Häirintäilmoitus

Suomen ruotsalainen kansanpuolue tulee olla kaikille turvallinen

Poliittinen työ edellyttää molemminpuolista kunnioitusta. Avoimuus, rehellisyys sekä tavoitettavuus ovat kaiken viestintämme perusta.

Kaikissa puolueen tapahtumissa on nollatoleranssi koskien kaikkia eri häirinnän muotoja, mitä puolueen edustajien sekä tapahtumien osallistujien tulee kunnioittaa. Puolueen edustajat ovat myös velvollisia puuttumaan asiaan, mikäli he huomaavat häirintää esiintyvän. Jokaiseen isompaan tapahtumaan nimetään tämän lisäksi kaksi erillistä tukihenkilöä, jotka edustavat molempia sukupuolia. Tällä tavalle pyrimme ennaltaehkäisemään häirintää ja antamaan paremman turvan häirintää vastaan.

Tukihenkilöiden tehtäviin kuuluu antaa neuvoa ja tukea tilanteissa, joissa henkilöt ovat kokeneet jonkin tapaista häirintää tai muuta sopimatonta käytöstä. Näihin kuuluu esimerkiksi kiusaaminen, syrjintä, ahdistelu tai muu epäasiallinen käytös. Tukihenkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Tukihenkilöiden lisäksi puolue on nimennyt kaksi vakituista häirintäyhdyshenkilöä, joilla myöskin on vaitiolovelvollisuus. Voit olla näihin yhteydessä mikäli huomaat tai koet jotain sopimatonta käytöstä tai tunnet olosi epäturvalliseksi puolueen toiminnassa. Löydät heidän yhteystiedot täältä.

Voit myös halutessasi ilmoittaa häirinnästä nimettömänä seuraavan lomakkeen kautta:


Tee häirintäilmoitus