Jäsenjärjestöt

Jäsenyhdistykset

Jokainen jäsen kuuluu jäsenyhdistykseen. Jäsenyhdistykset voidaan jakaa paikallisyhdistyksiin ja erityisyhdistyksiin. Paikallisyhdistykset ovat sidottu paikkakuntaan ja eritysiyhdistykset keräävät tietystä teemasta kiinnostuneet jäsenet.

Järjestöt

Svensk Ungdom
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Seniorer i Finland

Erityisyhdistykset

Intresseföreningen för barnfamiljer
Intresseföreningen för finlandssvenska teckenspråkiga
Kristet Samhällsansvar i Finland r.f.
Liberal framtid/Liberaalinen tulevaisuus
Liberalt initiativ
Multicultural Finland
Nätverk för tvåspråkiga i Finland
SFP i Bryssel
Svenska folkpartiets Moderater
Svenska framtidsförbundet r.f
Svenska löntagare r.f

A

Askola

Askola

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lind Petra

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

E

Espoo

Espoo

Näytä yhteyshenkilöt ›
Gestrin Christina

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Hällström Nina af

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Gästrin Eva-Lena

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Puntila Päivi

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Portin Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Cederlöf Karin

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Strauss Mette

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lintula Ann-Christin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Aganimov Nina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Båsk Gustav

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Söderman Markus

Bildning, kultur, fritid

Lönnqvist Bo

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Wikholm Anders

Bildning, kultur, fritid

Korhonen Anna

Bildning, kultur, fritid

Lundén Rasmus

Bildning, kultur, fritid

Ramm-Schmidt Henrik

Bildning, kultur, fritid

Ahlefelt Anne

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Kujala Tiina

Bildning, kultur, fritid

Kreus Harri

Tekniska, miljö

Granberg Fred

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Siivola Nina

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Slotte Ann-Christine

Revision- och centralnämnd

Backman Marita

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

RKP Espoo (Kuntajärjestö)

Espoon keskustan paikallisosasto

Espoonlahden paikallisosasto

Matinkylä-Olari paikallisosasto

Pohjois-Espoon paikallisosasto

Suur-Kauklahden paikallisosasto

Suur-Leppävaaran paikallisosasto

Suur-Tapiolan paikallisosasto

Eura

Eura

Kauttua

H

Hanko

Hanko

Näytä yhteyshenkilöt ›
Bilenberg Mathias

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Rantala Fredrik

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Mattsson Christian

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Söderholm Sture

Kommunfullmäktige

Dannberg Mats

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Horn Stephan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Gustafsson Hannes

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Peltonen Björn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lesch-Saarinen Helena

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lindfors Edvard

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wikberg Barbro

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Lehmus Christa

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Kullberg Tom

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Kollin Susanne

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Idman Britta

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Ferm Ben

Bildning, kultur, fritid

Jeffery Alan

Bildning, kultur, fritid

Heina Janina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Niemi Kalle

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lahtinen Elina

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Koskinen Marie

Revision- och centralnämnd

Ferm Monica

Revision- och centralnämnd

Nyström-Hansen Mona

Revision- och centralnämnd

Malmlund Peter

Kommunfullmäktige ersättare

Carstens Dick

Kommunfullmäktige ersättare

Hangon paikallisosasto

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki

Näytä yhteyshenkilöt ›
Rantala Marcus

Kommunfullmäktige

Borgarsdóttir Sandelin Silja

Kommunfullmäktige

Biaudet Eva

Kommunfullmäktige

Månsson Björn

Kommunfullmäktige

Grotenfelt Nora

Kommunfullmäktige

Torvalds Nils

Kommunfullmäktige ersättare

Hassan Ahmed

Kommunfullmäktige ersättare

Finne-Elonen Laura

Kommunfullmäktige ersättare

Tamrakar Byoma

Kommunfullmäktige ersättare

Pennanen Petrus

Kommunfullmäktige ersättare

Etelä-Helsingin paikallisosasto

Helsingin Keskustan paikallisosasto

Huopalahden seudun paikallisosasto

Itäisen Helsingin paikallisosasto

Kaakkois-Helsingin paikallisosasto

Kronoskatsgardet paikallisosasto

Lounais-Helsingin paikallisosasto

Munkkiseudun paikallisosasto

Pitkänsillan pohjoispuolen paikallisosasto

Pohjois-Helsingin paikallisosasto

Töölön paikallisosasto

Hyvinkää

Hyvinkää

Näytä yhteyshenkilöt ›
Moberg-Jokinen Anna

Kommunfullmäktige ersättare

Hyvinkään paikallisosasto

I

Inkoo

Inkoo

Näytä yhteyshenkilöt ›
Wide Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Westerholm Kristian

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Grönholm Patricia

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Wickström Henrik

Kommunfullmäktige

Lemström Robert

Kommunfullmäktige

Rehnberg Mikael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Karlstedt Kaj

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Åberg Karl

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Bergman-Auvinen Marie

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Hagman Glenn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Holmström Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björklöf Eivor

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Elfving Andreas

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Träskman Ingrid

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Wessman Patricia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lindholm Annette

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Öberg Jojje

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Backman Tom

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Silfverbrand Peter

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Eklund Matti

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Selén Helena

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Kvarnström Irene

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Nylander Margita

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Unnérus Hans-Anders

Kommunfullmäktige ersättare

Örnmark Bjarne

Kommunfullmäktige ersättare

Holmbom Gustav

Kommunfullmäktige ersättare

McQuade Jessica

Kommunfullmäktige ersättare

Weckström Benjamin

Kommunfullmäktige ersättare

Hildén Johanna

Kommunfullmäktige ersättare

Inkoon paikallisosasto

J

Jyväskylä

Jyväskylä

Jyväskylän paikallisosasto

Järvenpää

Järvenpää

Järvenpään paikallisosasto

K

Kaarina

Kaarina

Näytä yhteyshenkilöt ›
Gustafsson Åsa

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Laine Juhana

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Häggblom Charlotta

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Sourander Ulf

Tekniska, miljö

Kaarinan paikallisosasto

Karkkila

Karkkila

Kaskinen

Kaskinen

Näytä yhteyshenkilöt ›
Mangs Carl-Gustav

Kommunfullmäktige

Bärnlund Johan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björklund Solveig

Kommunfullmäktige

Högstrand Mirja

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd
732

Bondén Miriam

Kommunfullmäktige

Sundberg Robert

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Skur Catharina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöblom Marjo

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lehtonen Daniel

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lapveteläinen Sonja

Kommunfullmäktige ersättare

Lundenius Jan-Anders

Kommunfullmäktige ersättare
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Kaskisten paikallisosasto

Kauniainen

Kauniainen

Näytä yhteyshenkilöt ›
Nysten Patrick

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björk Bo-Christer

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Westermarck Susanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Colliander-Nyman Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lerche Jessica

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Vaenerberg Lotta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Limnell Patrik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Löfstedt-Söderholm Gunilla

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Saarela Konsta

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Sederholm Camilla

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Waselius Fredrik

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Johansson Johan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Stenberg Stefan

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Rehn-Kivi Veronica

Kommunfullmäktige

Hammarberg Johanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lamberg-Allardt Christel

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Sundell Pia-Lisa

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Francis-Ehnholm Harriet

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Rinne Pia

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Grandell Viktor

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Tegengren Jens

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lassenius Emilia

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Bahaeddin Dahham

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Stolt Sofia

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lindqvist Christoffer

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Fellman Veronica

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Öhman Magnus

Revision- och centralnämnd

Holmberg Andrae

Kommunfullmäktige ersättare

Uunila Martin

Kommunfullmäktige ersättare

Hammarén Sonja

Kommunfullmäktige ersättare

Karlemo Tom

Kommunfullmäktige ersättare

Kauniaisen paikallisosasto

Kemiönsaari

Kemiönsaari

Näytä yhteyshenkilöt ›
Liljeqvist Wilhelm

Kommunfullmäktige

Fabritius Helena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
732

Wilson Daniel

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Sjöblom Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Holmén Tom

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Edmark Ghita

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Salminen Niklas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Backas Carita

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem
737

Fredriksson Johan

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling
732

Wendelin Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Näringsliv, utveckling

Drugge Jan

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Hakalax Roger

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
734
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Nordell Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Sund-Grönholm Minna

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lönnström Yvonne

Bildning, kultur, fritid

Holmen Mikael

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Kruglov Alexander

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Laurén Fredrik

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Moberg Jonna

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Holmström Birgitta

Näringsliv, utveckling
Kommunfullmäktige ersättare

Byman Leif

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Weckman Tuula

Revision- och centralnämnd

Kemiönsaaren paikallisosasto

Kerava

Kerava

Näytä yhteyshenkilöt ›
Rahkala-Simberg Mari-Johanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sjöroos Jan-Peter

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Keravan paikallisosasto

Kirkkonummi

Kirkkonummi

Näytä yhteyshenkilöt ›
Liljequist Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Kajanti Carl-Johan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Adlercreutz Anders

Kommunfullmäktige

Gustafsson Stefan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Valtonen Martin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Kämpe-Hellenius Jerri

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Hedberg Hans

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Männikkö Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Aintila Anna

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Björk Tony

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Kjerin Ulf

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Mäkinen Jenny

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Lindertz Dick

Bildning, kultur, fritid

Ekberg-Kontula Petra

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lundell Patrik

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Basilier Linda

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Romar Ann-Britt

Bildning, kultur, fritid

Åberg-Hildén Maj

Bildning, kultur, fritid

Forssén Anita

Tekniska, miljö

Snellman Jenny

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Sved Ann-Christine

Tekniska, miljö

Ahlberg Siv

Tekniska, miljö

Grönqvist Kerstin

Tekniska, miljö

Frimodig Josephine

Tekniska, miljö

Björkqvist Matilda

Näringsliv, utveckling
Kommunfullmäktige ersättare

Hagelberg Harriet

Revision- och centralnämnd

Englund Greger

Kommunfullmäktige ersättare

Engström Miika

Kommunfullmäktige ersättare

Jensen von Schulmann Kent

Kommunfullmäktige ersättare

Sundelin Peter

Kommunfullmäktige ersättare

Strandell Emil

Kommunfullmäktige ersättare

Sillman Niklas

Kommunfullmäktige ersättare

RKP Kirkkonummi (Kuntajärjestö)

Eteläinen-Kirkkonummen paikallisosasto

Kirkkonummen keskustan paikallisosasto

Pohjois-Kirkkonummen paikallisosasto

Kokkola

Kokkola

Näytä yhteyshenkilöt ›
Snellman Hans

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Anderson Stefan

Kommunfullmäktige

Lukkarinen Margita

Kommunfullmäktige

Timonen Marlén

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Wikman Camilla

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Elfving Jennie

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Brandt Mats

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Sahlberg Britt-Mari

Revision- och centralnämnd

Zitting Hannele

Revision- och centralnämnd

Jakobsson Leif

Kommunfullmäktige ersättare

Kokkolan paikallisosasto

Korsnäs

Korsnäs

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ramstedt Thomas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wester Håkan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktige

Kronqvist Anna-Lena

Kommunfullmäktige

Lindström Dan

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Sebbas Kim

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Wester-Bergman Katarina

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
732

Rosendahl Dan-Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nordmyr Mikael K.A.

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Häggdahl Camilla

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Juthborg Johanna

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Michelsson René

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Häggdahl Mikael

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Mitts-Björkblom Sofia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Björkqvist Niclas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Bjurbäck Jens

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Mannfolk Lars-Erik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Åkersten Amanda

Kommunfullmäktige

Bernas Sven-Erik

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Holmqvist Katarina

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem
Kommunfullmäktige ersättare

Vikberg Britta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Franzen Johnny

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Rosendahl Henrik

Tekniska, miljö

Granlund Emma

Tekniska, miljö

Holm-Rosbäck Johan

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Holmblad Lars Erik

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Nordmyr Marcus

Revision- och centralnämnd

Vesterlund Alf

Revision- och centralnämnd

Eklund Rosita

Revision- och centralnämnd

Holtlund Ann-Charlotte

Kommunfullmäktige ersättare

Hodzic Mirza

Kommunfullmäktige ersättare

Franzén Johnny

Kommunfullmäktige ersättare

Östling Tina

Kommunfullmäktige ersättare

Nguyen Que

Kommunfullmäktige ersättare

Korsnäsin paikallisosasto

Kotka

Kotka

Näytä yhteyshenkilöt ›
Bardy Johan

Kommunfullmäktige

Kotkan seudun paikallisosasto

Kouvola

Kouvola

Pohjois-Kymenlaakson paikallisosasto

Kristiinankaupunki

Kristiinankaupunki

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lindberg Marja

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Patoranta Ida-Helena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Söderlund Thomas

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Kärr Kaj

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Ragnäs Patrick

Kommunfullmäktige

Ingvesgård Hans

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
732

Hoxell Mikael

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lähteenmäki Stina

Kommunfullmäktige

Berglund Bengt

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Antfolk Henrik

Kommunfullmäktige

Lillmangs Eva

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ingves Mats

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Storhannus Carina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Taipale Kent

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Grannas Peter

Kommunfullmäktige

Knipström Thomas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Knuts Gun

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Nyholm Tina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Englund Tommy

Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Forslund Tomas

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hällbacka Magnus

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hemberg Nina

Revision- och centralnämnd

Buss Bo-Christian

Kommunfullmäktige ersättare

Holmlund Michael

Kommunfullmäktige ersättare

Rönnlund Christer

Kommunfullmäktige ersättare

Walgren Veronica

Kommunfullmäktige ersättare

Attié Fabien

Kommunfullmäktige ersättare

Kristiinankaupungin kuntajärjestö

Dagsmarkin paikallisosasto

Etelä-Kristiinankaupungin paikallisosasto

Kristiinankaupungin paikallisosasto

Lapväärtin paikallisosasto

RKP Kristiinankaupungin paikallisosasto

Tiukan paikallisosasto

Kruunupyy

Kruunupyy

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lindgren Hans-Erik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Svartsjö Peter

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Bodbacka Christina

Kommunfullmäktige

Åminne Malin

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Dahlvik Sören

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Hagnäs Marika

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Ranta Anne-Mie

Kommunfullmäktige

Tokou Maria

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sandström Hans

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Finnila-Lindvall Veronica

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hongell Susanne

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Skullbacka Bengt-Johan

Kommunfullmäktige

Wistbacka Inger

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Näse Adam

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
732

Broända Helena

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Granholm Ann-Marie

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Björklund Haga Hanna

Kommunfullmäktige

Skog Anette

Bildning, kultur, fritid

Bodbacka Tina

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Träisk Bjarne

Bildning, kultur, fritid

Ahlsved Mona

Bildning, kultur, fritid

Widjeskog Marcus

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Sandstedt Per-Emil

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Öst Harry

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Broända Anton

Kommunfullmäktige ersättare

Björklund Ann-Marie

Kommunfullmäktige ersättare

Forsbacka Niclas

Kommunfullmäktige ersättare

Kruunupyyn kuntajärjestö

Alavetelin paikallisosasto

Kruunupyyn paikallisosasto

Teerijärven paikallisosasto

L

Lahti

Lahti

Lahden paikallisosasto

Laihela

Laihela

Lapinjärvi

Lapinjärvi

Näytä yhteyshenkilöt ›
Engård Benny

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Perttilä Kerstin

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Wallén Göran

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Antas Oscar

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Jordas Kim

Kommunfullmäktige

Lill-Smeds Jan-Erik

Kommunfullmäktige

Nygård Jonna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wallén Gun

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wallén Sebastian

Tekniska, miljö

Hoffström Kalevi

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Silfvast Marina

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Österholm Bjarne

Revision- och centralnämnd

Lustig Sonja

Kommunfullmäktige ersättare

Gustafsson Johan

Kommunfullmäktige ersättare

Lapinjärven paikallisosasto

Larsmo

Larsmo

Näytä yhteyshenkilöt ›
Boberg Ida

Kommunfullmäktige

Björkskog Anna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Nynäs Karita Margaretha

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Fagerhed Jan-Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
732

Stenman Carl-Wilhelm

Kommunfullmäktige

Påvall Jessica

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Svenfelt Leif

Kommunfullmäktige

Haglund Jan-Ole

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sämskar Marléne

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Ray Jan

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Käldström Rune

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Barkar Katarina

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Peltola Andreas

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Sundqvist Mats-Helge

Kommunfullmäktige ersättare

Svarvar Ella

Kommunfullmäktige ersättare

Svenlin Markus

Kommunfullmäktige ersättare

Nynäs Johnny

Kommunfullmäktige ersättare

Sundqvist Saga

Kommunfullmäktige ersättare

Luodon paikallisosasto

Lohja

Lohja

Näytä yhteyshenkilöt ›
Himmanen Heidi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wirtanen Leif

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Weckman Simon

Tekniska, miljö

Sjöblom Susanne

Revision- och centralnämnd

Schulman Max

Kommunfullmäktige ersättare

Lohjan seudun paikallisosasto

Loviisa

Loviisa

Näytä yhteyshenkilöt ›
Karlsson Mikael

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Thesslund Stefan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Häggblom Kerstin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hento Miia

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Wide Roger

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Alm Agneta

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Sjöholm Markus

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Liljestrand Tom

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Andersson Otto

Kommunfullmäktige

Karlsson Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rosenberg Thomas

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Stenman Lotte-Marie

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Björkman-Nysten Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Näringsliv, utveckling

Hinttaniemi Jonna

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Baumgartner Pia

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Relander Ilkka

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Grundström Ben

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Söderholm Li-Lo

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Karlsson Håkan

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Fabritius Mikaela

Bildning, kultur, fritid

Stenbacka Carina

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Stenvall Patrik

Bildning, kultur, fritid

Lindholm Gabi

Tekniska, miljö

Haddas Anders

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lindfors Leena

Tekniska, miljö

Bruce Marina

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Grundström Maria

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Aitokari Mia

Revision- och centralnämnd

Grandell Beatrice

Kommunfullmäktige ersättare

Turku Roger

Kommunfullmäktige ersättare

Sederholm Eva

Kommunfullmäktige ersättare

Van Den Hoek Pieter

Kommunfullmäktige ersättare

Grandell Barbara

Kommunfullmäktige ersättare

Nygård Emil

Kommunfullmäktige ersättare

Loviisan kuntajärjestö

Liljendal paikallisosasto

Loviisan paikallisosasto

Pernajan paikallisosasto

Ruotsinpyhtään paikallisosasto

M

Maalahti

Maalahti

Näytä yhteyshenkilöt ›
West Mia

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ollikainen Mikko

Kommunfullmäktige

Back Emilia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Norrgård Filip

Kommunfullmäktige

Ekman Silvia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Urwäder Peter

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Syrén Rolf

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

West Markus

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Appel Mikael

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Tallgren Jan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Söderholm Minna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Strandberg Hanna

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Björkholm Bernt

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Bengs-Lattunen Carola

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ståhl Ann-Helene

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Svahn Tage

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Rajala Pentti

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Knip Håkan

Kommunfullmäktige

Åbonde Carl-Olof

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Rönnqvist Jonas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Bergqvist Johan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Berglund Marie-Louis

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Nyman Kjell

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Bäckman Irene

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Skinnar Sture

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Brolund Lili-Ann

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Podbicanin Meatrisa

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Snickars Hans

Bildning, kultur, fritid

Hemming Heidi

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Snickars Wilma

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Storfors Sofia

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Enberg Kjell

Tekniska, miljö

Back Kim

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Forsberg Malin

Revision- och centralnämnd

Nygård Christina

Revision- och centralnämnd

Bjurs Elin

Kommunfullmäktige ersättare

Lindh Pär-Gustav

Kommunfullmäktige ersättare

Bäck-Sjökvist Iris

Kommunfullmäktige ersättare

Koski Sami

Kommunfullmäktige ersättare

Maalahden kuntajärjestö

Bergön paikallisosasto

Maalahden paikallisosasto

Petolahden paikallisosasto

Mustasaari

Mustasaari

Näytä yhteyshenkilöt ›
Bäck Tomas

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Back Peter

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Björkman Patrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Rosenlöf Charlotta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Fredman Mikael

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Wasberg Alexandra

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Berg Tomas

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Jansson Kristoffer

Kommunfullmäktige

Gammelgård Lena

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Söderberg Nina

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sund Rolf

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Lahti Jussi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Thölix Peter

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Westerlund Isak

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nygård Nicklas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Håkans Johan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Forth-Snellman Åsa-Britt

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Salin Ulla-Maj

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Burman Alf

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Dahl Emma

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Lithén Yngve

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Broman Samuel

Kommunfullmäktige

Lillas Alice

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
732

Ahlberg Marlene

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Rodas Margareta

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Sundman Anita

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Beijar Stig

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lithén Carola

Kommunfullmäktige

Nedergård Kenth

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Asplund Monica

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ingo Christoffer

Kommunfullmäktige

Lithén Per-Henrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Pada Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Finne Rosmarie

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nyström Niclas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Ekblad Tomas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Backman Maria

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Hildén Ulf

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Sahlsten Peter

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Liimatainen Sakarias

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Lillhannus Åsa

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Rönnblom Markus

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Åkers Leif

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Toivio Pia-Maria

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Fagerholm Ingvar

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Kanerva Patrik

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Beijar Gun

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Granholm Elof

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Söderback Birgitta

Tekniska, miljö

Smeds Johanna

Revision- och centralnämnd

Nyman Johanna

Revision- och centralnämnd

Nybacka Mia

Kommunfullmäktige ersättare

Grandér Ida

Kommunfullmäktige ersättare

Weckström Kerstin

Kommunfullmäktige ersättare

Toivonen Tuomas

Kommunfullmäktige ersättare

Virta Karolina

Kommunfullmäktige ersättare

Österåker Roy

Kommunfullmäktige ersättare

Mara Tobias

Kommunfullmäktige ersättare

Enlund Lukas

Kommunfullmäktige ersättare

Mustasaaren kuntajärjestö

Koivulahden paikallisosasto

Mustasaaren paikallisosasto

Pohjois-Mustasaaren paikallisosasto

Raippaluoto-Björkön paikallisosasto

Sepänkylä-Pasilan paikallisosasto

Sulvan paikallisosasto

Myrskylä

Myrskylä

Näytä yhteyshenkilöt ›
Lindgren Sten

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Mårtenson Jesse

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegrupps ordförande
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Nikkanen Katarina

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Antman Boris

Revision- och centralnämnd

Fabritius Mikaela

Kommunfullmäktige ersättare

Myrskylän paikallisosasto

Mäntsälä

Mäntsälä

Näytä yhteyshenkilöt ›
Warelius Heidi

Kommunfullmäktige ersättare

Mäntsälän paikallisosasto

N

Naantali

Naantali

Näytä yhteyshenkilöt ›
Marjamäki Märta

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Naantalin paikallisosasto

Nurmijärvi

Nurmijärvi

Näytä yhteyshenkilöt ›
Jansson Siv

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Nurmijärvi

Närpiö

Närpiö

Näytä yhteyshenkilöt ›
Granlund Gun

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Smith Johanna

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Viklund Matts-Erik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Svedjebäck Karl-Gustav

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
732

Simons Stig

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lindqvist Hans-Erik

Kommunfullmäktige

Guldén Mårten

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Pellfolk Linda

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Jerkku Sven

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Dahlbo Daniel

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wenman Anders

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nyqvist-Mannsén Marianne

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
732

Strand Linnea

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Vikstrand Victoria

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Antfolk Jennifer

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Perjus Tommy

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Strandberg Sebastian

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Vikstrand Magnus

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sten Nicole

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Nguyen Nhu Anh

Kommunfullmäktige

Le Huyen Ly

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Norrback Anders

Kommunfullmäktige
732

Svedman Elin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Ehlers Laura

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Högback Kenneth

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sjöström Roberth

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Arnautovic Emina

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Åbacka Susanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Norrback Daniel

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wilson Roy

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sten Johan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Borg Johanna

Kommunfullmäktige

Gjäls Göran

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Bylund Christina

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Ström Harriet

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Hällström Jimmy

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Forsén Oskar

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Esch Michaela

Bildning, kultur, fritid

Eklund-Back Eivor

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Norrbo Anahit

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Österberg Bengt

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Basic Amra

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Norrgård Mikaela

Bildning, kultur, fritid

Cehobasic Amer

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hellman Erika

Tekniska, miljö

Krook Isabella

Tekniska, miljö

Stenberg Britta

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Rönnqvist Henrik

Revision- och centralnämnd

Berg Pia

Revision- och centralnämnd

Stenholm Hanna

Revision- och centralnämnd

Sjöstrand Natalia

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Åberg Lasse

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Lalic Nejra

Kommunfullmäktige ersättare

Nhu Anh Nguyen

Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Närpiön kuntajärjestö

Närpiön paikallisosasto

Pirttikylän paikallisosasto

Ylimarkun paikallisosasto

O

Oulu

Oulu

Oulun seudun paikallisosasto

P

Parainen

Parainen

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ekström Kurt

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Laaksonen Jeanette

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Strömborg Daniel

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Karlsson Kaj-Johan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Björk Maj

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
737

Eriksson Jan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lundqvist Kurt

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Bergqvist Sandra

Kommunfullmäktige

Granberg Gunilla

Kommunfullmäktige
734

Åberg Staffan

Kommunfullmäktige
734
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Kurvinen Kyösti

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Schwartz Rolf

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Silventoinen Erika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Axén Tina

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Koskinen Regina

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Björkroth Tomas

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
732
737

Friis Christer

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Fredriksson Merja

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Wickström Laura

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Jensén Fredrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Granqvist Conny

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare
737

Sihvonen Fredrika

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Engström Sverker

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Sabie Florin

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Stolzmann Marianna

Bildning, kultur, fritid

Jansén Tomas

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Eklund-Pelto Marika

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Westerlund-Cook Saija

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Andersson Christian

Bildning, kultur, fritid

Fraboni Paola

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Engström Bror

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Möller Ingrid

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Uddström Mirella

Bildning, kultur, fritid

Forsman Antti

Bildning, kultur, fritid

Boman Petra-Ann

Bildning, kultur, fritid

Nymalm-Rejström Yvonne

Bildning, kultur, fritid

Adolfsson Mi

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lepola Marcus

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Möller Rolf

Bildning, kultur, fritid

Laurén Marlena

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Eriksson Anne

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Palmroos-Broos Annemo

Revision- och centralnämnd

Svahnström Soili

Revision- och centralnämnd

Koppe Tom

Revision- och centralnämnd

Andersson Andreas

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Rönnholm Mona

Revision- och centralnämnd

Kronberg Kasper

Kommunfullmäktige ersättare

Abrahamsson Dick

Kommunfullmäktige ersättare

Sumelius Erik

Kommunfullmäktige ersättare

Länsi-Turunmaan kuntayhdistys

Houtskarin paikallisosasto

Iniön paikallisosasto

Korppoon paikallisosasto

Nauvon paikallisosasto

Paraisen paikallisosasto

Pedersöre

Pedersöre

Näytä yhteyshenkilöt ›
Sjöskog Niclas

Kommunfullmäktige

Roslund-Nordling Camilla

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Forsblom Greger

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Eriksson Roger

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Holmäng Johanna

Kommunfullmäktige

Portin Anders

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hjulfors Bernhard

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Högland Ida

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Dahlin Christian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sandvik Barbro

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Snellman Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Häggman Roger

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lasén Joakim

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Sten Christine

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Stenmark Tore

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Vik-Hästbacka Carita

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
732

Myrevik-Eklund Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Sandbacka Markus

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Björklund Tommy

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Grön Paulina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lillqvist Anja

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Enqvist Ann-Christine

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Snårbacka-Gunell Mari

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Häger Glenn

Bildning, kultur, fritid

Ekman Stephan

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lönnbäck Riitta

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Mattsson Annika

Bildning, kultur, fritid

Jansson Mikaela

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Björk Niclas

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Svarvar Andreas

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Borgmästars Yvonne

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Häll Tarja

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Muukkonen Marina

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Berger Helena

Revision- och centralnämnd

Melin Martin

Revision- och centralnämnd

Sjöskog Lina

Kommunfullmäktige ersättare

Bonde Petter

Kommunfullmäktige ersättare

Nyman Franz

Kommunfullmäktige ersättare

Carlstedt Anders

Kommunfullmäktige ersättare

Isakas Peter

Kommunfullmäktige ersättare

Lindqvist Eva

Kommunfullmäktige ersättare

Norrbacka Henrik

Kommunfullmäktige ersättare

Löv Jonas

Kommunfullmäktige ersättare

Ingerström Andreas

Kommunfullmäktige ersättare

Kentala Lisa

Kommunfullmäktige ersättare

Östergård Jan-Olof

Kommunfullmäktige ersättare

Pedersören kuntajärjestö

Pedersören paikallisosasto

Purmon paikallisosasto

Ähtävän paikallisosasto

Pietarsaari

Pietarsaari

Näytä yhteyshenkilöt ›
Brännkärr-Friberg Nina

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Tonberg Christer

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Matinlassi Heidi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Koivukangas Antti

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Englund Conny

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hemal Hizzatul Alam

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lillqvist Henrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ekman Viktor

Kommunfullmäktige

Blomqvist Pontus

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Jungell Ida-Marie

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Holmgård Kenneth

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Kjellman Marika

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Henriksson Anna-Maja

Kommunfullmäktige

Nyman Kaj

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Sjölund Owe

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Boström Peter

Kommunfullmäktige
732

Sandlin Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Brännbacka-Brunell Brita

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Haldin Annica

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Yli-Pelkola Kim

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Suojoki Marcus

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Åminne Cecilia

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Strömberg Irene

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Lindén Kiti

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Back Alexandra

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Wik Henrik

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Stenberg Linn

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lunabba Maria

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Björn-Lindell Denise

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lundström-Björk Kristina

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Dahlin Christian

Revision- och centralnämnd

Östman Michael

Revision- och centralnämnd

Jansson Isabella

Kommunfullmäktige ersättare

Rönn Sixten

Kommunfullmäktige ersättare

Asplund Daniel

Kommunfullmäktige ersättare

Sandelin Jan-Peter

Kommunfullmäktige ersättare

Grankulla-Häggblom Monica

Kommunfullmäktige ersättare

Storholm Stefan

Kommunfullmäktige ersättare

Löfholm Cecilia

Kommunfullmäktige ersättare

Nyberg Erik

Kommunfullmäktige ersättare

Najafi Fatameh

Kommunfullmäktige ersättare

Storbacka Oskar

Kommunfullmäktige ersättare

Pietarsaaren kuntajärjestö

Etelä-Pietarsaaren paikallisosasto

Itä Pietarsaaren paikallisosasto

Länsi Pietarsaaren paikallisosasto

Pietarsaaren keskukstan paikallisosasto

Pori

Pori

Porin paikallisosasto

Pornainen

Pornainen

Porvoo

Porvoo

Porvoon kuntajärjestö

Etelä Porvoon maaseutu ja saaristo

Itä porvoon maalaiskunta

Länsi Porvoon paikallisosasto

Porvoon pohjoiset kylät paikallisosasto

Pukkila

Pukkila

Pyhtää

Pyhtää

Pyhtään paikallisosasto

R

Raasepori

Raasepori

RKP Raasepori (Kuntajärjestö)

Bromarvin paikallisosasto

Karjaan paikallisosasto

Pohjan paikallisosasto

Snappertunan paikallisosasto

Tammisaaren paikallisosasto

Tenholan paikallisosasto

Raisio

Raisio

Näytä yhteyshenkilöt ›
Våg Hans

Kommunfullmäktige

Raision paikallisosasto

S

Salo

Salo

Salo regionen

Sipoo

Sipoo

Näytä yhteyshenkilöt ›
Åkerfelt Tanja

Kommunfullmäktige
Näringsliv, utveckling

Kankfelt Tim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Lindroos Kicka

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Packalén Rune

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Oljemark Karl-Erik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sundbäck Tom

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Röman Micaela

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Andersson Martin

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sundström Thomas

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Lindqvist Kaj

Kommunfullmäktige

Engblom Charlotta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Lindqvist Clara

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Juselius Carola

Kommunfullmäktige

Högel Caroline

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Gustafsson Henrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Sällström Simon

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Weckström Bodil

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Lindgren Hans-Peter

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Moen Arild

Bildning, kultur, fritid

Berg Mari

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hällfors Christoffer

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Günsberg-Sandström Laura

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Forss Maria

Tekniska, miljö

Wikström Mia

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lindström Jonas

Näringsliv, utveckling
Kommunfullmäktige ersättare

Sandström Stefan

Kommunfullmäktige ersättare

Lindqvist Christer

Kommunfullmäktige ersättare

Andersson-Lindqvist Marianne

Kommunfullmäktige ersättare

Grönroos Mikael

Kommunfullmäktige ersättare

Albrecht Kenneth

Kommunfullmäktige ersättare

Sipoon paikallisosasto

Siuntio

Siuntio

Näytä yhteyshenkilöt ›
Laaksonen Merja

Kommunfullmäktige

Dahlqvist Rabbe

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Karell Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ekström Susanne

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Svanfeldt Stefan

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Juntunen Kim

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Andersson Laila

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Perklén Erik

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Alopaeus Jari

Bildning, kultur, fritid

Haili Riku

Bildning, kultur, fritid

Lemström Anna

Tekniska, miljö

Nygård Jan-Peter

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Forsblom Peppe

Revision- och centralnämnd

Lindholm Madeleine

Kommunfullmäktige ersättare

Lindgren Thomas

Kommunfullmäktige ersättare

Östberg Magnus

Kommunfullmäktige ersättare

Holmberg Johan

Kommunfullmäktige ersättare

Flygar Patrik

Kommunfullmäktige ersättare

Flygar Anette

Stads- eller kommunstyrelsemedlem
Kommunfullmäktige ersättare

Saarnilahti Katriina

Kommunfullmäktige ersättare

Siuntion paikallisosasto

T

Tampere

Tampere

Tampereen paikallisosasto

Turun kaupunki

Turun kaupunki

Näytä yhteyshenkilöt ›
Wulff Nicke

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
734

Vörlund-Wallenius Terhi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
734

Achrén Ulla

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem
735

Granroth Veera

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Tötterman Anna-Karin

Bildning, kultur, fritid

Blomquist Markus

Bildning, kultur, fritid

Achrén Cecilia

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hanski Vesa

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Wennström Kjell

737

Ahlbeck Jarl

737

Guseff Niklas

737

Turun paikallisosasto

Tuusula

Tuusula

Näytä yhteyshenkilöt ›
Avellan Monica Wilhelmina

Kommunfullmäktige

Tuusulan paikallisosasto

U

Uusikaarlepyy

Uusikaarlepyy

Näytä yhteyshenkilöt ›
Hellsten Jean

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Frostdahl-Blomqvist Siw

Kommunfullmäktige

Fors Anders

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
732

Björkman Roy

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Pott Henrik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Jansson Bengt

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Häger Carita

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Wik Tobias

Kommunfullmäktige

Möller Elin

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Blomqvist Robert

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Forsbacka Sabina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lindén Kenneth

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Hagman Richard

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lindgrén Marléne

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Nylund Kenneth

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nyholm Steve

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
732

Frostdahl Steven

Kommunfullmäktige

Hedman Sofia

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lindvall Mikael

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Karf Johannes

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Peltorinne-Cederström Pauliina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Strang Frej

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Bjarnadóttir Unnur

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Norrbygård Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Kengo Anna

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Heinonen Tom

Bildning, kultur, fritid

Frände Maria

Bildning, kultur, fritid

Backlund Fredrik

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Kass Mathias

Bildning, kultur, fritid

Andersson Liinu

Bildning, kultur, fritid

Braskén Håkan

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Bertula Catharina

Revision- och centralnämnd

Bergström Greger

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Kruhliak Yuliia

Kommunfullmäktige ersättare

Wiklund Jessica

Kommunfullmäktige ersättare

Övergaard Anna

Kommunfullmäktige ersättare

Phan An Tuan

Kommunfullmäktige ersättare

Rahmoun Rasha

Kommunfullmäktige ersättare

Eklund Karita

Kommunfullmäktige ersättare

Eriksson Robin

Kommunfullmäktige ersättare

Vesterqvist Gunilla

Kommunfullmäktige ersättare

Sundholm André

Kommunfullmäktige ersättare

Löija Aurora

Kommunfullmäktige ersättare

Uusikaarlepyyn kuntajärjestö

Jepuan paikallisosasto

Munsalan paikallisosasto

Pensalan paikallisosasto

Uusikaarlepyyn keskukstan paikallisosasto

Uusikaarlepyyn maalaiskunnan paikallisosasto

Uusikaupunki

Uusikaupunki

Uusikaupungin paikallisosasto

V

Vaasa

Vaasa

Näytä yhteyshenkilöt ›
Blomfeldt Ragnvald

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Mahdi Ramieza

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Strand Joakim

Kommunfullmäktige

Ångerman Johan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sirén-Aura Monica

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Strömsholm Eva-Maria

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Norrgård Martin

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Nilsson-Väre Marit

Kommunfullmäktige

Rodén Sonja

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Somppi Sari

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Villanen Frans

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Granfors Ulla

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Ahlnäs Anna-Lena

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Kloo Barbro

Kommunfullmäktige

Frantz Hans

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Salovaara-Kero Anne

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Svartsjö Heidi

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Mäkelä Carita

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Öhman Thomas

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Erickson Sture

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Högström Sandra

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Inborr Dan

Bildning, kultur, fritid

Ehnström Patrik

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Wilson Johannes

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Rosenblad Lars

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Åkerman Kim

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hansen Jens Drud

Bildning, kultur, fritid

Reinikainen Pertti

Bildning, kultur, fritid

Henriksson Elisabeth

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Snickars Magdalena

Bildning, kultur, fritid

Boucht-Lindeman Helena

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Kauppinen Johanna

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Bonn Jan Peter

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Hautala Rasmus

Tekniska, miljö

Lehtonen Johanna

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Storgård Maria

Revision- och centralnämnd

Grönblom Robert

Revision- och centralnämnd

Skytte Mathias

Kommunfullmäktige ersättare

Englund Anders

Kommunfullmäktige ersättare

Linman Madelene

Kommunfullmäktige ersättare

Stolpe Josefin

Kommunfullmäktige ersättare

Åkersten Amanda

Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Koskela Calle

Kommunfullmäktige ersättare

Vaasan kuntajärjestö

Gerby-Västervikin paikallisosasto

Huutoniemien seudun paikallisosasto

Itä-Vaasan paikallisosasto

Korkeamäki-Sunnanvikin paikallisosasto

Palosaari-Vikinga paikallisosasto

Sundomin paikallisosasto

Vaasan keskustan paikallisosasto

Vetokannas-Kotirannan paikallisosasto

Vantaa

Vantaa

Näytä yhteyshenkilöt ›
Åstrand Stefan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Karlsson Patrik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sandell Håkan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Rehnström Kristian

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Topelius William

Bildning, kultur, fritid

Holmberg-Soto Hanna

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Hilpinen Sanni

Bildning, kultur, fritid

Aura Pernilla

Bildning, kultur, fritid

Granroth Sixten

Bildning, kultur, fritid

Ahlfors Kia

Bildning, kultur, fritid

Sieviläinen Marianne

Tekniska, miljö

RKP Vantaa (Kuntajärjestö)

Itä-Vantaan paikallisosasto

Keski-Vantaan paikallisosasto

Länsi-Vantaan paikallisosasto

Martinlaakson paikallisosasto

Vihti

Vihti

Näytä yhteyshenkilöt ›
Seppälä Heidi

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Bergstén Fredrik

Kommunfullmäktige ersättare

Vihti-Karkkilan paikallisosasto

Vöyri

Vöyri

Näytä yhteyshenkilöt ›
Ståhlberg Ben-Johan

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Ek Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Mattus Rasmus

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Backlund Terese

Kommunfullmäktige

Bertills Anna

Kommunfullmäktige

Sippus Leif

Kommunfullmäktige
732

Westerlund Göran

Kommunfullmäktige
732

Antus Jens

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Eklund Karl

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Norrgård Peter

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Gunnar Viola

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Backman Göran

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ihamäki-Närkki Elina

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Staffas Joni

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Lindqvist Madelene

Kommunfullmäktige

Jåfs Rune

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Backull Ann-Britt

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Lang Christian

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Bystedt Rainer

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Krooks Anna-Lena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Engström Kjell

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ohlis Karita

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
732

Nikkari-Östman Leena

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Bengts Fredrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Bergman Ove

Kommunfullmäktige
Stads- eller kommunstyrelsemedlem

Ohlis Victor

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Heir Kjell

Kommunfullmäktige

Gammelgård Jonny

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Kommunfullmäktige ersättare

Pärus Kenneth

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Kullas Micaela

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Hästbacka Fanny

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sunabacka Julia

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Hirviniemi Jenna

Bildning, kultur, fritid
Kommunfullmäktige ersättare

Ollqvist Christer

Bildning, kultur, fritid

Helsing-Johansson Maria

Bildning, kultur, fritid

Kullas Ulf

Bildning, kultur, fritid

Lindqvist Madeleine

Tekniska, miljö

Småros Fredrik

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Hannus Sigfrid

Tekniska, miljö
Kommunfullmäktige ersättare

Lillbacka Gunilla

Revision- och centralnämnd

Heikkilä Johan

Revision- och centralnämnd
Kommunfullmäktige ersättare

Holmström Uno

Kommunfullmäktige ersättare

Ström Heidi

Kommunfullmäktige ersättare

Maksamaan paikallisosasto

Oravaisen paikallisosasto

Vöyrin paikallisosasto