Löfström: Ahvenanmaasta uusiutuvan energian kansallinen testialue

– Ahvenanmaa tarjoaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden perustaa testiympäristö merkittävälle tekniselle energia-alustalle uusiutuvan energian alalla, Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström sanoo.

Ruotsissa ja Virossa on jo ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on sähköautoteollisuuden edelläkävijämaihin lukeutuminen. Tanskassa Bornholmin saarta on käytetty sähköautojen ja tuulivoiman testialueena.

– Ahvenanmaa tarjoaa parhaat edellytykset tällaisille hankkeille. Näin on myös valtion Innovaatiorahoituskeskus Tekes raportissaan todennut. Tekes nostaa esiin mm. Ahvenanmaan hyvät tuuliolosuhteet, suuren määrän auringonpaistetunteja ja vakiintuneen kestävään kehitykseen liittyvän toiminnan.

Valtioneuvoston selonteossa Agenda2030 esitellään tavoite kehittää mm. vähähiilisiä liikenne- ja energiajärjestelmiä sekä älykkäitä sähköverkkoja yhteistyössä kuntien, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

– Useat suomalaiset suuryritykset ovat ilmoittaneet, että Ahvenanmaa olisi ihanteellinen testialue. Sellaiset hankkeet olisivat erittäin hyödyllisiä näille yrityksille ja jatkossa myös maamme tutkimukselle, innovaatioille ja vientiteollisuudelle.

Mitään juridisia esteitä hankkeiden tukemiselle Ahvenanmaalla ei ole, kuten mm. perustuslakivaliokunta on aikaisemmin todennut, vaikka asia itsehallintolain mukaan kuuluu Ahvenanmaan toimivaltaan.

– Tässä on kyse poliittisesta tahdosta. Toivon, että työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa tutkisi tarkemmin Ahvenanmaan potentiaalia energia-alustojen testauksen osalta, sillä energia-alustat eivät pelkästään ole ympäristöystävällisiä, vaan ne voivat myös vahvistaa Suomen osaamista ja vientiä alalla.

Helsinki: Ryhmäpuheenvuoro koskien kaupungin strategia

Puhe on kokonaisuudessaan molemmilla kielillä.

Lue edellinen artikkeli

SFP i Nyland: Mer stöd och större förståelse för små svenskspråkiga skolor!

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det är av allra högsta vikt att det finns svenskspråkig och kompetent personal tillgänglig i alla svenskspråkiga skolor.

Lue seuraava artikkeli