Haglund huolestunut eläkeratkaisusta

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, puolustusministeri Carl Haglund, pitää loppuviikosta esiteltyä eläkeuudistusta ongelmallisena.

– Uudistus ei kannusta pidennettyihin työuriin samalla kun se sisältää vakavia tasa-arvo-ongelmia. Esitetty ratkaisu ei myöskään sisällä elementtejä, joilla tuetaan ihmisten jaksamista työelämässä, Haglund totesi puheessaan RKP:n puoluevaltuuston kokouksessa Pohjanmaalla lauantaina. On sanomattakin selvää että eläkeuudistus on tarpeellinen ja on tietenkin hienoa että neuvottelutulos on saatu aikaiseksi. Samalla on muistettava että hallituksen tavoitteena on ollut malli johon kaikki osapuolet voivat yhtyä. – Hallituksen on nyt vakavasti harkittava miten suhtautua syntyneeseen tilanteeseen, jossa lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa edustava Akava ei ole hyväksynyt esitettyä ratkaisua. Yhden keskusjärjestön poisjääminen on vakava asia, Haglund muistuttaa. – Olisi mielenkiinoista tietää minkälainen keskustelun sävy olisi jos esimerkiksi SAK ei olisi hyväksynyt eläkeratkaisua. Haglund on myös huolestunut siitä että esitetty eläkeuudistus on tasa-arvonäkökulmasta epäedullinen, jossa etenkin hyvin koulutetut naiset ovat häviäjiä. Esitetyssä mallissa naiset eivät uran loppupäässä voi nykymallin tavoin nostaa eläkettään ja siten kompensoida vuosia työelämän ulkopuolella, jotka usein syntyvät äitiyslomien ja vanhempainvapaiden myötä. – Huolestuttavaa on myös se että esitetty eläkeratkaisu ei varsinaisesti kannusta ihmisiä jatkamaan työelämässä pidempään, Haglund sanoo. Syntynyt tilanne on haastava ja hallituksen on nyt tarkkaan mietittävä miten edetä, jotta voidaan taata onnistunut ja tasapainoinen ratkaisu.

Carl Haglundista urheiluministeri

Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Carl Haglund ottaa tällä viikolla vastuun liikunta- ja urheiluasioista opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lue edellinen artikkeli

Nu krävs ansvar av alla

Svenska folkpartiet tar sitt ansvar för att regeringen håller ihop fram till valet och påminner samtidigt om statsministerns viktiga roll för sammanhållningen.

Lue seuraava artikkeli