Veronkorotukset eivät ole oikea ratkaisu parantaa kaupungin taloutta

Verojen korottaminen on väärä tapa korjata kaupungin lisääntyneitä menoja, uskoo Turun RKP: n valtuustoryhmä.

– Toimintamenojen nousu on saatava hallintaan ja tasapainotettava tulojen kanssa, valtuuston jäsen Ulla Achrén sanoo.

RKP:n valtuustoryhmän mielestä toimivalla käyttötaloudella kaupungin liikkumatila on paremmin mitoitettu kehitykseen ja kasvuun tarvittaviin välttämättömiin investointeihin: esimerkiksi rakentamiseen, julkiseen liikenteeseen ja koulutukseen.

Kaupungin ehdottamat toimenpiteet ensi vuoden budjettiin liittyen sisältävät joitain myönteisiä muutoksia, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin rakenteelliset muutokset sekä parannettu palveluohjaus varhaiskasvatuksessa.

– Toimenpideohjelma ei kuitenkaan sisällä mitään ratkaisuja todelliseen ongelmaan, kuten julkisten päiväkotien paikkavajeeseen. Yhä useampi ruotsinkielinen lapsi pakotetaan käyttämään yksityistä päivähoitoa, ja se johtaa siihen, että perheitä kohdellaan eri tavalla kotikielen mukaan: yksityinen päivähoito maksaa enemmän. Tarvitsemme enemmän ruotsinkielisiä päivähoitopaikkoja ja sen myötä ruotsinkielisille perheille mahdollisuus valita julkinen varhaiskasvatus, kaupunginvaltuutettu Ida Schauman sanoo.

Kun keskustellaan ryhmäkokojen mahdollisesta kasvattamisesta peruskoulutuksessa olisi hyvä jos puhuisimme samalla myös vaihtoehtoisista toimenpiteistä. Koulujen aluejakoa pitäisi tarkistaa sekä koulujen todellisia resursseja.

– Ryhmäkokoja koskevasta keskustelusta puuttuu todellisuudentaju, koska puhumme keskiarvoista ja mahdollisesta 0,5 oppilaan lisäyksestä. Kuten varhaiskasvatuksessa, meidän pitäisi uskaltaa keskustella siitä, kuinka nykyisillä varoilla voimme tarjota enemmän ja parempaa palvelua. Se voidaan tehdä, jos tahtoa löytyy, uskoo ryhmän puheenjohtaja Nicke Wulff.

Valtuustoryhmä haluaa lisäksi tarjota oppilaille maksuttoman koulukyydin koulutien pituudesta riippumatta. Tämä on linjassa kaupungin tavoitteiden kanssa lisätä julkisen liikenteen käyttöä. Nykyinen järjestelmä on epätasa-arvoinen etenkin siinä, että ruotsinkieliset oppilaat joutuvat maksamaan koulukyydeistä koulujen sijainnin vuoksi. Nykyisten sääntöjen mukaan oppilaat saavat koulukyydin yli viiden kilometrin pituiselle koulumatkalle. Valitettavasti tämä on muutos, joka hyvin harva puolue näyttää ymmärtävän.

RKP:n valtuustoryhmä vastustaa toimenpideohjelman esitystä maksullisista liikuntatiloista alle 20-vuotiaille

– Tämä antaisi väärän signaalin, kun me samanaikaisesti haluamme kannustaa liikkumaan. Erityisesti kun kustannukset kasvattaisivat eriarvoisuutta, koska liikuntamahdollisuudet ovat yhteydessä lasten sosioekonomiseen asemaan.

Valtuustoryhmän mukaan sivistykseen liittyvä kohta toimenpideohjelmassa on epäselvä.

– Jos tavoitteena on yhdistää suomen- ja ruotsinkielinen työväenopisto, emme tue ehdotusta. Turkulaisten hyvinvointia tuetaan parhaiten laadukkaalla toiminnalla molemmilla kielillä – sekä elinikäisessä oppimisessa että vapaa-ajan toiminnassa.

 

Rehn-Kivi: Ruotsalaisuuden päivän kunniaksi – yksimielinen mietintö Vaasan keskussairaalan päivystyksen puolesta


Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään yksimielisesti hyväksynyt mietinnön, joka mahdollistaa laajan ympärivuorokautisen päivystyksen antamisen Vaasan keskussairaalalle. Asia on kirjattu myös hallitusohjelmaan, mutta nyt asia on ottanut konkreettisen askeleen eteenpäin. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on tyytyväinen ja helpottunut päätöksestä.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist on hämmentynyt Traficomin postipäätöksestä


Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvitys koskien Postin aikomusta rajoittaa postinjakelua Turun saaristossa julkaistiin tänään. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP), joka myös toimii Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana ja Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä on perehtynyt Traficomin kannanottoon.

Lue seuraava artikkeli