Helsingfors:”Det är viktigt att tron på att kunna påverka beslut som berör en själv bibehålls”

Cecilia Ehrnrooth (43), pol.mag, vill bli nästa kretsordförande för SFP i Helsingfors. Ehrnrooth arbetar som personalchef på Folkhälsan och har länge varit lokalpolitiskt engagerad.

Pressmeddelande

SFP i Helsingfors

11.8.2016

-I en tid av stora förändringar och omorganiseringar vill jag se ett Helsingfors där tron på att kunna påverka beslut som berör en själv bibehålls och ansvarsfördelningen är tydligt beskriven. SFP i Helsingfors lokala bevakning av helsingforsarnas ärenden och bevarande av svenskspråkig service är här av största vikt, säger Ehrnrooth.

– Via ännu öppnare kommunikation om vad förändringarna innebär och samverkan med lokalavdelningar och föreningar ser jag att känslan av en trygg vardag ökar väsentligt. Samtidigt kan vi öka intresset för SFP inför det kommande kommunalvalet. Delaktighet skapar engagemang och ett gemensamt ansvar, vilket i sig leder till fungerande helheter och samskapande, säger Cecilia Ehrnrooth.

Ehrnrooth hoppas på möjligheten att utnyttja den breda kunskap hon besitter genom sitt arbete med processer, nätverk och kommunikation inom en stor organisation med aktivitet och lokalföreningar inom hela svenskfinland.

Ehrnrooth innehar dessutom styrelseposter i Kvinnoförbundet i Helsingfors, Helsingfors kretsstyrelse, SFP i Munksnejden lokalavdelning samt i Helsingfors Servicecentrals (tidigare Palmia) direktion. Ehrnrooth har tidigare kandiderat i både kommunal- och riksdagsval, med fokus på arbetslivsfrågor och jämställdhet.

Tidigare kretsordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin valdes till partiets vice ordförande under partidagen i Åbo i juni och fortsätter således inte som Helsingfors kretsordförande.

Valet av kretsordförande i Helsingfors sker under ett extra kretsmöte måndagen den 15.8.

För mer information:

Cecilia Ehrnrooth,  050 3310244, cecilia.ehrnrooth@gmail.com

Anna Strömberg, kontaktchef i Helsingfors, 050 555 4607, anna.stromberg@sfp.fi

Helsingfors: Veronica Hertzberg vill bli ordförande för SFP i Helsingfors

- Jag är hedrad av att många bett mig kandidera till posten som ordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors och ställer mig ivrigt till förfogande, säger Hertzberg

Lue edellinen artikkeli

”Hienosäätö ei riitä”

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson edellyttää hallitukselta uusia, toteuttamiskelpoisia esityksiä työllisyyden parantamiseksi. Valtiovarainministeriön tänään julkistama talousarvioesitys ei tällaisia esityksiä sisällä.

Lue seuraava artikkeli