Beata Björkvall

Poliittinen neuvonantaja - ITRE-valiokunta, teollisuus-, tutkimus-, energiakysymykset (Renew Europe-ryhmä)

+32 2 28 44380, +32 489 320 418
beata.bjorkvall@ep.europa.eu