Bergqvist ja Rehn-Kivi vaativat selvyyttä Kårkulla-kysymyksessä

Kansanedustajat Sandra Bergqvist (RKP) ja Veronica Rehn-Kivi (RKP) ovat esittäneet kirjallisen kysymyksen vaativien ruotsinkielisten erityishuoltopalvelujen valmistelusta. Kansanedustajat ovat huolissaan siitä, miltä Kårkullan kuntayhtymän tällä hetkellä vastuulla oleva toiminta näyttäisi vuodenvaihteen jälkeen.

Nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön mukaan kaksikielisten hyvinvointialueiden välillä on tehtävä yhteistyösopimuksia kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Kepa Uusimaa -työryhmä on sen sijaan ehdottanut, että sekä ruotsin- että suomenkieliset vaativan erityishuollon palvelut keskitettäisiin HUS-yhtymälle

– Tällainen toimenpide johtaisi siihen, että Kårkullan kuntayhtymässä tällä hetkellä toimivat ruotsinkieliset asiantuntijaryhmät eivät voisi jatkaa moniammatillista yhteistyötään hyvinvointialueen rajojen yli, koska HUS ei kuulu yhteistyövaatimuksen piiriin. Kun puhutaan vaativista erityishoitopalveluista, ei voida olettaa, että ruotsinkieliset palvelut voidaan tuottaa ja järjestää samalla tavalla kuin vastaavat suomenkieliset palvelut. Ruotsinkielisiä asiantuntijoita on rajallinen määrä ja siksi toiminta vaatii erikoisratkaisuja, jotta se varmasti on sitä tarvitsevien ihmisten ulottuvilla, Veronica Rehn-Kivi sanoo.

Kansanedustajat tiedustelevat vastaavalta ministeriltä, ​​mihin toimenpiteisiin ryhdytään sen varmistamiseksi, että valmistelu etenee voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

– Olemme tilanteessa, jossa lakia näyttää tulkittavan eri tavoin eikä voimassa olevan lainsäädännön hengen ja sen tahdon mukaan, joka vallitsi eduskunnassa, kun laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä säädettiin. Toivomme, että tilanne saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti, sillä juuri nyt asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa on suuri huoli siitä, miltä hoito tulee näyttämään vuodenvaihteen jälkeen, Bergqvist sanoo.

Blomqvist: Tärkeä päätös lisärahoituksesta

Valtioneuvosto päätti torstaina 25.8. jakaa Länsi-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueille yhteensä vajaa 25 miljoonaa valtionavustusta. Varat tulee käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ICT-kuluihin. Valtionavustus on kertaluonteinen kulukorvaus vuoden 2022 aikana syntyville kuluille. Pohjoismaisen yhteistyön- ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on tyytyväinen päätökseen.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa vapaan liikkuvuuden turvaamisen merkitystä Pohjoismaissa, kaikissa tilanteissa. Blomqvist vierailee tänään (29.8) Tornio-Haaparannalla yhdessä ruotsalaisen ministerikollegansa Anna Hallbergin kanssa.

Lue seuraava artikkeli