fbpx

Varsinais-Suomen piiritoimisto
Aurakatu 1G
20100 Turku

Facebook

Laskutusosoite:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 59873, 00021 Fakturering

E-laskut:
Verkkolaskutusosoite: 0037 2290 0157
Operaattori: Opus Capita Oy

RKP Varsinais-Suomen poliittinen ohjelma

Turunmaa on ruotsinkielisen Suomen koulutuskeskus

Maakunnassamme on monilla eri aloilla vahvaa kasvua. Tämä kasvu on syntynyt osaavan työvoiman ja innovaatioiden ansiosta.

Tarvitaan vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa voidaksemme reagoida työmarkkinoiden tarpeisiin. Sen vuoksi haluamme edistää räätälöityjen koulutusten järjestämistä ja kartuttaa mahdollisuuksia erikoistumiseen sekä omien taitojen syventämiseen.

Turunmaa tarvitsee eheän ruotsinkielisen opintopolun aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toiselle asteelle ja edelleen ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Päivähoidon ja koulun tulee ollalähellä sinua, hyväkuntoisissa ja asianmukaisissa tiloissa. Yhteistyö eri toimijoiden kesken vahvistaa ruotsinkielistä koulutusta.

Maahanmuuttajat ovat tärkeitä alueellemme. Koulutus on keskeinen osa sopeutumista ja kaikille tulee tarjota mahdollisuus sopeutua ruotsiksi Suomessa

Tarvitaan toimiva ja kestävä infrastruktuuri

Turun lentokenttä, satamat ja tunnin juna ovat välttämättömiä maakunnan elinvoimaisuuden ja kehityksen kannalta. Tarvitaan parempia, nopeampia ja turvallisempia tieyhteyksiä.

Valtateitten ja Saaristotien statusta tulee parantaa.

Sujuva lautta- ja yhteysalusliikenne takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet elää, työskennellä ja opiskella saaristossa.

Toimiva ja käyttäjäystävällinen joukkoliikenne sekä turvalliset pyöräilytiet mahdollistavat ilmastoystävällisen liikkumisen Varsinais-Suomen alueella.

Mahdollisuus nopeaan ja tehokkaaseen verkkoon on perusedellytys. Kuitu- ja 5G-teknologia antavat monia mahdollisuuksia ja sen vuoksi haluammekin löytää kaupunkia, saaristoa ja maaseutua hyödyttäviä ratkaisuja.

Terveys ja hyvinvointi, elämän kaikissa vaiheissa

Kunnioitus yksilöä kohtaan on terveydenhuollon kulmakivi. Sairastuessamme olemme haavoittuvassa tilassa, jolloin hyvän ja turvallisen terveydenhuollon on oltava lähellä – ja saatavissa omalla äidinkielellä. Lasten, nuorten ja perheiden on saatava tukea kaikissa tilanteissa ja iäkkäiden tulee saada elää täyttä elämää.

Ennaltaehkäisevä hoito tulee asettaa etusijalle. Terveydenhuollon palvelurakenteita on jatkuvasti arvioitava, jotta käytössä olevat resurssit tulevat tehokkaasti ja ajanmukaisesti hyödynnetyiksi.

Kiireelliseen hoitoon ja psykiatriseen hoitoon hakeutumisen kynnyksen tulee olla matala. Palvelusetelit ja kaksikieliset digitaaliset ratkaisut lisäävät saavutettavuutta ja tehostavat palvelutarjontaa.Samalla ne edistävät yrittäjyyttä ja parantavat potilaiden sekä henkilökunnan vaihtoehtoja.

Sosiaali- ja terveysala tulee tehdä houkuttelevammaksi, muunmuassa oikeudenmukaisten palkkojen, joustavuuden ja uramahdollisuuksien avulla.

Ilmasto- ja ympäristöystävällinen Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomi on kasvualue, jossa kehittämistarpeet on punnittava ympäristönäkökohdat huomioiden. Meillä ei olevaraa ratkaisuihin, joissa ympäristövaikutuksia ei huomioida – ja ympäristöystävällisten ratkaisujen tulee myös tuoda taloudellista hyötyä.

Ilmastonmuutos on suurin uhka ympäristömme kannalta. Sen vuoksi kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä ilmastoneutraaliuteen eli vähentämään kasvihuonekaasuja ja luomaan hiilinieluja. Tätä osaamistamme ympäristösektorin saralla tulee vahvistaa entisestään Turun seudulla.

Kaikessa toiminnassa tulee huomioida monimuotoisuuden säilyttäminen luonnossamme, saaristossamme ja vesistöissämme. Luontomme ja meremme ovat osa meitä ja on meidän vastuullamme, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia ja olla osa sitä.

Tuemme elinkeinoelämän kehitystä

Turku on Varsinais-Suomen elinkeinoelämän moottori, mutta maakuntamme jokaisessa osassa tulee olla mahdollista asua, elää ja työskennellä.

Varsinais-Suomi hyötyy kilpailukykyisestä elinkeinoelämästä. Työpaikat luodaan yrityksissä – tämän vuoksi yritysten perustamista ja yrittäjyyttä tulee helpottaa. Tuemme yrittäjyyttä sekä kaupungeissa että saaristossa.

Elinvoimainen elinkeinoelämä, niin pienet kuin suuret yritykset, ovat välttämättömiä sekä kaupungeille että pienimmille paikkakunnille.

Tuemme ilmastonäkökulmasta sellaisten kestävien yritysten perustamista, jotka hyödyntävät maakunnan innovaatiovoimaa ja koulutusta. Matkailuun, maatalouteen ja kalatalouteen pohjautuvalla yrittäjätoiminnalla on ratkaiseva rooli pienten paikkakuntien kehittymiselle. Paranevat mahdollisuudet etätyöhön sekä toimiva infrastruktuuri kannustavat kodin perustamista pienille paikkakunnille.

Varsinais-Suomen paikallisosastot

Turku
Puheenjohtaja: Anna-Karin Tötterman, anna-karin.totterman@abo.fi

Parainen
Puheenjohtaja: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nauvo
Puheenjohtaja: Anna Gråhn, anna.grahn@enitec.fi

Korppoo
Puheenjohtaja: Merja Fredriksson, merjafredriksson@gmail.com

Houtskari
Puheenjohtaja: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Puheenjohtaja: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kemiönsaari
Puheenjohtaja: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

Kaarina
Puheenjohtaja: Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@kaarina.fi

Salo
Puheenjohtaja: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Naantali
Puheenjohtaja: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Raisio
Puheenjohtaja: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Varsinais-Suomen piirihallitus

Piirin puheenjohtaja:
Regina Koskinen (regina.koskinen(at)gmail.com / 040-578 9098)

Varapuheenjohtajat:
Anna-Karin Tötterman (anna-karin.totterman(at)abo.fi)
Ghita Edmark (ghita.edmark(at)icloud.com)

Hallitus:
Lars Nyberg
Anne Eriksson
Roger Hakalax
Henrik Solin
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Varajäsenet:
Sonja Rosenqvist
Staffan Sundström
Jan Drugge
Kenneth Jönsson
Gunveig Jörkell
Linda Johans

RKP-nuoret

Vt. toiminnanjohtaja Veera Julin

veera.julin(at)su.fi / 044-257 9743

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

Eduskunta

Kansanedustaja
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)eduskunta.fi

Avustaja
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)eduskunta.fi

 

RKP:n Varsinais-Suomen kunnanvaltuutetut 2021-2025:

Turku:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Parainen:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kemiönsaari:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Kristian Simola
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

Kaarina:
Åsa Gustafsson

Raisio:
Hans Våg

Lieto:
Henrik Solin

Aiheeseen liittyvät artikkelit

RKP Varsinais-Suomi nimesi ehdokkaita vuoden 2022 aluevaaleihin

16.11.2021

RKP Varsinais-Suomen piirihallitus nimesi 15 ehdokasta aluevaaleihin. Aluevaalit suoritetaan 23. tammikuuta 2022. Varsinais-Suomessa RKP ja Kokoomus ovat solmineet vaaliliiton tammikuussa käytävissä vaaleissa.

Tötterman haluaa jatkaa Turun RKP:n johdossa

08.11.2021

– Olen kiitollinen siitä, että moni on pyytänyt minua asettumaan uudelleen ehdolle Turun RKP:n puheenjohtajaksi ja otettu minulle osoitetusta tuesta. Asetun ehdolle jatkokautta varten ja tarjoudun päättämään aloittamani työn. Tavoitteeni on johtaa Turun RKP:tä kohti menestyksellisiä aluevaaleja, sanoo Anna-Karin Tötterman.

Bergqvist haluaa enemmän kielikylpyjä

05.11.2021

RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja Folktingetin puheenjohtaja Sandra Bergqvist peräänkuuluttaa lisää kielikylpyjä sekä päiväkodeissa että kouluissa.

Helen Honkasaari pyrkii Turun RKP:n puheenjohtajaksi

05.11.2021

Helen Honkasaari pyrkii Turun RKP:n puheenjohtajaksi marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa. Honkasaari on vaikuttanut Turun politiikassa vuodesta 2015, ensin RKP-nuorten jäsenenä ja sittemmin RKP:n jäsenenä. Hän on toiminut kaupungin koulutustoimialan luottamustehtävissä, ja on kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsen.

Bergqvist: Hiittisten ja Rauman merivartioasemien toiminta pitää turvata

04.11.2021

Kansanedustajat Sandra Bergqvist (rkp) ja Matias Marttinen (kok.) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Hiittisten ja Rauman merivartioasemien säilymisestä. Rajavartiolaitoksen säästösuunnitelmien yhteydessä on noussut esiin keskustelu merivartioston tilojen vähentämisestä. Edustajat pitävät merivartioston toimipisteiden karsintaa uhkana saaristomerenkulun turvallisuudelle.

Bergqvist tyytyväinen väylämaksun puolittamiseen mutta peräänkuuluttaa pitkäjänteisyyttä

27.10.2021

Merenkulun tukemiseksi koronapandemiassa hallitus ehdottaa väylämaksun puolittamisen jatkamista. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP), joka on myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, pitää toimenpidettä perusteltuna, mutta haluaa samalla että väylämaksua päivitetään.

Kokoomus ja RKP vaaliliittoon Varsinais-Suomessa

14.10.2021

Varsinais-Suomen Kokoomus ja RKP Varsinais-Suomi ovat solmineet vaaliliiton Varsinais-Suomessa aluevaaleihin 2022.

Bergqvist: Hyvä, että koululakkautusten todellisia vaikutuksia selvitetään

11.10.2021

Suomen peruskouluista 55 prosenttia on lakkautettu viimeisten 30 vuoden aikana. Tämä kehitys huolestuttaa kansanedustajaa ja Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaa Sandra Bergqvistiä (RKP), koska lakkautukset kohdistuvat lähes kategorisesti maaseudun ja saariston kouluihin.

Fredrik Jensén Varsinais-Suomen RKP:n uudeksi vt. toiminnanjohtajaksi

06.10.2021

Fredrik Jensén on nimitetty RKP Varsinais-Suomen uudeksi vt. toiminnanjohtajaksi. Jensénin vastuulla on sekä piirin toiminta että talous.

Bergqvist: Åbo Akademin tulisi ehdottomasti saada kouluttaa juristeja!

01.10.2021

Åbo Akademi on vuosia tehnyt työtä sen eteen, että he saisivat kouluttaa juristeja. Tällä hetkellä Åbo Akademissa voi ainoastaan opiskella oikeusnotaariksi, ja opiskelijat joutuvat sen jälkeen hakeutumaan Helsingin yliopistoon tai Turun yliopistoon jatko-opintoja varten. Åbo Akademi on nyt jättänyt uuden hakemuksen saadakseen oikeuden kouluttaa oikeustieteen maistereita. Tätä kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) lämpimästi kannattaa.

Bergqvist valtion talousarviosta: Pragmaattisia työllisyys- ja ilmastoinvestointeja!

28.09.2021

Suomi on pärjännyt suhteellisen hyvin koronapandemian aikana ja talous on toipunut nopeasti. Hallitus on jo päättänyt kattavista työllisyystoimenpiteistä, mutta lisätoimenpiteitä tarvitaan. Pitkällä aikavälillä tarvitaan edelleen toimenpiteitä, jotka edistävät työllisyyttä ja vahvistavat kasvua. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) pitää hallituksen ehdotusta kotitalousvähennyksen korotuksesta ja opiskelijoiden tulorajan nostamisesta tervetulleena.

Bergqvist vaatii toimenpiteitä sujuvien Kela-taksimatkojen turvaamiseksi

24.09.2021

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulkinnan mukaan, Kela-taksimatkojen järjestämisessä saaristosta ja harvaan asutuilta alueilta on tehtävä muutoksia. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on huolestunut muutoksista ja on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaati toimenpiteitä sujuvien Kela-taksimatkojen turvaamiseksi myös jatkossa.

Bergqvist: Viranomaisten läsnäolo saaristossa on turvattava

21.09.2021

Eduskunnassa on tänään käyty lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta. Sisäisen turvallisuuden edistämiseksi kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) pitää tärkeänä, että viranomaiset ovat läsnä ympäri maata.

Bergqvist: Osallistaminen on ratkaisevan tärkeää onnistuneen kotouttamisen kannalta

15.09.2021

Eduskunnassa on tänään käyty lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Sandra Bergqvist korosti osallistamisen ja yhteistyön tärkeyttä onnistuneen kotouttamisen kannalta.

RKP Varsinais-Suomen puhemiehistö hakee jatkokautta

10.09.2021

RKP Varsinais-Suomen puhemiehistö hakee jatkoa 18. syyskuuta järjestettävässä piirikokouksessaan. Puhemiehistössä istuvat puheenjohtaja Regina Koskinen Paraisilta, ja varapuheenjohtajat Anna-Karin Tötterman Turusta sekä Ghita Edmark Kemiönsaarelta.

Bergqvistin saaristolaisoppilaita koskeva kirjallinen kysymys voi johtaa lakimuutokseen

02.07.2021

Keväällä kansanedustaja Sandra Bergqvist (Rkp) esitti kirjallisen kysymyksen uuden oppivelvollisuuslain majoituskorvauksesta. Majoituskorvauksen myöntämisperusteissa ei oteta huomioon saariston olosuhteita, mikä asettaa saariston oppilaat epätasa-arvoiseen asemaan. Lakimuutos voi olla tarpeen tämän epäkohdan korjaamiseksi. Tämä käy ilmi opetusministeri Saramon vastauksesta kysymykseen.

Bergqvist: Nyt uuden Kirjalansalmen sillan ja Hessundinsalmen sillan rahat on hyväksytty!

23.06.2021

Eduskunta saattoi keskiviikkona päätökseen vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion käsittelyn. Päätöksellä hyväksytään myös ne 128 miljoonaa euroa, jotka ovat myönnetty Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimiselle Paraisilla. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (Rkp) on erittäin tyytyväinen siihen, että siltojen tulevaisuus on nyt turvattu.

Bergqvist: Bayerin jätti-investointi Turkuun hyödyttää koko aluetta

10.06.2021

Tiistaina lääkeyhtiö Bayer kertoi, että he suunnittelevat rakentavansa uuden lääketehtaan 250 miljoonalla eurolla Turkuun. Varsinaissuomalainen kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on erittäin iloinen sijoituspäätöksestä.

Bergqvist: Uusi oppivelvollisuuslaki on unohtanut saariston oppilaat!

04.06.2021

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on tänään jättänyt sisään kirjallisen kysymyksen uuden oppivelvollisuuslain majoituskorvauksesta. On käynyt ilmi, että oppivelvollisen majoituskorvauksen myöntämisperusteet eivät ota huomioon saariston ja harvaan asuttujen alueiden olosuhteita. Kirjallisessa kysymyksessään Bergqvist kysyy, miten tilanne voitaisiin korjata.

Bergqvist: Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on päästävä vauhtiin ja saatava tukea!

03.06.2021

– Moni meistä odottaa pääsevänsä taas käymään teatterissa, konserteissa ja erilaisissa tapahtumissa. Mutta jotta voimme osallistua näihin tapahtumiin, tarvitsemme ammattilaisia, jotka työskentelevät niiden toteuttamiseksi. Jotta kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattitaitoa ei menetettäisi, alan on nyt saatava tukea.