RKP:n ääni tarvitaan Brysselissä

RKP julkisti EU-vaaliohjelmansa
Euroopan Unioni on maailman parhaiten onnistunut rauhanhanke. Rauhan merkitys on yhtä suuri tänään kuin EU:ta muodostettaessa. RKP:n mielestä Suomen tulisi olla proaktiivinen ja rakentava toimija EU:ssa.

– Populismin ja nationalistisen äärioikeiston esiinmarssi on uhka liberaalille demokratialle sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Länsimaisten liberaalien arvojen ja oikeusvaltion puolustaminen on siksi tärkeätä, RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

– RKP:n tavoite on tehdä parempi vaalitulos kuin viime EU-vaalissa viisi vuotta sitten ja näin turvata RKP:n mandaatti Brysselissä. Nyt jos koskaan on tärkeää, että RKP:llä on edustaja Euroopan parlamentissa, jotta suomenruotsalainen ääni tulee kuulluksi ja voidaksemme puolustaa liberaaleja arvoja. RKP:n EU-parlamentaarikot kautta aikojen ovat tehneet hartiavoimin työtä sekä suomenruotsalaisten puolesta että koko Suomen ja Euroopan puolesta – kansalaisten Euroopan puolesta missä yhdessä rakennamme parempaa huomista. Missä yhdessä ylläpidämme vahvaa Eurooppaa missä rauha vallitsee.Yksin kukaan ei ole vahva. Yhdessä olemme enemmän, Henriksson sanoo.

 

RKP korostaa EU-vaaliohjelmassaan “Kansalaisten Eurooppa” sitä, että kansalaiset muokkaavat EU:ta, ei päinvastoin.

RKP haluaa nähdä yhdenvertaisen ja turvallisen Euroopan.
– Naisiin kohdistuva väkivalta ja sukupuolinen häirintä ovat suuria ongelmia myös EU:ssa. RKP:n mielestä kaikki EU-maat on ratifioitava Istanbulin sopimus.

RKPuaa kehittää opiskelijavaihtoa EU:ssa.
– EU:n ERASMUS+-ohjelman mahdollistamaa opiskelijavaihtoa on kehitettävä.

RKP:n mielestä ilmasto-ongelmat ratkaistaan ainoastaan yhdessä.
– Ilmasto ei tunne valtioiden välisiä rajoja. Meidän on tehtävä yhteistyötä ilmasto-ongelman ratkaisemiseksi.  RKP haluaa,  että Suomi on mukana muotoilemassa EU:n tavoitteita päästöjen vähentämiseksi, uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi ja energiatehokkuuden tehostamiseksi. Tavoite on, että EU:n kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoden 1990 tasosta 55 prosentilla viimeistään vuoteen 2030 mennessä.  Sen lisäksi RKP haluaa, että päästökauppajärjestelmää kehitetään ja että luodaan maailmanlaajuisesti kattavampi järjestelmä.

RKP haluaa humaania pakolaispolitiikkaa ja myönteistä maahanmuuttopolitiikkaa.
– Välimeren yli saapuvien pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä on vähentynyt dramaattisesti, mutta Välimerestä on samalla tullut yhä useampien hautapaikka. Kyvyttömyys kantaa yhdessä vastuuta pakolaisista on häpeä Euroopalle ja katastrofi ihmisyydelle. Euroopan on luotava yhteiset säännöt ja tehokkaammat, kansainvälisiin ihmisoikeussitoumuksiimme perustuvat pakolaisten vastaanottokanavat ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön tyrehdyttämiseksi.

RKP haluaa tiiviimpää yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa EU:n sisällä .
– EU:n turvallisuuspoliittiset haasteet ovat ratkaistavissa ainoastaan yhteistyössä. RKP:n mielestä on Suomen etujen mukaista tukea EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä.  EU:n korkeimman ulkoasiain ja turvallisuuspoliittisen edustajan on voitava reagoida nopeammin yhdessä ulkoministereiden kanssa maailmantapahtumiin.

RKP:n mielestä suomalaista ruokaa tarvitaan Euroopassa.
– Suomalaista maanviljelijää tarvitaan. RKP:n mielestä maataloutta on voitava harjoittaa kaikkialla EU:ssa ilman turhia hallinnollisia rasitteita. Sen lisäksi RKP haluaa nähdä elävän kalastuselinkeinon. Siksi maiden on saatava esim. itse päättää merimetso- ja hyljekantojen rajoittamisesta

RKP haluaa toimivat sisämarkkinat EU:ssa.
– EU:n sisäisten markkinoiden vahvistaminen ja kehittäminen on erittäin tärkeää meidän yristyksillemme. Tämä tuottaa enemmän työpaikkoja ja hyvinvointia.

– Tarvitsemme vakaampaa taloudellista EU-politiikkaa. Tarvitsemme enemmän luottamusta jäsenvaltioiden välillä. Näin voimme yhdessä tehdä työtä korruption estämiseksi. Veronmaksajien varojen väärinkäytön on loputtava. Jokainen jäsenmaa kantaa vastuuta noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä.

 

Nykyaikainen Eurooppa joka seisoo tukevalla ja yhteisellä arvopohjalla ei voi pitää itsestäänselvyytenä.  RKP haluaa osoittaa määrätietoisella poliittisella yhteistyöllä muiden liberaalien voimien kanssa, että me haluamme elää yhteiskuntarakenteeltaan osallistavassa Euroopassa, jossa kannetaan poliittisesti vastuuta epätasa-arvon ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden vähentämisestä.

 

RKP julkisti EU-vaaliohjelmansa 3.5. Lue koko ohjelma tästä.

Seuraavan hallituksen on kyettävä yhteistyöhön sisäisten riitojen sijaan


RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson totesi tänään vappupuheessaan Pietarsaaressa, että RKP haluaa tehdä vastuullista politiikkaa ja haluaa olla mukana hallituksessa, jossa vallitsee luottamus hallituskumppaneiden välillä ja jossa hallituspuolueet ovat sitoutuneet hallitusohjelman toteuttamiseen koko hallituskauden ajaksi.

Lue edellinen artikkeli

Martin Norrgård jatkaa RKP Pohjanmaan piirin puheenjohtajana


RKP Pohjanmaa piti piirikokoustaan Kruunupyyn kansanopistossa 11.4. Vaasalainen Martin Norrgård valittiin uudelleen piirin puheenjohtajaksi. Brita Brännbacka-Brunell Pietarsaresta ja Henrik Antfolk Kristiinankaupungista jatkavat varapuheenjohtajina.

Lue seuraava artikkeli