Markus Blomquist kandiderar i riksdagsvalet

Markus Blomquist, VD för ett finskt kemiföretag inom cirkulär ekonomi som är verksamt i Tyskland, kandiderar i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Som VD och utbildad diplomingenjör kommer Blomquists fokus i kampanjen att vara frågor som berör företagsamhet och regionens näringsliv.

Samarbetet mellan Åbo och Stockholm bör intensifieras, och kontakterna till Tyskland borde stärkas enligt Blomquist.

– Tyskland har Europas starkaste ekonomi och hela regionen borde arbeta för ett gemensamt mål att utveckla relationerna dit, säger Blomquist.

Fungerande kommunikationer i regionen är också något som Blomquist vill jobba för.

– För att man ska kunna bo ute i skärgården måste det finnas såväl goda nätförbindelser som fungerande transportmöjligheter. Samtidigt måste det också finnas tillräckligt med arbetsplatser som lockar människor att bosätta sig där, säger Blomquist.

Blomquist, 47 år, bor i Åbo med sin fru och de har tre barn. Han är född i Tammerfors, gått i skola i Tyskland, tagit studenten i Kotka och fått sin diplomingenjörsutbildning via Åbo Akademi. Hans yrkeskarriär inom industrin har också fört honom till arbeten i Schweiz, Tyskland, Norge och USA.

Somrarna tillbringar han på stugan i Västanfjärd och seglandes i skärgården. Blomquist är aktiv inom flera föreningar. Blomquist kommer att fungera som SFP i Åbos ordförande år 2019, han är kommodor för Airisto Segelsällskap och aktiv i det nationella segel- och båtsportsförbundet.

Harms-Aalto gläds åt ökade resurser för elevvården

Sektorn för utbildning och småbarnspedagogik slog fast sin egen budget på tisdagskvällen. Martina Harms-Aalto är nöjd med resultatet.

Lue edellinen artikkeli

Sharie Sveholm kandiderar i riksdagsvalet

Sharie Sveholm, Studerandekåren Noviums styrelseordförande 2019, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Lue seuraava artikkeli