Työryhmät

Puolueen työryhmät

RKP:n työryhmät ovat asiantuntijaelimiä, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa aloitteet, lausunnot ja ajankohtaisiin kysymyksiin paneutuminen.

Poliittiset asiatyöryhmät ja järjestötyöryhmä valitaan aina kahden vuoden välein. Muut työryhmät valitaan vuosittain.

Työmarkkinapoliittinen työryhmä

Työmarkkinapoliittinen työryhmä 2020-2021

Elin Blomqvist-Valtonen, puheenjohtaja
Sihteeri: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi
Niklas Lindholm
Åke Finne
Markus Blomquist
Anna-Karin Tötterman
Caj-Erik Karp
Ann-Louise Laaksonen
Mi Adolfsson
André Martinez
Edward Blomstedt

Kotoutuspoliittinen työryhmä

Kotoutuspoliittinen työryhmä 2020-2021

Ramieza Mahdi, puheenjohtaja
Sihteeri: Laura Fagerlund, laura.fagerlund@sfp.fi
Catharina von Schoultz
Claudia Nystrand
Alexandr Kliucharev Foy
Lars Nyberg
Nina Stubb
Katinka von Kraemer
Tanja Ljungqvist
Annica Riddar
Nina Berg
Sofia Mitts-Björkblom
Byoma Tamrakar
Ida-Maria Skytte

Kansainvälisten asioiden työryhmä, EU-työryhmä

Kansainvälisten asioiden työryhmä, EU-työryhmä 2020-2021

Mats Löfström, puheenjohtaja
Sihteeri: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi
Filip Hamro-Drotz
Filip Björklöf
Johanna Liinamaa
Christer Hummelstedt
Johanna Holmäng
Sari Somppi
Samuel Broman
Marjo Österdahl
Anna Jungner-Nordgren
Tanja Ljungqvist
Laura Fagerlund
Nicholas Kujala
Karin Toyoda
Ville Kohvakka
Janne Salonen

Björn Bonsdorff                                   Liberal Praktik/Helsinki
Nils Torvalds                                        MEP
Lena Höglund                                      LYMEC
Ida-Maria Skytte
Beata Björkvall                                    Eurooppaparlamentti
Danica Vihinen                                    Eurooppaparlamentti

Tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyöryhmä 2020-2021

Anna Jungner-Nordgren, puheenjohtaja
Sihteeri: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi
Anita Westerholm
Werner Orre
Alexandra Back
Jonas Rönnqvist
Marianne Nyqvist-Mannsén
Cecilia Löfholm
Sebastian Holmgård
Heidi Svartsjö
Sanna Honkonen
Mira Bäck
Karin Palmén
Björn Bonsdorff

Ansiomerkkityöryhmä

Ansiomerkkityöryhmä 2020-2021

Håkan Antfolk, puheenjohtaja
Sihteeri: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi
Björn Fant
Gunilla Granberg
Nina Björkman-Nystén
Carola Sundqvist

Ympäristötyöryhmä

Ympäristötyöryhmä 2020-2021

Anders Adlercreutz, puheenjohtaja
Sihteeri: Crista Grönroos, crista.gronroos@eduskunta.fi
Heidi Himmanen
Stefan Svanfeldt
John Pelkonen
Markus Lassheikki
Allan Buss
Anders Portin
Peter Mattjus
Teresa Lindholm
Marina von Weissenberg
Mikael Frejman
Linda Pellfolk
Peter Eden
Elin Andersson
Anna Övergaard
Juho Kukkasmäki
Laura Fagerlund
Calle Wikman

Elinkeinoelämän valtuuskunta

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tehtävä on vahvistaa puolueen elinkeino-osaamista ja edistää vuorovaikutusta puolueen ja elinkeinoelämän välissä. Valtuuskunta toimiii keskustelufoorumina henkilöille jotka ovat aktiivisia eri aloilla elinkeinoelämässä sekä puolueen poliitikoista. Elinkeinoelämän valtuuskunta ei kuulu puolueen sääntömääräisiin työryhmiin.

Järjestövaliokunta

Puolueen sääntöjen § 12 mukaan puolueella on järjestövaliokunta mihin kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä jotka puoluehallitus valitsee kahdeksi vuodeksi. Järjestötyöryhmä valvoo tiedotustoimintaa sekä toimii asiantuntija-elimenä järjestökysymyksissä puoluekenttää päin.

Järjestövaliokunta 2020-2021

Henrik Wickström, puheenjohtaja
Sihteeri: järjestösihteeri Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi

Håkan Sandell
Bosse Lönnqvist
Kjell Wennström
Ghita Edmark
Stefan Mannsén
Samuel Broman
Lotta Keskinen
Ira Grandén

Talousvaliokunta

Puolueen sääntöjen § 12 mukaan puolueella on talousvaliokunta joka koostuu viidestä yhdeksään jäsenestä jotka puoluehallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerralla. Talousvaliokunnan jäsenet nimitetään niin että puolet valiokunnan jäsenistä päättyy kausi samaan aikaan ja puolet jatkaa. Ainakin yksi valiokunnan jäsenistä, jos on mahdollista, on oltava puoluevaltuuston jäsen.

Talousvaliokunta valvoo puolueen taloushallintoa ja hallintoa puoluehallituksen ohjeiden mukaisestí. Talousvaliokunnan puheenjohtaja, joka puoluehallitus nimittää, on läsnäolo- ja puheoikeus puoluevaltuuston sekä puoluehallituksen kokouksissa.

Talousvaliokunnan jäsenet:

Stefan Svenfors, puheenjohtaja
Sihteeri: puoluesihteeri Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi
Johannes Schulman
Mats Nylund
Eva Liljeblom
Sandra Bergqvist
Ann-Louise Laaksonen

Sosiaalipoliittinen työryhmä

Sosiaalipoliittinen työryhmä 2020-2021

Veronica Rehn-Kivi, ordförande
Sihteeri: Vilhelm Forss, vilhelm.forss@eduskunta.fi
Anna Lena Karlsson-Finne
Anna Aintila
Eva-Lena Gästrin
Johan Berg
Kjell Wennström
Märta Marjamäki
Eivor Back
Hans Frantz
Johanna Borg
Kim Yli-Pelkola
Björn Månsson
Cecilia Ehrnrooth
Pia Sundell
Gunvor Brettschneider
Nicolas Sjöberg

Koulutuspoliittinen työryhmä

Koulutuspoliittinen työryhmä 2020-2021

Mikko Ollikainen, puheenjohtaja
Sihteeri: Johannes Wilson, johannes.wilson@eduskunta.fi
Lena Johansson
Patrik Karlsson
Anne Ahlefelt
Bella Alén
Hanna Lönnfors
Barbro Schauman
Tomas Björkroth
Ann-Sofie Smeds-Nylund
Brita Brännbacka-Brunell
Christer Rosengren
Rabbe Ede
Ulf Sourander
Ulla Granfors
Leena Nikkari-Östman
Anna Nylund
Tyko Hertzberg
Runa Ismark
Michael von Boguslawski
Tove Ørsted
Martina Harms-Aalto
Lotte Granberg-Haakana

Kaupunkipoliittinen työryhmä

Kaupunkipoliittinen työryhmä 2020-2021

Benjamin Ellenberg, puheenjohtaja
Sihteeri: Anna Strömberg, anna.stromberg@sfp.fi
Kristian Rehnström
Stefan Åstrand
Anne Ahlefelt
Kristel Pynnönen
Paul Taimitarha
Anna-Karin Tötterman
Markus Blomquist
Gunvor Skogman
Ida-Marie Jungell
Filip Slotte
Helena Boucht-Lindeman
Emmi Piippo