätä osaamistamme ympäristösektorin saralla tulee vahvistaa entisestään Turun seudulla.

Kaikessa toiminnassa tulee huomioida monimuotoisuuden säilyttäminen luonnossamme, saaristossamme ja vesistöissämme. Luontomme ja meremme ovat osa meitä ja on meidän vastuullamme, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia ja olla osa sitä.

Tuemme elinkeinoelämän kehitystä

Turku on Varsinais-Suomen elinkeinoelämän moottori, mutta maakuntamme jokaisessa osassa tulee olla mahdollista asua,elää ja työskennellä.

Varsinais-Suomi hyötyy kilpailukykyisestä elinkeinoelämästä. Työpaikat luodaan yrityksissä – tämän vuoksi yritysten perustamista ja yrittäjyyttä tulee helpottaa. Tuemme yrittäjyyttä sekä kaupungeissa että saaristossa.

Elinvoimainen elinkeinoelämä, niin pienet kuin suuret yritykset, ovat välttämättömiä sekä kaupungeille että pienimmille paikkakunnille.

Tuemme ilmastonäkökulmasta sellaisten kestävien yritysten perustamista, jotka hyödyntävät maakunnan innovaatiovoimaa ja koulutusta. Matkailuun, maatalouteen ja kalatalouteen pohjautuvalla yrittäjätoiminnalla on ratkaiseva rooli pienten paikkakuntien kehittymiselle. Paranevat mahdollisuudet etätyöhön sekä toimiva infrastruktuuri kannustavat kodinperustamista pienille paikkakunnille.

Varsinais-Suomen paikallisosastot

Turku
Puheenjohtaja: Anna-Karin Tötterman, anna-karin.totterman@abo.fi

Parainen
Puheenjohtaja: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nauvo
Puheenjohtaja: Anna Gråhn, anna.grahn@enitec.fi

Korppoo
Puheenjohtaja: Merja Fredriksson, merja.fredriksson@luukku.com

Houtskari
Puheenjohtaja: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Puheenjohtaja: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kemiönsaari
Puheenjohtaja: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

Kaarina
Puheenjohtaja: Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@kaarina.fi

Salo
Puheenjohtaja: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Naantali
Puheenjohtaja: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Raisio
Puheenjohtaja: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Varsinais-Suomen piirihallitus

Piirin puheenjohtaja:
Regina Koskinen (regina.koskinen(at)gmail.com / 040-5789098)

Varapuheenjohtajat:
Anna-Karin Tötterman (anna-karin.totterman(at)abo.fi)
Ghita Edmark (ghita.edmark(at)icloud.com)

Hallitus:
Lars Nyberg
Anne Eriksson
Leif Byman
Märta Marjamäki
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Varajäsenet:
Joachim Hesthammer
Staffan Sundström
Roger Hakalax
Kenneth Jönsson
Nina Lindholm
Linda Johans

RKP-nuoret

Toiminnanjohtaja:
Matilda Holmström
matilda.holmstrom(at)su.fi
044-2579743
Svensk Ungdom / RKP-nuoret

Eduskunta

Kansanedustaja
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)eduskunta.fi

Avustaja
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)eduskunta.fi

 

RKP:n Varsinais-Suomen puoluevaltuutetut 2017-2021:

Turku:
Ida Schauman
Ulla Achrén
Nicke Wulff

Parainen:
Mikael Holmberg
Staffan Åberg
Folke Pahlman
Mona Rönnholm
Christer Friis
Rolf Schwartz
Merja Fredriksson
Daniel Strömborg
Kurt Lundqvist
Olof Elenius
Johanna Tengström
Kaj-Johan Karlsson
Tarja Rinne
Regina Koskinen
Kurt Ekström
Maj Björk
Laura Wickström
Tomas Jansén

Kemiönsaari:
Jan-Erik Enestam
Inger Wretdal
Helena Fabritius
Wilhelm Liljeqvist
Niklas Guseff
Daniel Wilson
Patrik Sjöblom
Jill Karlsson
Fredrik Simola
Jonas Blomqvist
Kristian Lindroos
Michael Oksanen
Kim Wendelin

Kaarina:
Åsa Gustafsson

Raisio:
Janette Broberg