Työryhmät

Puolueen työryhmät

RKP:n työryhmät ovat asiantuntijaelimiä, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa aloitteet, lausunnot ja ajankohtaisiin kysymyksiin paneutuminen.

Poliittiset asiatyöryhmät ja järjestötyöryhmä valitaan aina kahden vuoden välein. Muut työryhmät valitaan vuosittain.

Työmarkkinapoliittinen työryhmä

Työmarkkinapoliittinen työryhmä 2024-2025

Sihteeri: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi

Kim Yli-pelkola
Jari Aho
Alexandra Shtromberg
Carl Victor Theodor Dahlberg
Björn Fant
Daniel Asplund
Alex Björkell
Anna Lindén
Jan-Peter Sandelin

Kotoutuspoliittinen työryhmä

Kotoutuspoliittinen työryhmä 2024-2025

Catharina von Schoultz, puheenjohtaja
Sihteeri: Sofia Jern, sofia.jern@sfp.fi

Pia Mikkonen
Tony Lindqvist
Magdalena Kosova
Alexandra Shtromberg
Anatoly Lvov
Kerstin Persson
Sabina Olin
Camilla Sonntag-Wilenius
Barbara Westrén-Doll
Jessica Lerche
Berndt Gottberg
Kjell Wennström
Stephanie Lindberg
Alexandr Foy

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Kansainvälisten asioiden työryhmä 2024-2025

Mats Löfström, puheenjohtja
Sihteeri: Anders Wikström, anders.wikstrom@sfp.fi

Johanna Holmäng
Elli Flen
Markku Kanervisto
Elis Henell
Anna Lindén
Anna Jungner-Nordgren
Kasper Kannosto
Danica Vihinen
Lena Höglund
Janina Rönnberg
Ellinor Juth
Broman Samuel
Lars Rosenblad
Helen Honkasaari
Johanna Mantere

Asiantuntijajäsenet:
Alexander Lång
Astrid Thors
Christer Hummelstedt
Ville Kohvakka
Reinhold Klockars
Benjamin Bergan

Tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyöryhmä 2024-2025

Carola Bengs-Lattunen, puheenjohtaja
Sihteeri: Joel Sundström, joel.sundstrom@sfp.fi

Marianne Storå
Solveig Halonen
Marianne von Knorring
Markus Söderman
Alex Björkell
Linda Basilier
Elvira Nyrönen
Eja Björkqvist
Andre Martinez
William Mutka
Jacob Flemmich
Gerd-Peter Löcke

Ansiomerkkityöryhmä

Ansiomerkkityöryhmä

Håkan Antfolk, puheenjohtaja
Sihteeri: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi

Carola Sundqvist
Björn Fant
Gunilla Granberg
Nina Björkman-Nystén

Ympäristötyöryhmä

Ympäristötyöryhmä 2024-2025

Tomas Björkroth, puheenjohtaja
Sihteeri: Matilda Holmström, matilda.holmstrom@sfp.fi

Matti Neulanen
Karin Cederlöf
Gunilla Holmberg
Linda Sederholm
Daniel Asplund
Teresa Lindholm
Vinh Bui
Yvonne Borgmästars
Anders Portin
Bengt de Paulis

Elinkeinoelämän valtuuskunta

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tehtävänä on vahvistaa puolueen elinkeino-osaamista ja edistää vuorovaikutusta puolueen ja elinkeinoelämän välillä. Valtuuskunta toimiii keskustelufoorumina henkilöille, jotka ovat aktiivisia elinkeinoelämän eri aloilla sekä puolueen poliitikassa. Elinkeinoelämän valtuuskunta ei kuulu puolueen sääntömääräisiin työryhmiin.

Järjestövaliokunta

Puolueen sääntöjen §12 mukaan puolueella on järjestövaliokunta, johon kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä, jotka puoluehallitus valitsee kahdeksi vuodeksi. Järjestötyöryhmä valvoo tiedotustoimintaa sekä toimii asiantuntijaelimenä järjestökysymyksissä puoluekentän suuntaan.

Järjestövaliokunta 2024-2025

Cecilia Achrén, puheenjohtaja
Sihteeri: järjestösihteeri Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi

Carola Bengs-Lattunen
Anne Eriksson
Björn Fant
Håkan Sandell
Ann-Sofi Smeds-Nylund
Julia Ståhle
Pia Tyyskä
Mimi Wiik

Talousvaliokunta

Puolueen sääntöjen §12 mukaan puolueella on talousvaliokunta, johon kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä, jotka puoluehallitus valitsee kahdeksi vuodeksi. Talousvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että puolella valiokunnan jäsenistä kausi päättyy samaan aikaan ja puolella kausi jatkuu vielä vuoden. Jos mahdollista, ainakin yksi valiokunnan jäsenistä on oltava myös puoluevaltuuston jäsen.

Talousvaliokunta valvoo puolueen taloushallintoa ja hallintoa puoluehallituksen ohjeiden mukaisestí. Talousvaliokunnan puheenjohtajalla, jonka puoluehallitus nimittää, on läsnäolo- ja puheoikeus puoluevaltuuston sekä puoluehallituksen kokouksissa.

Talousvaliokunnan jäsenet:

Stefan Svenfors, puheenjohtaja
Sihteeri: puoluesihteeri Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi

Johannes Schulman
Mats Nylund
Eva Liljeblom
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Ann-Louise Laaksonen

Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä

Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä 2022-2023

Henrik Wickström, ordförande
Sihteeri: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi

Robert Paul
Merja Tarkiainen
Eja Björkqvist
Jarkko Setälä
Christina Båssar
Sofia Hoff
Julia Ståhle
Tommy Björklund
Tommy Häyrynen
Tove Munkberg
Sebastian Ekblom
Catherine Sid

Koulutuspoliittinen työryhmä

Koulutuspoliittinen työryhmä 2022-2023

Bella Alén, puheenjohtaja
Sihteeri: Joel Sundström, joel.sundstrom@sfp.fi

Ulla Granfors
Ann-Sofie Smeds-Nylund
Kerstin Grönqvist
Petra Paakkanen
Ulrika Wallén
Satu Roberg
Carita Tuokila
Jaan Siitonen
Ann-Caroline Björkholm
Sabina Forsbacka
Anne Eriksson
Linda Basilier
Anne Ahlefelt
Emilie Jäntti
Christer Rosengren
Anton Åkerman
Alexandra Wegelius
Michael von Boguslawski

Kaupunkipoliittinen työryhmä

Kaupunkipoliittinen työryhmä 2022-2023

Emmi Piippo, puheenjohtaja
Sihteeri: Anna Strömberg, anna.stromberg@sfp.fi

Jarkko Setälä
Tommi Aura
Simon Hellbom
Alex Seitsamo
Johan Sundholm
Jan-Peter Sandelin
Jessica Lerche
Kjell Wennström
Lars Rosenblad
Helena Boucht Lindeman