Työryhmät

Työryhmät

RKP:n työryhmät ovat asiantuntijaelimiä, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa aloitteet, lausunnot ja ajankohtaisiin kysymyksiin paneutuminen.

Poliittiset asiatyöryhmät ja järjestötyöryhmä valitaan aina kahden vuoden välein. Muut työryhmät valitaan vuosittain.

Avoimet työryhmät ovat merkitty erikseen. Ota yhteyttä työryhmän sihteeriin, jos haluat osallistua työryhmään.

Työmarkkinapoliittinen työryhmä

Työmarkkinapoliittinen työryhmä 2016-2018

Armi Murto, puheenjohtaja
Sihteeri: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi
Joachim Hesthammer
Staffan Sundström
Edward Blomstedt
Wilhelm von Nandelstadh
Cecilia Ehrnrooth
Mats Nyman
Niklas Geust
Åke Finne
Lisa Palm
Lotte Granberg-Haakana
Ann-Louise Laaksonen
Viviann Westermark
Andreas Back
Caj-Erik Karp
Yngve Storsved

Kotoutuspoliittinen työryhmä

Kotoutuspoliittinen työryhmä 2016-2018

Ida Schauman, puheenjohtaja
Sihteeri: Emina Arnautovic, emina.arnautovic@sfp.fi
Lars Nyberg
Oscar Ohlis
Thomas Elfgren
Claudia Nystrand
Katinka von Kraemer
Nina Stubb
Annica Riddar
Nina Berg
Ramieza Mahdi
Sofia-Mitts Björkblom
Tomislav Krstevski

Kansainvälisten asioiden työryhmä, EU-työryhmä

Kansainvälisten asioiden työryhmä, EU-työryhmä 2016-2018

Mats Löfström, puheenjohtaja
Sihteeri: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi
Christer Hummelstedt
Tuija-Liisa Pohja
Janne Salonen
Karin Toyoda
Ville Kohvakka
Nina Sjöberg
Filip Hamro-Drotz
Ann-Christine Forsell
Björn Bonsdorff
Anna Abrahamsson
Ann-Sofi Backgren
Anna Jungner-Nordgren
Tanja Ljungqvist
Lena Höglund
Reinhold Klockars
Ulf Sourander
Mila Segervall
Nils Torvalds

Tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyöryhmä 2016-2018

Lotte Granberg-Haakana, puheenjohtaja
Sihteeri: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi
Camilla Sandell
Monica Hedström-Järvinen
Åke Finne
Werner Orre
Fanny Willman
Anna Jungner-Nordgren
Monica Asplund
Alexandra Back
Carola Sundqvist
Christina Nygård
Jonas Rönnqvist
Viveca Bäck

Ansiomerkkityöryhmä

Ansiomerkkityöryhmä 2016-2018

Håkan Antfolk, puheenjohtaja
Sihteeri: Åsa Myrberg, asa.myrberg@sfp.fi
Björn Fant
Gunilla Granberg
Nina Björkman-Nystén
Carola Sundqvist

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta 2016-2018

Anders Adlercreutz, puheenjohtaja
Sihteeri: Crista Grönroos, crista.gronroos@riksdagen.fi
Peter Mattjus
Teresa Lindholm
Marina von Weissenberg
Gustav Ulander
Markus Lassheikki
Frida Sigfrids
Anna Abrahamsson
Elin Andersson
Charlotta Asplund
Mikael Frejman

Elinkeinoelämän valtuuskunta

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tehtävä on vahvistaa puolueen elinkeino-osaamista ja edistää vuorovaikutusta puolueen ja elinkeinoelämän välissä. Valtuuskunta toimiii keskustelufoorumina henkilöille jotka ovat aktiivisia eri aloilla elinkeinoelämässä sekä puolueen poliitikoista. Elinkeinoelämän valtuuskunta ei kuulu puolueen sääntömääräisiin työryhmiin.

Järjestövaliokunta

Puolueen sääntöjen § 12 mukaan puolueella on järjestövaliokunta mihin kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä jotka puoluehallitus valitsee kahdeksi vuodeksi. Järjestötyöryhmä valvoo tiedotustoimintaa sekä toimii asiantuntija-elimenä järjestökysymyksissä puoluekenttää päin.

Järjestövaliokunta 2016-2018

Sandra Bergqvist, puheenjohtaja
Sihteeri: organisationschef Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi

Ghita Edmark
Ira Grandén
Bosse Lönnqvist
Solveig Halonen
Nina Lindholm
Camilla Wikman
Jesper Vikström
Gustav Båsk

Talousvaliokunta

Puolueen sääntöjen § 12 mukaan puolueella on talousvaliokunta joka koostuu viidestä yhdeksään jäsenestä jotka puoluehallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerralla. Talousvaliokunnan jäsenet nimitetään niin että puolet valiokunnan jäsenistä päättyy kausi samaan aikaan ja puolet jatkaa. Ainakin yksi valiokunnan jäsenistä, jos on mahdollista, on oltava puoluevaltuuston jäsen.

Talousvaliokunta valvoo puolueen taloushallintoa ja hallintoa puoluehallituksen ohjeiden mukaisestí. Talousvaliokunnan puheenjohtaja, joka puoluehallitus nimittää, on läsnäolo- ja puheoikeus puoluevaltuuston sekä puoluehallituksen kokouksissa.

Talousvaliokunnan jäsenet:

Stefan Svenfors, puheenjohtaja
Sihteeri: puoluesihteeri Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi
Johannes Schulman
Mats Nylund
Eva Liljeblom
Sandra Bergqvist
Ann-Louise Laaksonen

Sosiaalipoliittinen työryhmä

Sosiaalipoliittinen työryhmä 2016-2018

Veronica Rehn-Kivi, ordförande
Sekreterare: Vilhelm forss, vilhelm.forss@riksdagen.fi

Heidi Catherine Sid
Kjell Wennström
Märta Marjamäki
Lena Wenman
Anna Lena Karlsson-Finne
Mikaela Henriksson
Katinka von Kraemer
Barbro Kloo
Eivor Back
Hans Frantz
Ramieza Mahdi
Tor Wik

Koulutuspoliittinen työryhmä

Koulutuspoliittinen työryhmä 2016-2018

Mikaela Nylander, puheenjohtaja
Sihteeri: Emilia Mattsson, emilia.mattsson@riksdagen.fi
Barbro Schauman
Nicke Wulff
Tove Ørsted
Veronica Hertzberg
Anna Nylund
Theo Sjöblom
Ann-Sofie Smeds-Nylund
Anna-Kajsa Blomqvist
Brita Brännbacka-Brunell
Carina Storhannus
Christer Rosengren
Rabbe Ede
Ulf Sourander
Ulla Granfors