Jäsenjärjestöt

Jäsenyhdistykset

Jokainen jäsen kuuluu jäsenyhdistykseen. Jäsenyhdistykset voidaan jakaa paikallisyhdistyksiin ja erityisyhdistyksiin. Paikallisyhdistykset ovat sidottu paikkakuntaan ja eritysiyhdistykset keräävät tietystä teemasta kiinnostuneet jäsenet.

Järjestöt

Svensk Ungdom
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Seniorer i Finland

Erityisyhdistykset

Intresseföreningen för barnfamiljer
Intresseföreningen för finlandssvenska teckenspråkiga
Kristet Samhällsansvar i Finland r.f.
Liberal framtid/Liberaalinen tulevaisuus
Liberalt initiativ
Multicultural Finland
Nätverk för tvåspråkiga i Finland
SFP i Bryssel
Svenska folkpartiets Moderater
Svenska framtidsförbundet r.f
Svenska löntagare r.f

A

Askola

Askola

E

Espoo

Espoo

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lönnqvist Bo

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Gestrin Christina

Kommunfullmäktige

Portin Anders

Kommunfullmäktige

Gästrin Eva-Lena

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Granberg Fred

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Hällström Nina af

Kommunfullmäktige

Ahlefelt Anne

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Andler Niclas

Bildning, kultur, fritid

Hansson Viveca

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Wikholm Anders

Bildning, kultur, fritid

Ehnström-Backas Tina

Bildning, kultur, fritid

Korhonen Anna

Bildning, kultur, fritid

Norrgrann Tim

Bildning, kultur, fritid

Lindberg Fredrik

Bildning, kultur, fritid

Karlemo Pontus

Bildning, kultur, fritid

Kujala Tiina

Bildning, kultur, fritid

Ruth Christina

Bildning, kultur, fritid

Donner Robert

Tekniska, miljö

von Knorring Tanja

Tekniska, miljö

Lindgren Sten

Tekniska, miljö

Sjögren Ulf

Tekniska, miljö

Slotte Ann-Christine

Tekniska, miljö

Backman Marita

Revision- och centralnämnd

Holmberg Johan

Revision- och centralnämnd

Blomberg Håkan

Revision- och centralnämnd

Blomster René

Revision- och centralnämnd

RKP Espoo (Kuntajärjestö)

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ahlefelt Anne

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Malmström Mårten

Kommunorganisations styrelse

Langenskiöld Maria

Kommunorganisations styrelse

Lindqvist Bengt

Kommunorganisations styrelse

Gripenberg Martin

Kommunorganisations styrelse

Kujala Tiina

Kommunorganisations styrelse

Wärnå Stefan

Kommunorganisations styrelse

Blomberg Håkan

Kommunorganisations styrelse

Lindgren Sten

Kommunorganisations styrelse

Sandberg Rolf

Kommunorganisations styrelse

Sederholm Linda

Kommunorganisations styrelse

Lönngren Patricia

Kommunorganisations styrelse

Espoon keskustan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Kujala Tiina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Monica

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Michelson Stina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weurlander Katinka

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sten Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Segercrantz Gustav
Lokalavdelningsstyrelse

Haapimaa Eino

Lokalavdelningsstyrelse

Blomberg Håkan

Lokalavdelningsstyrelse

Kujala Nicholas

Lokalavdelningsstyrelse

Espoonlahden paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ahlefelt Anne

Lokalavdelningsordförande

Donner Robert

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Winqvist-Niskanen Nina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sandberg Rolf

Lokalavdelningsstyrelse

Matinkylä-Olari paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Hällström Nina af

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Båsk Gustav

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Helle Eva

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Pawli Brita

Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Bengt

Lokalavdelningsstyrelse

Ragnvaldsson Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Pohjois-Espoon paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Malmström Marina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Malmström Mårten

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Knorring Tanja von

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Storås Roger

Lokalavdelnings kassör

Hoffman Lasse

Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

Molander Pontus

Lokalavdelningsstyrelse

Suur-Kauklahden paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Gestrin Christina

Lokalavdelningsordförande

Westerlund Tove

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Aminoff-Winberg Johanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Slotte Ann-Christine

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Wärnå Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Korhonen Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Baya Akim

Lokalavdelningsstyrelse

Suur-Leppävaaran paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Mannfolk Niklas

Lokalavdelningsordförande

Portin Anders

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Söderman John-Eric

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hellsten-Palomäki Katarina

Lokalavdelnings kassör

Gripenberg Martin

Lokalavdelningsstyrelse

Asapova Naimat

Lokalavdelningsstyrelse

Gästrin Eva-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Suur-Tapiolan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Wiik Urban

Lokalavdelningsordförande

Lindgren Sten

Lokalavdelnings viceordförande

Langenskiöld Maria

Lokalavdelnings sekreterare

Lindqvist Hans

Lokalavdelnings kassör

Holmberg Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Granberg Fred

Lokalavdelningsstyrelse

Eura

Eura

Kauttua

Näytä yhteyshenkilöt ›
Thylin Matts-Johan
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Fager Carl-Magnus
Lokalavdelningsstyrelse

H

Hanko

Hanko

Näytä yhteyshenkilöt ›
Sahlstedt Yrjö

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Mattsson Christian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Horn Stephan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Peltonen Björn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ekholm Torbjörn

Kommunfullmäktige

Wikström Johan

Kommunfullmäktige

Lesch-Saarinen Helena

Kommunfullmäktige

Wikberg Barbro

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Idman Britta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Söderholm Sture

Kommunfullmäktige

Sundberg Stig

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Bäckman Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Gammals Rolf

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Nybäck Ulla

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Buch Tanja

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Wennerqvist Kurt
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Lundqvist Kerstin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Danielsson Kim

Bildning, kultur, fritid

Söderblom Lenita

Bildning, kultur, fritid

Teikari Anna

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Tuominen Lisbet

Bildning, kultur, fritid

Fjäder Josefin

Bildning, kultur, fritid

Carstens Dick

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Niemi Kalle

Tekniska, miljö

Ferm Monica

Tekniska, miljö

Signell Johan

Revision- och centralnämnd

Helander Gunnel M

Revision- och centralnämnd

Nyström-Hansen Mona

Revision- och centralnämnd

Mattsson Michaela

Revision- och centralnämnd

Koskinen Marie

Revision- och centralnämnd

Hangon paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Horn Stephan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Carstens Dick

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Kollin Susanne

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Koskinen Marie

Lokalavdelnings kassör

Lesch-Saarinen Helena

Lokalavdelningsstyrelse

Söderholm Sture

Lokalavdelningsstyrelse

Buch Tanja

Lokalavdelningsstyrelse

Peltonen Björn

Lokalavdelningsstyrelse

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki

Näytä yhteyshenkilöt ›
Finne-Elonen Laura

Kommunfullmäktige

Biaudet Eva

Kommunfullmäktige

Månsson Björn

Kommunfullmäktige

Rantala Marcus

Kommunfullmäktige

Borgarsdóttir Sandelin Silja

Kommunfullmäktige

Ismark Runa

Kommunfullmäktige ersättare

Etelä-Helsingin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Antell Christer

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hagert Richard

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Railo Matthias

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lundin Rolf

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist Gunnar

Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Magnus
Lokalavdelningsstyrelse

Sorsa Barbara

Lokalavdelningsstyrelse

Wallin Liisa

Lokalavdelningsstyrelse

Biaudet Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Holmén Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Helsingin Keskustan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lindberg Stephanie

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöstrand Christian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Brunila Krista

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wenman Lena

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöberg Lars
Lokalavdelningsstyrelse

Huopalahden seudun paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Horsma Joakim

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Klas

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Fagerholm Harriet
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lille Hans

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Gyllenberg Ulla

Lokalavdelningsstyrelse

Lindberg Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlgren Niklas

Lokalavdelningsstyrelse

Ljungberg Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Nystén Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Sjövall Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Hellström Ulrika

Lokalavdelningsstyrelse

Itäisen Helsingin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Hertzberg Veronica

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Strandell Helena

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Fant Björn

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Henriksson Henry

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Tuhkunen Arne

Lokalavdelningsstyrelse

Olenius Helge
Lokalavdelningsstyrelse

Stark Torbjörn
Lokalavdelningsstyrelse

Geber Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Hassan Ahmed

Lokalavdelningsstyrelse

Kaakkois-Helsingin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Rönnberg Niklas

Lokalavdelningsordförande

Hertzen-Zilliacus Hennica von

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Kristina

Lokalavdelnings sekreterare

Tollander Ingmar

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ljung Ulf

Lokalavdelningsstyrelse

Hertzen Yrsa von

Lokalavdelningsstyrelse

Grandén Ira

Lokalavdelningsstyrelse

Niemi Monika

Lokalavdelningsstyrelse

Kronoskatsgardet paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Träskman Anhild

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönn Lars

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Borgarsdóttir Sandelin Silja

Lokalavdelnings sekreterare

Forsman Lars Gustaf
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Schantz Christian von

Lokalavdelningsstyrelse

Epstein Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Fogde Marianne
Lokalavdelningsstyrelse

Rantala Marcus

Lokalavdelningsstyrelse

Hagelstam Wenzel

Lokalavdelningsstyrelse

Nandelstadh Wilhelm von

Lokalavdelningsstyrelse

Lounais-Helsingin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Aminoff Johan

Lokalavdelningsordförande

Keskinen Lotta

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Zilliacus-Tikkanen Henrika

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bäck Maria

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ehrnrooth Veronica

Lokalavdelningsstyrelse

Wentzel Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Stambej Kenneth

Lokalavdelningsstyrelse

Lund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Melin Liisa

Lokalavdelningsstyrelse

Widén Pia

Lokalavdelningsstyrelse

Munkkiseudun paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Taimitarha Paul

Lokalavdelningsordförande

Wiik Mimi

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Packalén Sebastian

Lokalavdelnings kassör

Buchert Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

Nikander Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Fraser Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Cederborg Muluken

Lokalavdelningsstyrelse

Råman Marit

Lokalavdelningsstyrelse

Ellenberg Benjamin

Lokalavdelningsstyrelse

Pitkänsillan pohjoispuolen paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ohlis Oscar

Lokalavdelningsordförande

Örsted Tove

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nykvist Kenneth
Lokalavdelningsstyrelse

Mattsson Egil

Lokalavdelningsstyrelse

Pohjois-Helsingin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Puurtinen Esa

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Keto Björn

Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist-Kekäläinen Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Blomqvist Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Torvalds Nils

Lokalavdelningsstyrelse

Töölön paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Toyoda Karin

Lokalavdelningsordförande

Hackman Peter

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Falck Marianne

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Brettschneider Gunvor

Lokalavdelningsstyrelse

Gripenberg Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Lövdahl Sonja

Lokalavdelningsstyrelse

Enkvist Ossian

Lokalavdelningsstyrelse

Litonius Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlblad Linda

Lokalavdelningsstyrelse

Hyvinkää

Hyvinkää

Hyvinkään paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Gräsbeck Manfred

Lokalavdelningsordförande

Moberg-Jokinen Anna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sörensen-Behm Caroline

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Laitila Annika

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Rantanen Alice
Lokalavdelningsstyrelse

Stam Asser
Lokalavdelningsstyrelse

Juselius Lars-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Jänkälä Heikki

Lokalavdelningsstyrelse

Tanner Juha

Lokalavdelningsstyrelse

I

Inkoo

Inkoo

Näytä yhteyshenkilöt ›
Selén Helena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rehnberg Mikael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Wickström Henrik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Björklöf Eivor

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Träskman Ingrid

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lemström Robert

Kommunfullmäktige

Bergman-Auvinen Marie

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Åberg Karl

Kommunfullmäktige

Elfving Andreas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Westerholm Kristian

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wide Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Ljungqvist Tanja

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lindholm Lars

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Siggberg Peter

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Åberg Karl Eilif

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Holmström Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Unnérus Hans-Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Örnmark Bjarne

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Karlstedt Kaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Malmberg Martina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wickström Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Nordlund Deisi

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Backman Tom

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Grönholm Cecilia

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöberg-Backman Åsa

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lindh Tiina

Bildning, kultur, fritid

McQuade Jessica

Bildning, kultur, fritid

Kawecki Daniel

Bildning, kultur, fritid

Sundström Malin

Bildning, kultur, fritid

Damén Maria

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Holmberg Anders
Bildning, kultur, fritid

Westermarck Monica

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Westermark Viviann

Tekniska, miljö

Holmbom Gustav

Tekniska, miljö

Höckert Cindy

Tekniska, miljö

Nyholm Christian

Tekniska, miljö

Hildén Johanna

Tekniska, miljö

Montén Cecilia

Tekniska, miljö

Nylander Margita

Revision- och centralnämnd

Wessman Patricia

Revision- och centralnämnd

Carlberg Mikael

Revision- och centralnämnd

Inkoon paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Karlstedt Kaj

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wickström Anders

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björklöf Eivor

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman-Auvinen Marie

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Wessman Patricia

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöberg-Backman Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

J

Jyväskylä

Jyväskylä

Jyväskylän paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Honkonen Sanna

Lokalavdelningsordförande

Häyrynen Tommy Tapani

Lokalavdelningsstyrelse

Aro Seppo

Lokalavdelningsstyrelse

Raatikainen Tuomas

Lokalavdelningsstyrelse

Järvenpää

Järvenpää

Näytä yhteyshenkilöt ›
Strandberg Ida-Cecilia

Bildning, kultur, fritid

Järvenpään paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Strandberg Stig

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Utriainen Alice
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Granberg Ann-Marie
Lokalavdelningsstyrelse

K

Kaarina

Kaarina

Näytä yhteyshenkilöt ›
Gustafsson Åsa

Kommunfullmäktige

Häggblom Charlotta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lindholm Linda

Tekniska, miljö

Forssell Margit

Tekniska, miljö

Koivunen Jånna

Revision- och centralnämnd

Kaarinan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Gustafsson Åsa

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sourander Ulf

Lokalavdelnings viceordförande

Molander Lisa

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Forssell Margit

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Häggblom Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Koivunen Jånna

Lokalavdelningsstyrelse

Marttila Jouni

Lokalavdelningsstyrelse

Karkkila

Karkkila

Kaskinen

Kaskinen

Näytä yhteyshenkilöt ›
Mangs Carl-Gustav

Kommunfullmäktige

Bärnlund Johan

Kommunfullmäktige

Skur Catharina

Kommunfullmäktige

Lindholm Aarno

Kommunfullmäktige

Björklund Solveig

Kommunfullmäktige

Kaskisten paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Nygård Tor

Lokalavdelningsordförande

Lapveteläinen Sonja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Häggblom Stig Göran

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wirta Birgitta
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Back Mona

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Kenneth

Lokalavdelningsstyrelse

Skur Catharina

Lokalavdelningsstyrelse

Kauniainen

Kauniainen

Näytä yhteyshenkilöt ›
Colliander-Nyman Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björk Bo-Christer

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rehn-Kivi Veronica

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sederholm Camilla

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Stolt Sofia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hammarberg Johanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Waselius Fredrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hallbäck Johan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nysten Patrick

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Limnell Patrik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Johansson Johan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Saarela Konsta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Berg Finn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lamberg-Allardt Christel

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Karlsson-Finne Anna Lena

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Stenberg Stefan

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Mäkiö Jan

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Tegengren Jens

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Selroos Agneta

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Heikel-Nyberg Monica

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Louhija Jukka

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Halme Erin

Bildning, kultur, fritid

Nystén Tiina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Nygård Marina

Bildning, kultur, fritid

Schalin Ann-Charlotte

Bildning, kultur, fritid

Grandell Viktor

Bildning, kultur, fritid

Rehnberg Raija

Bildning, kultur, fritid

Tallberg Jonne
Bildning, kultur, fritid

Nyberg Daniel

Bildning, kultur, fritid

Edström Joel

Bildning, kultur, fritid

Karlsson Carl-Göran

Bildning, kultur, fritid

Sandberg Johanna

Bildning, kultur, fritid

Lerche Jessica

Bildning, kultur, fritid

Gylling Catharina
Bildning, kultur, fritid

Holmberg Niklas
Bildning, kultur, fritid

Selin-Patel Miivi

Bildning, kultur, fritid

Lindqvist Peter

Tekniska, miljö

Lindqvist Christoffer

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Degerholm Lotta

Tekniska, miljö

Emmerstedt Ulrika

Tekniska, miljö

Björkman Ronald

Tekniska, miljö

Öhman Magnus

Revision- och centralnämnd

Almark Marina

Revision- och centralnämnd

Hedlund Torolf

Revision- och centralnämnd

Fellman Veronica

Revision- och centralnämnd

Kauniaisen paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Karlsson-Finne Anna Lena

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Christoffer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Waselius Fredrik

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Berg Finn

Lokalavdelnings kassör

Stenberg Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Sundell Pia-Lisa

Lokalavdelningsstyrelse

Lerche Jessica

Lokalavdelningsstyrelse

Palmgren Clara

Lokalavdelningsstyrelse

Grandell Viktor

Lokalavdelningsstyrelse

Schalin Ann-Charlotte

Lokalavdelningsstyrelse

Kemiönsaari

Kemiönsaari

Kemiönsaaren paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Edmark Ghita

Lokalavdelningsordförande

Byman Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Lönnström Yvonne

Lokalavdelningsstyrelse

Hakalax Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Patrik

Lokalavdelningsstyrelse

Kerava

Kerava

Keravan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Johansson Harry

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Tarna Kerstin

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Honkanen Ann-Christin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kivinen Christa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Svensk Per
Lokalavdelningsstyrelse

Moring Monica

Lokalavdelningsstyrelse

Nieminen Maritta

Lokalavdelningsstyrelse

Kirkkonummi

Kirkkonummi

Näytä yhteyshenkilöt ›
Björkqvist Eja

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Basilier Linda

Kommunfullmäktige

Engström Miika

Kommunfullmäktige

Hedberg Hans

Kommunfullmäktige

Kajanti Carl-Johan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Adlercreutz Anders

Kommunfullmäktige

Kjerin Ulf

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Lundell Patrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björk Tony

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Männikkö Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Aintila Anna

Kommunfullmäktige

Valtonen Martin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöblom Kaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Hedman Jerker o. Ulrika

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöholm Ulrika

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Liljequist Kim

Bildning, kultur, fritid

Snellman Jenny

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Åberg-Hildén Maj

Bildning, kultur, fritid

Hellström Maj-Britt

Bildning, kultur, fritid

Lindberg Simon

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Hellström Gunnel

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Mäkinen Hannu-Pekka

Bildning, kultur, fritid

Munck Jean Alexander

Bildning, kultur, fritid

Elfström Björn

Bildning, kultur, fritid

Lindertz Dick

Bildning, kultur, fritid

Grönqvist Kerstin

Bildning, kultur, fritid

Höglund Frida

Bildning, kultur, fritid

Wikström Leif

Tekniska, miljö

Kämpe-Hellenius Jerri

Tekniska, miljö

Nyström Christina

Tekniska, miljö

Forsén Tove

Tekniska, miljö

Åberg Gustaf

Tekniska, miljö

Englund Greger

Tekniska, miljö

Keihänen-Ekstam Raija

Tekniska, miljö

Lindholm Michaela

Tekniska, miljö

Sulin Maiju

Tekniska, miljö

Lindholm Niklas

Tekniska, miljö

Jensen von Schulmann Kent

Tekniska, miljö

Lönnberg Ann

Tekniska, miljö

Romar Ann-Britt

Tekniska, miljö

Lindström Cenneth

Tekniska, miljö

Hagelberg Harriet

Revision- och centralnämnd

Bondestam Kristoffer

Revision- och centralnämnd

Gareis Christoph

Revision- och centralnämnd

Beck Gun-Maj

Revision- och centralnämnd

Sundelin Christine My

Revision- och centralnämnd

Ahlberg Siv

Revision- och centralnämnd

Borg-Karlsson Maria

Revision- och centralnämnd

Forssén Anita

Revision- och centralnämnd

RKP Kirkkonummi (Kuntajärjestö)

Näytä yhteyshenkilöt ›
Björkqvist Eja

Kommunorganisations ordförande

Björk Tony

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Romar Ann-Britt

Kommunorganisations sekreterare

Borg-Karlsson Maria

Kommunorganisations kassör

Hedberg Hans

Kommunorganisations styrelse

Hellström Gunnel

Kommunorganisations styrelse

Kjerin Ulf

Kommunorganisations styrelse

Grönqvist Kerstin

Kommunorganisations styrelse

Aintila Anna

Kommunorganisations styrelse

Sjöblom Kaj

Kommunorganisations styrelse

Adlercreutz Anders

Kommunorganisations styrelse

Lindholm Niklas

Kommunorganisations styrelse

Eteläinen-Kirkkonummen paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lindholm Niklas

Lokalavdelningsordförande

Romar Ann-Britt

Lokalavdelnings viceordförande

Åberg Crista

Lokalavdelnings sekreterare

Forsén Tove

Lokalavdelnings kassör

Englund Greger

Lokalavdelningsstyrelse

Åberg Gustaf

Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Michaela

Lokalavdelningsstyrelse

Adlercreutz Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Snellman Jenny

Lokalavdelningsstyrelse

Liljequist Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Kirkkonummen keskustan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Aintila Anna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Kaj

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Eja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ekman Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Hieta Gun

Lokalavdelningsstyrelse

Beck Gun-Maj

Lokalavdelningsstyrelse

Höglund Ralf o. Inger

Lokalavdelningsstyrelse

Björk Tony

Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Gareis Christoph

Lokalavdelningsstyrelse

Pohjois-Kirkkonummen paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Forssén Anita

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare

Bondestam Kristoffer

Lokalavdelnings kassör

Hellström Gunnel

Lokalavdelningsstyrelse

Kjerin Ulf

Lokalavdelningsstyrelse

Kokkola

Kokkola

Näytä yhteyshenkilöt ›
Anderson Stefan

Kommunfullmäktige

Brandt Mats

Kommunfullmäktige

Snellman Hans

Kommunfullmäktige

Timonen Marlén

Kommunfullmäktige

Wikman Camilla

Kommunfullmäktige

Kokkolan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Stenman Brit

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Jan-Ove

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmbäck-Puskala Carola

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Vähäkainu Johanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Zitting Hannele

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Kouvo Kajsa

Lokalavdelningsstyrelse

Sourander Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Kortell Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Kuikka Heidi

Lokalavdelningsstyrelse

Silvander Mats

Lokalavdelningsstyrelse

Korsnäs

Korsnäs

Näytä yhteyshenkilöt ›
Bergström Roger

Kommunfullmäktige

Sandholm Angelica

Kommunfullmäktige

Gullblom Mona

Kommunfullmäktige

Hodzic Mirza

Kommunfullmäktige

Björkqvist Niclas

Kommunfullmäktige

Granlund Emma

Kommunfullmäktige

Kronholm Nina

Kommunfullmäktige

Bjurbäck Jens

Kommunfullmäktige

Wester-Bergman Katarina

Kommunfullmäktige

Eklund Rosita

Kommunfullmäktige

Mitts-Björkblom Sofia

Kommunfullmäktige

Bernas Sven-Erik

Kommunfullmäktige

Juthborg Johanna

Kommunfullmäktige

Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktige

Backholm Roger

Kommunfullmäktige

Wester Håkan

Kommunfullmäktige

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktige

Häggdahl Mikael

Kommunfullmäktige

Holmqvist Katarina

Kommunfullmäktige

Kronqvist Anna-Lena

Kommunfullmäktige

Holm-Rosbäck Johan

Kommunfullmäktige

Korsnäsin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Mitts-Björkblom Sofia

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Juthborg Johanna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Gullblom Mona

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Holmblad Lars Erik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Kronqvist Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Backholm Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Rosita

Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Niclas

Lokalavdelningsstyrelse

Holm-Rosbäck Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Kotka

Kotka

Näytä yhteyshenkilöt ›
Bardy Johan

Kommunfullmäktige

Kotkan seudun paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Bardy Johan

Lokalavdelningsordförande

Häggblom Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandelin Benedict

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Olsson Birgitta

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Öksnevad Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Sjögren Holger

Lokalavdelningsstyrelse

Wikman Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Kouvola

Kouvola

Pohjois-Kymenlaakson paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Malmberg Kurt

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stenbacka Else-May

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sundholm Boris
Lokalavdelningsstyrelse

Hannén Lars Johan
Lokalavdelningsstyrelse

Sundholm Stina
Lokalavdelningsstyrelse

Bergheim-Mårtens Annette
Lokalavdelningsstyrelse

Niska Doris
Lokalavdelningsstyrelse

Kristiinankaupunki

Kristiinankaupunki

Näytä yhteyshenkilöt ›
Eriksson Bror

Kommunfullmäktige

Teir Agneta

Kommunfullmäktige

Englund Tommy

Kommunfullmäktige

Grannas Peter

Kommunfullmäktige

Kindt Christina

Kommunfullmäktige

Antfolk Henrik

Kommunfullmäktige

Lillmangs Eva

Kommunfullmäktige

Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

Kommunfullmäktige

Hoxell Mikael

Kommunfullmäktige

Ingvesgård Hans

Kommunfullmäktige

Kärr Kaj

Kommunfullmäktige

Blomstedt Åsa

Kommunfullmäktige

Storhannus Carina

Kommunfullmäktige

Ragnäs Patrick

Kommunfullmäktige

Rosenback Ingmar

Kommunfullmäktige

Ingves Mats

Kommunfullmäktige

Kristiinankaupungin kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Blomstedt Åsa

Kommunorganisations ordförande

Antfolk Henrik

Kommunorganisations ordförande

Dagsmarkin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Englund Per-Erik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hammarberg John

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hoxell Nina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hammarberg Lilian

Lokalavdelnings kassör

Berg Sixten

Lokalavdelningsstyrelse

Gröndahl Micael

Lokalavdelningsstyrelse

Blomstedt Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

Hoxell Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Englund Tommy

Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Tina

Lokalavdelningsstyrelse

Hemberg Kaj

Lokalavdelningsstyrelse

Grönlund Fredrik
Lokalavdelningsstyrelse

Etelä-Kristiinankaupungin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ingves Mats

Lokalavdelningsordförande

Nordman Jarl

Lokalavdelnings viceordförande

Sahl Peder

Lokalavdelnings sekreterare

Kärr Kaj

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Bror

Lokalavdelningsstyrelse

Ingves Bo Göran
Lokalavdelningsstyrelse

Teir Britt-Marie

Lokalavdelningsstyrelse

Teir Agneta

Lokalavdelningsstyrelse

Ingves Rikard
Lokalavdelningsstyrelse

Kristiinankaupungin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Knuts Alf

Lokalavdelningsordförande

Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

Lokalavdelnings viceordförande

Knuts Gun

Lokalavdelnings sekreterare

Kindt Christina

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Antfolk Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Lapväärtin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ragnäs Patrick

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Storhannus Carina

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lundman-Evars Helena
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Engman Göran

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ingvesgård Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnlund Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Klåvus Mikael
Lokalavdelningsstyrelse

RKP Kristiinankaupungin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lassfolk Lennart
Lokalavdelnings viceordförande

Blomkvist Håkan
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sundqvist Björn
Lokalavdelningsstyrelse

Boström Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Sundqvist Dorli
Lokalavdelningsstyrelse

Tiukan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Söderlund Thomas

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lillås Kim

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Granlund Harry
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Back Torolf
Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Annica
Lokalavdelningsstyrelse

Mitts Allan
Lokalavdelningsstyrelse

Lillmas Ronny
Lokalavdelningsstyrelse

Kruunupyy

Kruunupyy

Näytä yhteyshenkilöt ›
Skullbacka Bengt-Johan

Kommunfullmäktige

Forsberg Anders

Kommunfullmäktige

Dahlvik Sören

Kommunfullmäktige

Hagnäs Tomas

Kommunfullmäktige

Harju Kari

Kommunfullmäktige

Åminne Malin

Kommunfullmäktige

Svartsjö Peter

Kommunfullmäktige

Sandström Hans

Kommunfullmäktige

Ranta Anne-Mie

Kommunfullmäktige

Broända Helena

Kommunfullmäktige

Byggmästars Liane

Kommunfullmäktige

Wistbacka Inger

Kommunfullmäktige

Hongell Susanne

Kommunfullmäktige

Lassas Tuula

Kommunfullmäktige

Lindgren Hans-Erik

Kommunfullmäktige

Sandstedt Per-Emil

Kommunfullmäktige

Kruunupyyn kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lindgren Hans-Erik

Kommunorganisations ordförande

Granvik Dan-Anders

Kommunorganisations viceordförande

Wistbacka Inger

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Alavetelin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Broända Helena

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Ann-Marie

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Skog Anette

Lokalavdelnings sekreterare

Cainberg Päivi

Lokalavdelnings kassör

Sjelvgren Fingal
Lokalavdelningsstyrelse

Sandbacka Joacim

Lokalavdelningsstyrelse

Sandstedt Per-Emil

Lokalavdelningsstyrelse

Kruunupyyn paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Näse Adam

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Byggmästars Liane

Lokalavdelnings viceordförande

Finnila-Lindvall Veronica

Lokalavdelnings kassör

Finnila Filip

Lokalavdelningsstyrelse

Åminne Erica

Lokalavdelningsstyrelse

Teerijärven paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Harju Kari

Lokalavdelningsordförande

Svartsjö Peter

Lokalavdelnings viceordförande

Wistbacka Inger

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Grahn Johan

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Skullbacka Bengt-Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Högnabba Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Lassas Tuula

Lokalavdelningsstyrelse

Ollqvist Helmer

Lokalavdelningsstyrelse

L

Lahti

Lahti

Lahden paikallisosasto

Laihela

Laihela

Lapinjärvi

Lapinjärvi

Näytä yhteyshenkilöt ›
Svennas Rea

Kommunfullmäktige

Lindfors Linnea

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Nygård Jonna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Wallén Sebastian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lill-Smeds Jan-Erik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Storgårds Jarno

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Jordas Kim

Kommunfullmäktige

Engård Benny

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Andersson Pricella

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wallén Gun

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Gustafsson Johan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gammals Erik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Nybondas Dan
Bildning, kultur, fritid

Vickholm Hannes
Bildning, kultur, fritid

Lund Henrik
Bildning, kultur, fritid

Lindfors Annika

Bildning, kultur, fritid

Wallén Marie
Tekniska, miljö

Strömberg Marit
Revision- och centralnämnd

Hoffström Kalevi

Revision- och centralnämnd

Österholm Bjarne

Revision- och centralnämnd

Lapinjärven paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Engård Benny

Lokalavdelningsordförande

Lustig Sonja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Svennas Rea

Lokalavdelnings sekreterare

Svenskberg Kim

Lokalavdelnings kassör

Borup Kirsten
Lokalavdelningsstyrelse

Storgårds Bo
Lokalavdelningsstyrelse

Enqvist Tomi

Lokalavdelningsstyrelse

Gustafsson Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Larsmo

Larsmo

Näytä yhteyshenkilöt ›
Svenfelt Leif

Kommunfullmäktige

Nynäs Karita Margaretha

Kommunfullmäktige

Sämskar Marléne

Kommunfullmäktige

Stenman Ulf

Kommunfullmäktige

Björkman Åsa

Kommunfullmäktige

Stenman Carl-Wilhelm

Kommunfullmäktige

Björkskog Anna

Kommunfullmäktige

Palo Katarina

Kommunfullmäktige

Mattsson Roland

Kommunfullmäktige

Sundqvist Mats-Helge

Kommunfullmäktige

Luodon paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Nynäs Karita Margaretha

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkskog Anna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Åsa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Svenfelt Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Nynäs Johnny

Lokalavdelningsstyrelse

Sandström Anette

Lokalavdelningsstyrelse

Kozic Hajrudin

Lokalavdelningsstyrelse

Nygård Kurt
Lokalavdelningsstyrelse

Vikström Olav
Lokalavdelningsstyrelse

Ray Jan

Lokalavdelningsstyrelse

Lohja

Lohja

Näytä yhteyshenkilöt ›
Grandell Rolf

Kommunfullmäktige

Himmanen Heidi

Bildning, kultur, fritid

Lohjan seudun paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Himmanen Heidi

Lokalavdelningsordförande

Grandell Rolf

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Heir Björn

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Simon

Lokalavdelnings kassör

Sjöblom Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Erlund Tomi

Lokalavdelningsstyrelse

Lemberg Monica

Lokalavdelningsstyrelse

Bolin Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Streng Rebecka

Lokalavdelningsstyrelse

Loviisa

Loviisa

Näytä yhteyshenkilöt ›
Karlsson Håkan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Grundström Maria

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Hinttaniemi Jonna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Aitokari Mia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Thesslund Stefan

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sederholm Eva

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Willner Kristian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Turku Roger

Kommunfullmäktige

Uutinen Lotte-Marie

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Skogster Leif

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Andersson Otto

Kommunfullmäktige

Heijnsbroek-Wirén Mia

Kommunfullmäktige

Karlsson Mikael

Kommunfullmäktige

Liljestrand Tom

Kommunfullmäktige

Meriheinä Thérèse

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Stenvall Patrik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Bruce Marina

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Björkman-Nysten Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Grundström Ben

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Relander Ilkka

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Starck-Kastrén Martina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Rosenberg Thomas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Eriksson Mats

Bildning, kultur, fritid

Äijö Raili

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Bergman Monica

Bildning, kultur, fritid

Bäcklund-Kuikka Marina

Bildning, kultur, fritid

Forsblom-Helander Benita

Bildning, kultur, fritid

Staffans Sten

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Lindfors Bo Gustav

Bildning, kultur, fritid

Silvennoinen Algot

Bildning, kultur, fritid

Söderholm Li-Lo

Bildning, kultur, fritid

Törnroos Ingrid

Bildning, kultur, fritid

Malms Kim

Bildning, kultur, fritid

Svenskberg Veronica

Bildning, kultur, fritid

Hollmén Annina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Karlsson Ann-Mari

Bildning, kultur, fritid

Lönnfors Johanna

Bildning, kultur, fritid

Hovi Karolina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Lindén Ralf

Tekniska, miljö

Liljeström Anna
Tekniska, miljö

Jalkanen Kalle

Tekniska, miljö

Wallén Sebastian

Tekniska, miljö

Laukas Gunnel

Revision- och centralnämnd

Schauman Berndt-Gustaf

Revision- och centralnämnd

Ekström Carita

Revision- och centralnämnd

Wilhelmson Bengt
Revision- och centralnämnd

Antas Mona

Revision- och centralnämnd

Loviisan kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Uutinen Lotte-Marie

Kommunorganisations ordförande

Lindfors Kristina

Kommunorganisations styrelse

Lönnfors Mats
Kommunorganisations styrelse

Meriheinä Thérèse

Kommunorganisations styrelse

Mickels Henrik

Kommunorganisations styrelse

Andersson Otto

Kommunorganisations styrelse

Heijnsbroek-Wirén Mia

Kommunorganisations styrelse

Heijnsbroek Emma

Kommunorganisations styrelse

Hinttaniemi Jonna

Kommunorganisations styrelse

Bäcklund-Kuikka Marina

Kommunorganisations styrelse

Kämäräinen Camilla

Kommunorganisations styrelse

Liljendal paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lindfors Kristina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmsten Alice

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Backas Sten-Olof

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindroos Teresa
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Henry

Lokalavdelningsstyrelse

Bruce Bjarne
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Andergård Tore
Lokalavdelningsstyrelse

Lönnfors Mats
Lokalavdelningsstyrelse

Sjögård Carita
Lokalavdelningsstyrelse

Nybondas Daniela

Lokalavdelningsstyrelse

Törnroos Ingrid

Lokalavdelningsstyrelse

Loviisan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Hollmén Annina

Lokalavdelningsordförande

Orava Helena

Lokalavdelnings viceordförande

Karlsson Ann-Mari

Lokalavdelnings sekreterare

Uutinen Lotte-Marie

Lokalavdelnings kassör

Stenbacka Bo

Lokalavdelningsstyrelse

Meriheinä Thérèse

Lokalavdelningsstyrelse

Heijnsbroek-Wirén Mia

Lokalavdelningsstyrelse

Turku Niklas

Lokalavdelningsstyrelse

Lindfors Bo Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Ek Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Pernajan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Andersson Otto

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Skogster Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hydén Pia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Illman Lars

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Björkell Jan-Eric

Lokalavdelningsstyrelse

Paakkanen Petra

Lokalavdelningsstyrelse

Bäcklund Lars Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Ruotsinpyhtään paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Äijö Raili

Lokalavdelningsordförande

Udd Ann-Lis

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ekebom-Jönsas Benita

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mickels Henrik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granroth Torsten
Lokalavdelningsstyrelse

Winqvist Jan-Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Neuvonen Barbro
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

Staffans Sten

Lokalavdelningsstyrelse

M

Maalahti

Maalahti

Näytä yhteyshenkilöt ›
Bäck-Sjökvist Iris

Kommunfullmäktige

Syrén Rolf

Kommunfullmäktige

West Markus

Kommunfullmäktige

Malm Stefan

Kommunfullmäktige

Holmlund Krister

Kommunfullmäktige

Bjurs Elin

Kommunfullmäktige

Appel Mikael

Kommunfullmäktige

Söderholm Minna

Kommunfullmäktige

Ståhl Ann-Helene

Kommunfullmäktige

Björkholm Bernt

Kommunfullmäktige

West Mia

Kommunfullmäktige

Knip Håkan

Kommunfullmäktige

Bergqvist Johan

Kommunfullmäktige

Rönnqvist Jonas

Kommunfullmäktige

Klockars Eirik

Kommunfullmäktige

Storbacka Folke

Kommunfullmäktige

Bengs-Lattunen Carola

Kommunfullmäktige

Uthardt Lorenz

Kommunfullmäktige

Rajala Pentti

Kommunfullmäktige

Nygård Christina

Kommunfullmäktige

Skinnar Sture

Kommunfullmäktige

Maalahden kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Storbacka Folke

Kommunorganisations ordförande

Skinnar Sture

Kommunorganisations viceordförande

Bergön paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
West Markus

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

West Jonas
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Per-Erik
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Klockars Eirik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Skinnar Sture

Lokalavdelningsstyrelse

Backholm Annika
Lokalavdelningsstyrelse

Skinnar Ann-Charlotte
Lokalavdelningsstyrelse

Maalahden paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Söderholm Minna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Storbacka Folke

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

West Mia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Forsberg Malin

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nygård Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Uthardt Lorenz

Lokalavdelningsstyrelse

Bengs-Lattunen Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnqvist Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Bergqvist Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Strandberg Hanna

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Bäckman Irene

Lokalavdelningsstyrelse

Hemming Heidi

Lokalavdelningsstyrelse

Petolahden paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Knip Håkan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkholm Bernt

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Vesterback Kristina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Storfors Sofia

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Marie-Louis

Lokalavdelningsstyrelse

Svahn Tage

Lokalavdelningsstyrelse

Ståhl Ann-Helene

Lokalavdelningsstyrelse

Bjurs Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Holmlund Krister

Lokalavdelningsstyrelse

Mustasaari

Mustasaari

Näytä yhteyshenkilöt ›
Broman Samuel

Kommunfullmäktige

Ahlbäck Linda

Kommunfullmäktige

Lillas Alice

Kommunfullmäktige

Lithén Per-Henrik

Kommunfullmäktige

Pada Patrik

Kommunfullmäktige

Vikström Pernilla

Kommunfullmäktige

Hilden Ulf

Kommunfullmäktige

Lettelin Terhi

Kommunfullmäktige

Ingo Christoffer

Kommunfullmäktige

Håkans Johan

Kommunfullmäktige

Knipström Jens

Kommunfullmäktige

Degerlund Ralf

Kommunfullmäktige

Mäkisalo Mika

Kommunfullmäktige

Nygård Nicklas

Kommunfullmäktige

Skytte Ida-Maria

Kommunfullmäktige

Björkman Patrik

Kommunfullmäktige

Finne Rosmarie

Kommunfullmäktige

Nyman Johanna

Kommunfullmäktige

Burman Alf

Kommunfullmäktige

Söderberg Nina

Kommunfullmäktige

Salin Ulla-Maj

Kommunfullmäktige

Sund Rolf

Kommunfullmäktige

Thölix Peter

Kommunfullmäktige

Sirén-Aura Monica

Kommunfullmäktige

Lahti Jussi

Kommunfullmäktige

Bäck Tomas

Kommunfullmäktige

Lithén Carola

Kommunfullmäktige

Gästgivars Lars

Kommunfullmäktige

Forth-Snellman Åsa-Britt

Kommunfullmäktige

Nedergård Kenth

Kommunfullmäktige

Sundman Anita

Kommunfullmäktige

Asplund Monica

Kommunfullmäktige

Beijar Stig

Kommunfullmäktige

Luther Michael

Kommunfullmäktige

Back Peter

Kommunfullmäktige

Mustasaaren kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Nedergård Kenth

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Åkerman Tor-Erik

Kommunorganisations styrelse

Sund Rolf

Kommunorganisations styrelse

Bäck Tomas

Kommunorganisations styrelse

Asplund Monica

Kommunorganisations styrelse

Beijar Stig

Kommunorganisations styrelse

Broman Samuel

Kommunorganisations styrelse

Ingo Christoffer

Kommunorganisations styrelse

Skytte Ida-Maria

Kommunorganisations styrelse

Lettelin Terhi

Kommunorganisations styrelse

Koivulahden paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Salin Ulla-Maj

Lokalavdelningsordförande

Sundman Anita

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Anders
Lokalavdelnings sekreterare

Burman Alf

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Beijar Stig

Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Rabb Susann

Lokalavdelningsstyrelse

Hedman Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Jakob

Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Börje

Lokalavdelningsstyrelse

Mustasaaren paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Bäck Tomas

Lokalavdelningsordförande

Rönnskog Leif

Lokalavdelnings viceordförande

Toivio Pia-Maria

Lokalavdelnings sekreterare

Forth-Snellman Åsa-Britt

Lokalavdelnings kassör

Rodas Margareta

Lokalavdelningsstyrelse

Fochsell Jens

Lokalavdelningsstyrelse

Lithén Per-Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Glader Sune

Lokalavdelningsstyrelse

Pada Patrik

Lokalavdelningsstyrelse

Agnesbäck Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Ingo Christoffer

Lokalavdelningsstyrelse

Pohjois-Mustasaaren paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Back Peter

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Åkerman Tor-Erik

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Mattas Sven

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lintula Mari

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Burman Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Hjerppe Alf
Lokalavdelningsstyrelse

Loo Leif-Åke
Lokalavdelningsstyrelse

Raippaluoto-Björkön paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Håkans Johan

Lokalavdelningsordförande

Backman-Nord Pia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bengs Leif

Lokalavdelnings kassör

Ohls Kristian
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Degerlund Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Burman Simon
Lokalavdelningsstyrelse

Möller Emma

Lokalavdelningsstyrelse

Lindell Conny
Lokalavdelningsstyrelse

Sepänkylä-Pasilan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Broman Samuel

Lokalavdelningsordförande

Björkqvist Harry

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Flink Jennie

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Söderback Birgitta

Lokalavdelningsstyrelse

Holm Bjarne
Lokalavdelningsstyrelse

Backman Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Solborg Joachim

Lokalavdelningsstyrelse

Sulvan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Nedergård Kenth

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wester Kristian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Silfver Josefine

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Monica

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Luther Michael

Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Rosenlöf Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Myrskylä

Myrskylä

Näytä yhteyshenkilöt ›
Mårtenson Jesse

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lindgren Sten

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Antman Robert
Bildning, kultur, fritid

Stenfors Susanne

Bildning, kultur, fritid

Antman Linda
Bildning, kultur, fritid

Fabritius Mikaela

Bildning, kultur, fritid

Petas Ann-Mari

Revision- och centralnämnd

Antman Boris

Revision- och centralnämnd

Myrskylän paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Fabritius Mikaela

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Antman Ture

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman Yngve

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mellqvist Kurt
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Petas Ann-Mari

Lokalavdelningsstyrelse

Lindgren Sten

Lokalavdelningsstyrelse
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Antman Boris

Lokalavdelningsstyrelse

Nikkanen Hannu

Lokalavdelningsstyrelse

Mäntsälä

Mäntsälä

Mäntsälän paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Michelsson Börje

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lampola Kristina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sten-Asuja Ingegerd
Lokalavdelningsstyrelse

Oksa Harriet

Lokalavdelningsstyrelse

Suoperä Ingeborg
Lokalavdelningsstyrelse

N

Naantali

Naantali

Näytä yhteyshenkilöt ›
Gardberg Emilie

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Marjamäki Märta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Leino Elina

Revision- och centralnämnd

Naantalin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Marjamäki Märta

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Leppänen Christina

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Jalava Marja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Leino Elina

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Bergfors Anne
Lokalavdelningsstyrelse

Vahtera Satu
Lokalavdelningsstyrelse

Raitis Marja
Lokalavdelningsstyrelse

Nurmijärvi

Nurmijärvi

Näytä yhteyshenkilöt ›
Valli Mika

Bildning, kultur, fritid

Nurmijärvi

Näytä yhteyshenkilöt ›
Valli Mika

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Pollari Mika

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ahonen Rainer

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Närpiö

Närpiö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Simons Stig

Kommunfullmäktige

Norrback Daniel

Kommunfullmäktige

Högback Kenneth

Kommunfullmäktige

Wilson Jennie

Kommunfullmäktige

Sjöström Roberth

Kommunfullmäktige

Norrbo Anahit

Kommunfullmäktige

Eklund Tanja

Kommunfullmäktige

Sten Johan

Kommunfullmäktige

Österdahl Marjo

Kommunfullmäktige

Ehlers Laura

Kommunfullmäktige

Borg Johanna

Kommunfullmäktige

Smith Johanna

Kommunfullmäktige

Dahlbo Daniel

Kommunfullmäktige

Jerkku Sven

Kommunfullmäktige

Arnautovic Emina

Kommunfullmäktige

Pellfolk Linda

Kommunfullmäktige

Granlund Gun

Kommunfullmäktige

Österberg Bengt

Kommunfullmäktige

Björklund Mikaela

Kommunfullmäktige

Skinnars Johan

Kommunfullmäktige

Stenberg Britta

Kommunfullmäktige

Norrback Anders

Kommunfullmäktige

Åberg Lasse

Kommunfullmäktige

Svedjebäck Karl-Gustav

Kommunfullmäktige

Esch Michaela

Kommunfullmäktige

Nyqvist-Mannsén Marianne

Kommunfullmäktige

Ulfvens Erik

Kommunfullmäktige

Sjögård Olav

Kommunfullmäktige

Gjäls Göran

Kommunfullmäktige

Viklund Matts-Erik

Kommunfullmäktige

Wester Thomas

Kommunfullmäktige

Närpiön kuntajärjestö

Närpiön paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Arnautovic Emina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sten Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrback Daniel

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöström Roberth

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granlund Gun

Lokalavdelningsstyrelse

Gjäls Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Esch Michaela

Lokalavdelningsstyrelse

Nordberg Olav

Lokalavdelningsstyrelse

Svedjebäck Karl-Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Österberg Bengt

Lokalavdelningsstyrelse

Bylund Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Storsved Yngve
Lokalavdelningsstyrelse

Pirttikylän paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Högback Kenneth

Lokalavdelningsordförande

Rönnqvist Henrik

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Mikaela

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ehlers Laura

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Stoor Sofia

Lokalavdelningsstyrelse

Backlund Sven

Lokalavdelningsstyrelse

Berg John

Lokalavdelningsstyrelse

Borg Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlroos Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Ylimarkun paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Eklund-Back Eivor

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönnholm Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stenberg Britta

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kakkuri Beatrice

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Broo Rainer
Lokalavdelningsstyrelse

Lybäck Fredrik
Lokalavdelningsstyrelse

O

Oulu

Oulu

Oulun seudun paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Brantberg Robert

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hilli Mats

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Petra
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Åström Eva

Lokalavdelnings kassör

Remes Brita
Lokalavdelningsstyrelse

Sundén Rhea

Lokalavdelningsstyrelse

P

Parainen

Parainen

Länsi-Turunmaan kuntayhdistys

Näytä yhteyshenkilöt ›
Björkroth Tomas

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Friis Christer

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Sjöholm Anita

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Sundström Staffan

Kommunorganisations styrelse

Rinne Tarja

Kommunorganisations styrelse

Fredriksson Merja

Kommunorganisations styrelse

Eriksson Anne

Kommunorganisations styrelse

Schwartz Rolf

Kommunorganisations styrelse

Möller Rolf

Kommunorganisations styrelse

Granqvist Conny

Kommunorganisations styrelse

Koskinen Regina

Kommunorganisations styrelse

Elenius Olof

Kommunorganisations styrelse

Pahlman Folke

Kommunorganisations styrelse

Houtskarin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Friis Christer

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wikstedt Johnny
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Rune

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Åkerberg Carola
Lokalavdelningsstyrelse

Backman Rosita
Lokalavdelningsstyrelse

Axen Tina
Lokalavdelningsstyrelse

Engsjö Kristian
Lokalavdelningsstyrelse

Iniön paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Blomster Rosanna

Lokalavdelningsordförande

Schwartz Rolf

Lokalavdelningsstyrelse

Hilke Kaija

Lokalavdelningsstyrelse

Nygård Ramona

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Lotta

Lokalavdelningsstyrelse

Korppoon paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Fredriksson Merja

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Färm Roy

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör

Jansson Ingrid
Lokalavdelnings sekreterare

Berglund Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Brita

Lokalavdelningsstyrelse

Jansson Magnus
Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Siv
Lokalavdelningsstyrelse

Wickström Laura

Lokalavdelningsstyrelse

Fellman Jacob-Hendrik

Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Mickel

Lokalavdelningsstyrelse

Nauvon paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Gråhn Anna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björklöf Alice

Lokalavdelnings viceordförande

Aalto Mikael

Lokalavdelnings sekreterare

Palmroos Petra
Lokalavdelnings kassör

Nymalm Tommy

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Jan-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Elenius Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Paraisen paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Granqvist Conny

Lokalavdelningsordförande

Laaksonen Jeanette

Lokalavdelnings viceordförande

Möller Rolf

Lokalavdelnings sekreterare

Mattjus Peter

Lokalavdelnings kassör

Sundström Staffan

Lokalavdelningsstyrelse

Rinne Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnholm Mona

Lokalavdelningsstyrelse

Koskinen Regina

Lokalavdelningsstyrelse

Björkroth Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Pedersöre

Pedersöre

Näytä yhteyshenkilöt ›
Vik-Hästbacka Carita

Kommunfullmäktige

Roslund-Nordling Camilla

Kommunfullmäktige

Sten Christine

Kommunfullmäktige

Storbacka Håkan

Kommunfullmäktige

Ekman Stephan

Kommunfullmäktige

Mattsson Annika

Kommunfullmäktige

Lasén Joakim

Kommunfullmäktige

Sandbacka Markus

Kommunfullmäktige

Borgmästars Yvonne

Kommunfullmäktige

Häggman Roger

Kommunfullmäktige

Löv Jonas

Kommunfullmäktige

Stenmark Tore

Kommunfullmäktige

Holmäng Johanna

Kommunfullmäktige

Backlund Christian

Kommunfullmäktige

Forsblom Greger

Kommunfullmäktige

Hjulfors Bernhard

Kommunfullmäktige

Häll Tarja

Kommunfullmäktige

Sjöskog Niclas

Kommunfullmäktige

Berger Helena

Kommunfullmäktige

Häggblom Carola

Kommunfullmäktige

Dahlin Christian

Kommunfullmäktige

Lillqvist Anja

Kommunfullmäktige

Pedersören kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Stenmark Tore

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Pedersören paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Dahlin Christian

Kommunorganisations ordförande

Ekman Stephan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hjulfors Bernhard

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Högland Ida

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Inborr Gun

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Eva

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Lillmåns Britt-Marie

Lokalavdelningsstyrelse

Holmäng Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnlund Carina

Lokalavdelningsstyrelse

Östergård Jan-Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Isakaas Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Purmon paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Stenmark Tore

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lillqvist Anja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Westström David

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Berger Helena

Lokalavdelningsstyrelse

Lillqvist Ole

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöskog Niclas

Lokalavdelningsstyrelse

Eklöv Andreas
Lokalavdelningsstyrelse

Löv Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Lasén Joakim

Lokalavdelningsstyrelse

Sten Christine

Lokalavdelningsstyrelse

Ähtävän paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Björklund Annika

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wärn Mathias

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Myrevik-Eklund Nina

Lokalavdelnings sekreterare

Häll Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Forsblom Greger

Lokalavdelningsstyrelse

Roslund-Nordling Camilla

Lokalavdelningsstyrelse

Sandbacka Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Törnfeldt Alexander

Lokalavdelningsstyrelse

Pietarsaari

Pietarsaari

Näytä yhteyshenkilöt ›
Boström Peter

Kommunfullmäktige

Karjaluoto Johan

Kommunfullmäktige

Yli-Pelkola Kim

Kommunfullmäktige

Silander Jaana

Kommunfullmäktige

Holmgård Sebastian

Kommunfullmäktige

Sandlin Anders

Kommunfullmäktige

Storholm Stefan

Kommunfullmäktige

Howard Trey

Kommunfullmäktige

Jungell Ida-Marie

Kommunfullmäktige

Sjölund Owe

Kommunfullmäktige

Lunabba Maria

Kommunfullmäktige

Brännbacka-Brunell Brita

Kommunfullmäktige

Englund Conny

Kommunfullmäktige

Henriksson Anna-Maja

Kommunfullmäktige

Tonberg Christer

Kommunfullmäktige

Nyman Kaj

Kommunfullmäktige

Haldin Annica

Kommunfullmäktige

Kjellman Marika

Kommunfullmäktige

Pietarsaaren kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Sundqvist Carola

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Brännbacka-Brunell Brita

Kommunorganisations sekreterare

Sundberg Siv

Kommunorganisations styrelse

Ström-Hakala Agneta

Kommunorganisations styrelse

Suojoki Marcus

Kommunorganisations styrelse

Sjölund Owe

Kommunorganisations styrelse

Etelä-Pietarsaaren paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Sundqvist Carola

Lokalavdelningsordförande

Sjölund Owe

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör

Kjellman Marika

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Granlund Johan
Lokalavdelningsstyrelse

Holmgård Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Itä Pietarsaaren paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Sundberg Siv

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Forss Håkan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Åhman Stig Göran
Lokalavdelningsstyrelse

Löw Inga-Britt

Lokalavdelningsstyrelse

Linden Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Lindén Erik
Lokalavdelningsstyrelse

Länsi Pietarsaaren paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Vikström Mona

Lokalavdelningsordförande

Wester Harald

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings sekreterare

Björn-Lindell Denise

Lokalavdelnings kassör

Ström Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Haldin Annica

Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Christel

Lokalavdelningsstyrelse

Englund Conny

Lokalavdelningsstyrelse

Yli-Pelkola Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Pietarsaaren keskukstan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Brännbacka-Brunell Brita

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandlin Anders

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Ingmar

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Boström Peter

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Fagernäs Sixten

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Marja

Lokalavdelningsstyrelse

Hällis Maria
Lokalavdelningsstyrelse

Suojoki Marcus

Lokalavdelningsstyrelse

Pori

Pori

Porin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Järvinen Juhani

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Koskinen Olavi

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Auterinen Kirsi

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Kukkasmäki Juho

Lokalavdelningsstyrelse

Numelin Kristiina

Lokalavdelningsstyrelse

Palin Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Tigerstedt Claës

Lokalavdelningsstyrelse

Pornainen

Pornainen

Porvoo

Porvoo

Porvoon kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Blomqvist-Valtonen Elin

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Söderberg Johan

Kommunorganisations styrelse

Pynnönen Kristel

Kommunorganisations styrelse

Pelkonen John

Kommunorganisations styrelse

Forsblom Annette

Kommunorganisations styrelse

Sjöström Anne

Kommunorganisations styrelse

Gustafsson Christian

Kommunorganisations styrelse

Grönroos Niklas

Kommunorganisations styrelse

Ekblom Sebastian

Kommunorganisations styrelse

Andersson Christer

Kommunorganisations styrelse

Etelä Porvoon maaseutu ja saaristo

Näytä yhteyshenkilöt ›
Gustafsson Christian

Lokalavdelningsordförande

Johansson Bo-Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Katri

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Andersson Robert
Lokalavdelnings kassör

Grönqvist Stefan
Lokalavdelningsstyrelse

Pynnönen Kristel

Lokalavdelningsstyrelse

Antman Sofia

Lokalavdelningsstyrelse

Andersson Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Fagerström Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Valter

Lokalavdelningsstyrelse

Itä porvoon maalaiskunta

Näytä yhteyshenkilöt ›
Forsblom Annette

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Makarova Elena

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmberg Robert

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Rosengren Anders

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Lars-Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Forsman Christel
Lokalavdelningsstyrelse

Olin Bernt

Lokalavdelningsstyrelse

Samlihan Nina

Lokalavdelningsstyrelse

Tallsten Sara

Lokalavdelningsstyrelse

Länsi Porvoon paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Söderberg Johan

Lokalavdelningsordförande

Johansson Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Sandberg Inger

Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Carl

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöström Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Karén Laura

Lokalavdelningsstyrelse

Porvoon pohjoiset kylät paikallisosasto

Pukkila

Pukkila

Pyhtää

Pyhtää

Pyhtään paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Drockila Rune

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Roimola Marita
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Anttas Per
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Backman Karl
Lokalavdelningsstyrelse

Rockas Erba
Lokalavdelningsstyrelse

Skoas Anne
Lokalavdelningsstyrelse

Öst Ragnar
Lokalavdelningsstyrelse

R

Raasepori

Raasepori

Näytä yhteyshenkilöt ›
Holmberg Sven

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Orre Werner

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Nylund Mikael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ekholm Jan Mikael

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Andersson Niklas

Kommunfullmäktige

Heerman Sylva

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Smitten Karl von

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Hindrén Andreas

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Ahtola Sandra

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Westerholm Anita

Kommunfullmäktige

Karlsson Göran

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Berglund Johan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Björklöf Filip

Kommunfullmäktige

Bender Ann-Katrin

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Walls Anders

Kommunfullmäktige

Alén Isabella

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Siggberg Björn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nyberg Michael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Johansson Dan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Henriksson Linnéa

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Ilander Kerstin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Blomqvist Thomas

Kommunfullmäktige

Engblom Roger

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Nykänen-Lindqvist Tina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lindholm-Wirtanen Rita

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Sundholm Johan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wickström Mona

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Forsbäck Isa

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Munsterhjelm Erik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Starck Gunilla

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Holmberg Jan

Bildning, kultur, fritid

Nordström Diana

Bildning, kultur, fritid

Stenström Martin

Bildning, kultur, fritid

Öblom Jonna

Bildning, kultur, fritid

Luhtasela Anna

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Salo Seppo

Bildning, kultur, fritid

Vuorinen Antsu

Bildning, kultur, fritid

Lönnberg Melinda

Bildning, kultur, fritid

Vuorinen Päivi

Bildning, kultur, fritid

Långvik Otto

Bildning, kultur, fritid

Adolfsson Lea

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Falenius Per

Bildning, kultur, fritid

Pind Jörgen

Bildning, kultur, fritid

Malmén Maj-Britt

Bildning, kultur, fritid

Nygård Pia

Tekniska, miljö

Svahnström Karin

Tekniska, miljö

Weckman Niklas

Tekniska, miljö

Wasström Johanna
Tekniska, miljö

Forsell Kristian

Tekniska, miljö

Holmberg Maria

Revision- och centralnämnd

Cavonius Sirkkaliisa

Revision- och centralnämnd

Högnabba Stefan

Revision- och centralnämnd

Forsskåhl Christer

Revision- och centralnämnd

Forsell Ann-Christine

Revision- och centralnämnd

Johansson Lena

Revision- och centralnämnd

RKP Raasepori (Kuntajärjestö)

Näytä yhteyshenkilöt ›
Nylund Mikael

Kommunorganisations ordförande

Ilander Kerstin

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Starck Gunilla

Kommunorganisations viceordförande

Damén-Wikholm Tove

Kommunorganisations styrelse

Nyberg Michael

Kommunorganisations styrelse

Forsell Ann-Christine

Kommunorganisations styrelse

Lindgrén Ann-Britt
Kommunorganisations styrelse

Långvik Otto

Kommunorganisations styrelse

Orre Werner

Kommunorganisations styrelse

Tallberg Hanna

Kommunorganisations styrelse

Karlsson Göran

Kommunorganisations styrelse

Nykänen-Lindqvist Tina

Kommunorganisations styrelse

Lind Johanna

Kommunorganisations styrelse

Neovius Sara

Kommunorganisations styrelse

Dahlqvist Kaisla

Kommunorganisations styrelse

Bromarvin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Karlsson Göran

Lokalavdelningsordförande

Sjöholm Mikael

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Grönroos Rasmus

Lokalavdelnings sekreterare

Lindroos Roger

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Kristian R

Lokalavdelningsstyrelse

Lindroos Inger
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Patricia

Lokalavdelningsstyrelse

Karjaan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Siggberg Björn

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsstyrelse

Walls Anders

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Åkerö Fredrika

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Långvik Otto

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Svahnström Karin

Lokalavdelnings kassör

Johansson Dan

Lokalavdelningsstyrelse

Pråhl Annika

Lokalavdelningsstyrelse

Lindgrén Ann-Britt
Lokalavdelningsstyrelse

Wiman-Qwarfordt Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Bender Ann-Katrin

Lokalavdelningsstyrelse

Björklöf Filip

Lokalavdelningsstyrelse

Pohjan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Starck Gunilla

Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Frank

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Nykänen-Lindqvist Tina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Christel

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Vallas-Lindholm Hannele

Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Dahlqvist Kaisla

Lokalavdelningsstyrelse

Snappertunan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lindholm Staffan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Kajander Rabbe

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Thomas

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Tallberg Hanna

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Linnokari Henrika

Lokalavdelningsstyrelse

Holmberg Sven

Lokalavdelningsstyrelse

Broman Krister
Lokalavdelningsstyrelse

Grünn Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Öblom Jonna

Lokalavdelningsstyrelse

Tammisaaren paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ekholm Jan Mikael

Lokalavdelningsordförande

Engblom Roger

Lokalavdelnings viceordförande

Cavonius Sirkkaliisa

Lokalavdelnings sekreterare

Hindrén Andreas

Lokalavdelnings kassör

Henriksson Linnéa

Lokalavdelningsstyrelse
711

Damén-Wikholm Tove

Lokalavdelningsstyrelse

Högnabba Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Tenholan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Nyberg Michael

Lokalavdelningsordförande

Kevin Henrik

Lokalavdelnings viceordförande

Lindroos Jan

Lokalavdelnings sekreterare

Forsström Annika

Lokalavdelnings kassör

Selenius Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Franzen Berndt

Lokalavdelningsstyrelse

Nylund Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Lind Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Raisio

Raisio

Näytä yhteyshenkilöt ›
Broberg Janette

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Våg Hans

Tekniska, miljö

Raision paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Broberg Nils-Jörgen

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Våg Hans

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindén Karl-Erik
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Broberg Janette

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

S

Salo

Salo

Salo regionen

Näytä yhteyshenkilöt ›
Jönsson Kenneth

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör

Gardberg Emilie

Lokalavdelnings viceordförande

Sonntag-Wilenius Camilla

Lokalavdelnings sekreterare

Solin Jessica

Lokalavdelningsstyrelse

Nivalinna Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Sipoo

Sipoo

Näytä yhteyshenkilöt ›
Möller Henrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Kankfelt Tim

Kommunfullmäktige

Röman Micaela

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Åkerfelt Tanja

Kommunfullmäktige

Liljeström Maria

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Christiansson Hans-Eric

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wikström Mia

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Albrecht Kenneth

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Skogster Antti

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lindroos Kicka

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Engblom Charlotta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Lindqvist Clara

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sandström Stefan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sundbäck Tom

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Oljemark Karl-Erik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nyberg Kasper

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lindqvist Kaj

Kommunfullmäktige

Törrönen Rolf

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Forss Maria

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Nygren Anna-Karin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gustafsson Henrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Silen Christer

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Saxen Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Öhman Rasmus

Bildning, kultur, fritid

Grönroos Mikael

Bildning, kultur, fritid

Udd Kenneth

Bildning, kultur, fritid

Högel Caroline

Bildning, kultur, fritid

Mickos Viola

Bildning, kultur, fritid

Lönn Helena
Bildning, kultur, fritid

Berg Mari

Bildning, kultur, fritid

Granqvist Johan

Bildning, kultur, fritid

Suomi Daniela

Bildning, kultur, fritid

Syrjäläinen Kari-Matti

Bildning, kultur, fritid

Hindsberg Jan

Tekniska, miljö

Simonsen Kim

Tekniska, miljö

Holmberg Gunilla

Tekniska, miljö

Lindqvist Christer

Tekniska, miljö

Backström Björn

Tekniska, miljö

Ståhl Bjarne

Tekniska, miljö

Hällfors Christoffer

Revision- och centralnämnd

Mellin Michael

Revision- och centralnämnd

Lindgren Hans-Peter S

Revision- och centralnämnd

Sipoon paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Liljeström Maria

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hällfors Christoffer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Silen Christer

Lokalavdelnings viceordförande

Nygren Anna-Karin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Olenius-Jansson Siv

Lokalavdelningsstyrelse

Berg Mari

Lokalavdelningsstyrelse

Abrahamsson Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Skogster Antti

Lokalavdelningsstyrelse

Siuntio

Siuntio

Näytä yhteyshenkilöt ›
Nygård Jan-Peter

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ekström Susanne

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Laaksonen Merja

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Dahlqvist Rabbe

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rosengren Heidi

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Perklén Erik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Oravakangas Anette

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Karell Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Berglund Hans

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Dahlström Kaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Blomqvist Anne-Maj
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gottberg Berndt

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Holmberg Johan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Rönnberg Darling
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Perklén Nina
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Grönberg Carl-Johan
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gottberg Carl-Johan

Bildning, kultur, fritid

Alopaeus Jari

Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Östberg Magnus

Tekniska, miljö

Bardy Ann-Marie
Revision- och centralnämnd

Backman Bo

Revision- och centralnämnd

Siuntion paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Svanfeldt Stefan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Martin Kirsi

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Laaksonen Merja

Lokalavdelningsstyrelse

Dahlqvist Rabbe

Lokalavdelningsstyrelse

Paajes Jan-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Lundqvist Mats
Lokalavdelningsstyrelse

T

Tampere

Tampere

Näytä yhteyshenkilöt ›
Löfberg Peter

Kommunfullmäktige

Tampereen paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Bjurström Rikard

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sohlberg-Siltanen Heidi
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöholm Suzanne

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Carita
Lokalavdelningsstyrelse

Wallen Ulrika

Lokalavdelningsstyrelse

Turun kaupunki

Turun kaupunki

Näytä yhteyshenkilöt ›
Wulff Nicke

Kommunfullmäktige

Achrén Ulla

Kommunfullmäktige

Schauman Ida

Kommunfullmäktige

Blomquist Markus

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wennström Kjell

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Landor Ann-May

Bildning, kultur, fritid

Selén Gustaf

Bildning, kultur, fritid

Werkelin Johan

Bildning, kultur, fritid

Hesthammer Joachim

Bildning, kultur, fritid

Sourander Christian

Bildning, kultur, fritid

Laineenkare Lotta

Bildning, kultur, fritid

Gräsbeck William

Bildning, kultur, fritid

Vörlund-Wallenius Terhi

Bildning, kultur, fritid

Hanski Vesa

Bildning, kultur, fritid

Björkqvist Jerker

Bildning, kultur, fritid

Schauman Barbro

Bildning, kultur, fritid

Nyberg Lars

Revision- och centralnämnd

Turun paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Tötterman Anna-Karin

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Werkelin Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist Sonja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nygård-Taxell Rachel

Lokalavdelnings kassör

Selén Gustaf

Lokalavdelningsstyrelse

Wennström Kjell

Lokalavdelningsstyrelse

Sandell Camilla

Lokalavdelningsstyrelse

Hesthammer Joachim

Lokalavdelningsstyrelse

Sandberg Jenny

Lokalavdelningsstyrelse

Granroth Veera

Lokalavdelningsstyrelse

Engblom Christine

Lokalavdelningsstyrelse

Blomquist Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Tuusula

Tuusula

Näytä yhteyshenkilöt ›
Avellan Monica Wilhelmina

Kommunfullmäktige

Tuusulan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Avellan Monica Wilhelmina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Laurén Helmer
Lokalavdelningsstyrelse

Karvinen Liisa

Lokalavdelningsstyrelse

U

Uusikaarlepyy

Uusikaarlepyy

Näytä yhteyshenkilöt ›
Jansson Bengt

Kommunfullmäktige

Sjöblom Joel

Kommunfullmäktige

Saari Ted

Kommunfullmäktige

Blomqvist Robert

Kommunfullmäktige

Lindgrén Marléne

Kommunfullmäktige

Nylund Elin

Kommunfullmäktige

Frostdahl-Blomqvist Siv

Kommunfullmäktige

Palm Maria

Kommunfullmäktige

Karv Thomas

Kommunfullmäktige

Flén Elli

Kommunfullmäktige

Frostdahl Roger

Kommunfullmäktige

Nylund Kenneth

Kommunfullmäktige

Kengo Anna

Kommunfullmäktige

Häggblom Anneli

Kommunfullmäktige

Grahn Stefan

Kommunfullmäktige

Nyholm Steve

Kommunfullmäktige

Lawast Sören

Kommunfullmäktige

Häger Carita

Kommunfullmäktige

Lindvall Mikael

Kommunfullmäktige

Wiklund Tom

Kommunfullmäktige

Uusikaarlepyyn kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Linder Ulla

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Nylund Kenneth

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Sourander Ulf

Kommunorganisations styrelse

Lindvall Mikael

Kommunorganisations styrelse

Eklund Mikael

Kommunorganisations styrelse

Sirén Maria

Kommunorganisations styrelse

Häggblom Anneli

Kommunorganisations styrelse

Vestlin Albert

Kommunorganisations styrelse

Övergaard Anna

Kommunorganisations styrelse

Palm Maria

Kommunorganisations styrelse

Jepuan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Strengell Glenn

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Back Viking
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Grahn Kerstin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Höglund Mariann

Lokalavdelnings kassör

Rönnqvist Johnny
Lokalavdelningsstyrelse

Höglund Sara
Lokalavdelningsstyrelse

Munsalan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Backlund Fredrik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Heinonen Tom

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Höglund-Bergström Christel

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Jan-Olof

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Steve

Lokalavdelningsstyrelse

Nyqvist Mats

Lokalavdelningsstyrelse

Wiklund Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Pensalan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Rögård Linda

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Pott Sebastian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Frände Maria

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Ronny

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sirén Christoffer

Lokalavdelningsstyrelse

Karf Jakob

Lokalavdelningsstyrelse

Karf Johannes

Lokalavdelningsstyrelse

Uusikaarlepyyn keskukstan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Forsbacka Sabina

Lokalavdelningsordförande

Kengo Anna

Lokalavdelnings viceordförande

Kass Mathias

Lokalavdelnings sekreterare

Palm Maria

Lokalavdelnings kassör

Strang Frej

Lokalavdelningsstyrelse

Willman Gösta

Lokalavdelningsstyrelse

Övergaard Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Joel

Lokalavdelningsstyrelse

Nylund Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Uusikaarlepyyn maalaiskunnan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Nylund Kenneth

Kommunorganisations ordförande
Lokalavdelnings sekreterare

Lindvall Mikael

Lokalavdelningsordförande

Frostdahl-Blomqvist Siv

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandnabba Boel
Lokalavdelnings kassör

Sjöholm Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Hagman Richard

Lokalavdelningsstyrelse

Linqvist Rita

Lokalavdelningsstyrelse

Sandström Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Cederström Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Frostdahl Andreas
Lokalavdelningsstyrelse

Määttä Jari

Lokalavdelningsstyrelse

Hellman Olav
Lokalavdelningsstyrelse

Ek-Bäck Marina

Lokalavdelningsstyrelse

Uusikaupunki

Uusikaupunki

Uusikaupungin paikallisosasto

V

Vaasa

Vaasa

Näytä yhteyshenkilöt ›
Frantz Hans

Kommunfullmäktige

Strand Joakim

Kommunfullmäktige

Svartsjö Heidi

Kommunfullmäktige

Slotte Filip

Kommunfullmäktige

Mahdi Ramieza

Kommunfullmäktige

Somppi Sari

Kommunfullmäktige

Nilsson-Väre Marit

Kommunfullmäktige

Granfors Ulla

Kommunfullmäktige

Kullas Johan

Kommunfullmäktige

Skytte Mathias

Kommunfullmäktige

Salovaara-Kero Anne

Kommunfullmäktige

Norrgård Martin

Kommunfullmäktige

Öhman Thomas

Kommunfullmäktige

Wägar Lars-Erik

Kommunfullmäktige

Kloo Barbro

Kommunfullmäktige

Boucht-Lindeman Helena

Kommunfullmäktige

Blomfeldt Ragnvald

Kommunfullmäktige

Erickson Sture

Kommunfullmäktige

Vaasan kuntajärjestö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Swanljung Maj-Len

Kommunorganisations viceordförande

Gerby-Västervikin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Asplund Stefan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sundelin Karl-Rune

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Syring Roy

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ehnström Marita

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ingves Gunlög

Lokalavdelningsstyrelse

Rantschukoff Elisabet

Lokalavdelningsstyrelse

Hammarström Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Tåg Ingemar

Lokalavdelningsstyrelse

Huutoniemien seudun paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Jungerstam Dick

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Jungerstam Jenna

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Klockars Reinhold

Lokalavdelningsstyrelse

Mäkelä Carita

Lokalavdelningsstyrelse

Itä-Vaasan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Smeds Kaj

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Kull Helge
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Smeds Leena

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nordström Ralf
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Pörn Birger
Lokalavdelningsstyrelse

Weegar Kerstin
Lokalavdelningsstyrelse

Salovaara-Kero Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Korkeamäki-Sunnanvikin paikallisosasto

Palosaari-Vikinga paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Swanljung Maj-Len

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Almqvist Ulla

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Martonen Kai

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nystrand Anders

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granroth Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Boucht Helena

Lokalavdelningsstyrelse

Strömman Birgitta
Lokalavdelningsstyrelse

Sundomin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Blomfeldt Ragnvald

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nilsson-Väre Marit

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindberg Anders

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sundelin Ingemar

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlnäs Bengt
Lokalavdelningsstyrelse

Hortans Sven-Ola
Lokalavdelningsstyrelse

Enges Birger

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlnäs Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Ekholm Helén

Lokalavdelningsstyrelse

Stenvall Kaj

Lokalavdelningsstyrelse

Hartvik Annette
Lokalavdelningsstyrelse

Drud Hansen Jens

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Andreas

Lokalavdelningsstyrelse

Vaasan keskustan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Granfors Ulla

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rosengren Christer

Lokalavdelnings viceordförande

Carp-Seppänen Victoria

Lokalavdelnings kassör

Bäck Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Ulfvens Mariana

Lokalavdelningsstyrelse

Edén Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Aalto Olli

Lokalavdelningsstyrelse

Bekalp Sara

Lokalavdelningsstyrelse

Vetokannas-Kotirannan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Salmenheimo-West Ulla

Lokalavdelningsordförande

Jakobsson Dan

Lokalavdelnings viceordförande

Frejman Mikael

Lokalavdelnings sekreterare

Helle´n Göran

Lokalavdelnings kassör

Airenne Britta
Lokalavdelningsstyrelse

Jakobsson Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Hautala Rasmus

Lokalavdelningsstyrelse

Vantaa

Vantaa

Näytä yhteyshenkilöt ›
Karlsson Patrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Åstrand Stefan

Kommunfullmäktige

Sandell Håkan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Palomaa Ulla-Stina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Teir Ann-Christine H

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Siimelä Susanne

Bildning, kultur, fritid

Sieviläinen Marianne

Bildning, kultur, fritid

Rehnström Kristian

Bildning, kultur, fritid

Kiviaho Jani

Bildning, kultur, fritid

Lindfors Susanna

Bildning, kultur, fritid

Andergård Martin

Bildning, kultur, fritid

Buss Allan

Bildning, kultur, fritid

Mansner Gea

Revision- och centralnämnd

Asplund Ralf

Revision- och centralnämnd

Ingström Maria

Revision- och centralnämnd

Lanaéus Mona

Revision- och centralnämnd

Olenius Melker

Revision- och centralnämnd

Jansson-Olenius Monica

Revision- och centralnämnd

Bäckström Carola

Revision- och centralnämnd

Aura Per-Erik

Revision- och centralnämnd

RKP Vantaa (Kuntajärjestö)

Näytä yhteyshenkilöt ›
Sieviläinen Marianne

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Forsman-Ryhänen Harriet

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Asplund Karola

Kommunorganisations kassör
Kommunorganisations styrelse

Teir Ann-Christine H

Kommunorganisations styrelse

Karlsson Patrik

Kommunorganisations styrelse

Halonen Solveig

Kommunorganisations styrelse

Lanaéus Mona

Kommunorganisations styrelse

Mikkonen Pia

Kommunorganisations styrelse

Aurto Tonya

Kommunorganisations styrelse

Sandell Håkan

Kommunorganisations styrelse

Kiviaho Jani

Kommunorganisations styrelse

Itä-Vantaan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Halonen Solveig

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Härmälä Göran

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Ulf

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Karola

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Smeds Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Orrström Axel

Lokalavdelningsstyrelse

Keski-Vantaan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Karlsson Patrik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lanaéus Mona

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindfors Susanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Olenius Melker

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Palomaa Ulla-Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Aura Per-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Teir Ann-Christine H

Lokalavdelningsstyrelse

Ek Michael

Lokalavdelningsstyrelse

Länsi-Vantaan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Åstrand Stefan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Mikkonen Pia

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Juslin Marit

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kärkkäinen Kimmo

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Åstrand Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Kurt

Lokalavdelningsstyrelse

Nurmivaara Astrid

Lokalavdelningsstyrelse

Olander Raine

Lokalavdelningsstyrelse

Rehnström Kristian

Lokalavdelningsstyrelse

Martinlaakson paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Kiviaho Jani

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandell Håkan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sivunen Jessica

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sieviläinen Marianne

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Bäckström Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Forsman-Ryhänen Harriet

Lokalavdelningsstyrelse

Baarman Guy-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Mansner Gea

Lokalavdelningsstyrelse

Vihti

Vihti

Näytä yhteyshenkilöt ›
Seppälä Heidi

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Vihti-Karkkilan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Roos Eva

Lokalavdelningsordförande

Seppälä Heidi

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings sekreterare

Degerman Henrik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindquist-Pinomaa Marianne

Lokalavdelningsstyrelse

Vöyri

Vöyri

Maksamaan paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Skarper Johanna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrlin Ulf-Peter

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Heir Kjell

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Finne Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sandqvist Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Lindman Anneli
Lokalavdelningsstyrelse

Björklund Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Oravaisen paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Jusslin Gunilla

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Käcko-Englund Anna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Engström Kjell

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lillbacka Gunilla

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Krooks Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Back Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Joupers Joana
Lokalavdelningsstyrelse

Mattus Rasmus
Lokalavdelningsstyrelse

Vöyrin paikallisosasto

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ohlis Victor

Lokalavdelningsordförande

Bystedt Rainer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ohlis Karita

Lokalavdelnings sekreterare

Bergman Ove

Lokalavdelnings kassör

Jåfs Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Staffas Bror Karl-G
Lokalavdelningsstyrelse

Ollqvist Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Småros Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Bengts Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Backull Ann-Britt

Lokalavdelningsstyrelse