Satsa på bättre ljudmiljöer

Bättre ljudmiljöer gagnar alla, eftersom dåliga ljudmiljöer påverkar inlärning, minnet och utsöndringen av stresshormoner.

Ljudmiljöerna påverkar mycket. Det är inte enbart personer med hörselskada eller – nedsättning som påverkas negativt av dåliga ljudmiljöer, framhåller Svenska hörselförbundets ordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Bättre ljudmiljöer gagnar alla, eftersom dåliga ljudmiljöer påverkar inlärning, minnet och utsöndringen av stresshormoner, sade hon då hon öppnade ett seminarium om ljudmiljöer på måndagen i Helsingfors.

– I den samhälleliga diskussionen och i beslutsfattandet har vi långt fokuserat på att reducera buller förorsakat av trafik, byggnadsarbeten och andra bullerkällor. Till exempel bostäder har vi velat freda från buller, vilket är bra, men nu måste fokus flyttas till att omfatta också daghem, skolor, arbetsplatser, affärer och offentliga byggnader i allt högre grad, säger Nylander.

Den nationella tillgänglighetsförordningen trädde i kraft i början av året och den innebär att vi måste bli bättre på att också erbjuda goda ljudmiljöer för att trygga tillgängligheten för alla.

– Syftet med förordningen är att främja jämlikhet mellan människor så att alla har en likvärdig möjlighet att delta i samhället, utnyttja tjänster, arbeta och att välja var man bor. Mycket arbete återstår för att vi ska kunna trygga tillgänglighet också ur ljudmiljösynvinkel, säger Nylander.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä jätti 64 talousarvioaloitetta

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tehnyt perustan vuoden 2019 vaihtoehtobudjetilleen. Ryhmä on jättänyt yhteensä 64 talousarvioaloitetta.

Lue edellinen artikkeli

Patrik Björkman kandiderar i riksdagsvalet

Patrik Björkman, företagare och fullmäktigeledamot i Borgå, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nyland.

Lue seuraava artikkeli