Patrik Björkman kandiderar i riksdagsvalet

Patrik Björkman, företagare och fullmäktigeledamot i Borgå, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nyland.

– Jag vill arbeta för att göra Finland till ett mer företagarvänligt land. Det ska vara lätt att grunda företag och få dem att växa. Företagande är en förutsättning för välfärd. Resurser måste skapas innan de kan fördelas, säger Björkman.

Som pappa till tre barn är också frågor som rör barn och unga viktiga för Björkman.

–Allt fler skolor och daghem lider av dålig inomhusluft idag. Baracker är inte en bra skolomgivning för våra barn. Det här är ett nationellt problem som måste åtgärdas.

Satsa på bättre ljudmiljöer

Bättre ljudmiljöer gagnar alla, eftersom dåliga ljudmiljöer påverkar inlärning, minnet och utsöndringen av stresshormoner.

Lue edellinen artikkeli

Eduskunta ei kulje hallituksen talutusnuorassa

Alamme olla periaatteellisesti todella vakavilla vesillä, jos ministeriöt alkavat ennalta tarkastamaan valiokuntien mietintöjä, sanoo Henriksson.

Lue seuraava artikkeli