Työryhmät

Puolueen työryhmät

RKP:n työryhmät ovat asiantuntijaelimiä, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa aloitteet, lausunnot ja ajankohtaisiin kysymyksiin paneutuminen.

Poliittiset asiatyöryhmät ja järjestötyöryhmä valitaan aina kahden vuoden välein. Muut työryhmät valitaan vuosittain.

Työmarkkinapoliittinen työryhmä

Työmarkkinapoliittinen työryhmä 2022-2022

Elin Blomqvist-Valtonen, puheenjohtaja
Sihteeri: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi

Anna-Karin Tötterman, varapuheenjohtaja
Kenneth Holmgård
Kerstin Tarna
Kim Yli-Pelkola
Maria Palm
Samuel Broman
Alexander Kruglov
Carola Bäckström
Daniel Asplund
Steven Frostdahl

Kotoutuspoliittinen työryhmä

Kotoutuspoliittinen työryhmä 2022-2023

Ramieza Mahdi, puheenjohtaja
Sihteeri: Sofia Jern, sofia.jern@sfp.fi

Byoma Tamrakar
Tasha Tolmacheva
Maria Palm
Jan-Peter Sandelin
Anatoly Lvov
Sabina Forsbacka
Ezra Mutai
Cecilia Löfholm
Jessica Lerche
Solveig  Halonen
Berndt Gottberg
Merja Tarkiainen
Sonja Rosenqvist
Kaj Wallenius
Magdalena Kosová

Kansainvälisten asioiden työryhmä, EU-työryhmä

Kansainvälisten asioiden työryhmä, EU-työryhmä 2022-2023

Mats Löfström, puheenjohtaja
Sihteeri: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi

Johanna Holmäng
Lena Höglund
Ville Kohvakka
Laura Fagerlund
Nicholas Kujala
Anna Jungner-Nordgren
Sara von Bonsdorff
Kasper Kannosto
Helena Boucht Lindeman
Sonja Rosenqvist
Ted Saari
Samuel Broman
Helen Honkasaari
Marjo Österdahl
Karin Toyoda

Asiantuntijajäsenet:
Eva Biaudet (Eduskunnan suuri valiokunta ja ulkoasiainvaliokunta)
Nils Torvalds (MEP)
Astrid Thors (LI varapuheenjohtaja)
Alexander Lång (MEP Torvalds)
Minna Österholm (MEP Torvalds)
Danica Vihinen (MEP Hahn (FDP))
Ellinor Juth (SU, KV puheenjohtaja)
Ramieza Mahdi (Kvinnoförbundet, KV puheenjohtaja)
Björn Bonsdorff (Liberal Praktik)
Christer Hummelstedt (LI-Patron)

Tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyöryhmä 2022-2023

Anna Jungner-Nordgren, puheenjohtaja
Sihteeri: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi

Cecilia Löfholm
Mira Bäck
Björn Bonsdorff
Werner Orre
Karita Nynäs
Annika Lepistö
Carola Bäckström
Sonja Rosenqvist
Solveig Halonen
Merja Tarkiainen
Pinja Hernberg
Pia-Lisa Sundell

Ansiomerkkityöryhmä

Ansiomerkkityöryhmä 2022-2023

Håkan Antfolk, puheenjohtaja
Sihteeri: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi

Carola Sundqvist
Björn Fant
Gunilla Granberg
Nina Björkman-Nystén

Ympäristötyöryhmä

Ympäristötyöryhmä 2022-2023

Anders Adlercreutz, puheenjohtaja
Sihteeri: Crista Grönroos, crista.gronroos@eduskunta.fi

Anders Portin
Teresa Lindholm
Mikael Frejman
Peter Edén
Christoph Gareis
Kristiina Michelsson
Linda Sederholm
Jenny Fredrikson
Anton Broända
Tomas Björkroth
Daniel Asplund
Pinja Hernberg
Bengt de Paulis
Jan Tallgren
Yvonne Borgmästars

Elinkeinoelämän valtuuskunta

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tehtävänä on vahvistaa puolueen elinkeino-osaamista ja edistää vuorovaikutusta puolueen ja elinkeinoelämän välillä. Valtuuskunta toimiii keskustelufoorumina henkilöille, jotka ovat aktiivisia elinkeinoelämän eri aloilla sekä puolueen poliitikassa. Elinkeinoelämän valtuuskunta ei kuulu puolueen sääntömääräisiin työryhmiin.

Järjestövaliokunta

Puolueen sääntöjen §12 mukaan puolueella on järjestövaliokunta, johon kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä, jotka puoluehallitus valitsee kahdeksi vuodeksi. Järjestötyöryhmä valvoo tiedotustoimintaa sekä toimii asiantuntijaelimenä järjestökysymyksissä puoluekentän suuntaan.

Järjestövaliokunta 2022-2023

Cecilia Achrén, puheenjohtaja
Sihteeri: järjestösihteeri Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi

Anne Eriksson
Håkan Sandell
Ira Grandén
Carola Bengs-Lattunen
Pia Tyyskä
Pia-Lisa Sundell
Julia Ståhle
Björn Fant

Talousvaliokunta

Puolueen sääntöjen §12 mukaan puolueella on talousvaliokunta, johon kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä, jotka puoluehallitus valitsee kahdeksi vuodeksi. Talousvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että puolella valiokunnan jäsenistä kausi päättyy samaan aikaan ja puolella kausi jatkuu vielä vuoden. Jos mahdollista, ainakin yksi valiokunnan jäsenistä on oltava myös puoluevaltuuston jäsen.

Talousvaliokunta valvoo puolueen taloushallintoa ja hallintoa puoluehallituksen ohjeiden mukaisestí. Talousvaliokunnan puheenjohtajalla, jonka puoluehallitus nimittää, on läsnäolo- ja puheoikeus puoluevaltuuston sekä puoluehallituksen kokouksissa.

Talousvaliokunnan jäsenet:

Stefan Svenfors, puheenjohtaja
Sihteeri: puoluesihteeri Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi

Johannes Schulman
Mats Nylund
Eva Liljeblom
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Ann-Louise Laaksonen

Sosiaalipoliittinen työryhmä

Sosiaalipoliittinen työryhmä 2022-2023

Veronica Rehn-Kivi, ordförande
Sihteeri: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi

Gunvor Brettschneider
Pia-Lisa Sundell
Robert Paul
Julia Ståhle
Kaj Sjöblom
Alexander Kruglov
Johanna Smeds
Marina Bergman-Pyykkönen
Janina Rönnberg
Helen Honkasaari
Johan Sundholm
Catherine Sid
Mira Bäck
Camilla Sonntag-Wilenius

Koulutuspoliittinen työryhmä

Koulutuspoliittinen työryhmä 2022-2023

Bella Alén, ordförande
Sihteeri: Crista Grönroos, crista.gronroos@sfp.fi 

Lena Johansson
Anne Ahlefelt
Tomas Björkroth
Ann-Sofie Smeds-Nylund
Michael von Boguslawski
Christer Rosengren
Brita Brännbacka-Brunell
Ulla Granfors
Tove Ørsted
Maria Forss
Richard Simola
Gunilla Karlsson Weckman
Christer Holmlund
Ann-Britt Romar
Satu Roberg

Asiantuntijajäsenet:
Mikko Ollikainen (Eduskunnan sivistysvaliokunta)
Lisa Palm (erityisavustaja, koulutuspoliittiset kysymykset)

Kaupunkipoliittinen työryhmä

Kaupunkipoliittinen työryhmä 2022-2023

Emmi Piippo, puheenjohtaja
Sihteeri: Anna Strömberg, anna.stromberg@sfp.fi

Helena Boucht Lindeman
Anne Ahlefelt
Anna-Karin Tötterman
Victor Dahlberg
Fred Granberg
Kasper Kannosto
Satu Roberg
Jessica Lerche
Joel Sundström