Niklas Andersson kandiderar för SFP

Raseborgspolitikern Niklas Andersson ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet.

Andersson var under många år en central person i Kristdemokraterna (KD). Bytet till SFP motiverar Andersson med att man i politiken måste göra det som känns rätt.

– Under senaste regeringsperiod har jag haft ett gott samarbete med SFP i frågor som berör oss alla i Svenskfinland. Jag har de senaste fem månaderna utvärderat den senaste och nästa regeringsperiod från ett perspektiv utanför den politiska hetluften, och det känns naturligt att fortsätta det samarbetet med SFP, säger Andersson.

– Jag vill fortsätta mitt politiska arbete för Nyland. Nästa fyra år kommer att vara utmanande för Finland på många sätt, inte bara ekonomiskt och utrikespolitiskt, men också för kommunerna. Vi kommer att få se fler reformer och då är det viktigt att se till att regionernas och kommunernas utvecklingsmöjligheter inte försämras. I Nyland finns många viktiga frågor så som skärgårdens framtid, trygghet och trafiklösningar men också framtiden för metropolförvaltningsplanerna.

Som specialmedarbetare på inrikesministeriet arbetade Andersson med frågor som berörde bland annat polisstationen och sjöbevakningsstationen i Hangö och Raseborg, sjöbevakarutbildningen och stationen i Porkala.

– Nästa period borde man gå framåt med planerna på en sjöbevakningsstation på Emsalö i östra Nyland, för att nämna några exempel, säger Andersson.

Andersson har en lång politisk erfarenhet både i lokalpolitiken och på nationell nivå. Han var specialmedarbetare på inrikesministeriet i dryga tre år, och han sitter också i Raseborgs stadsfullmäktige. Att göra det som känns rätt har också synts i Anderssons engagemang för humanitärt arbete i naturkatastrofdrabbade Filippinerna.

Niklas Andersson ansvarar jobbar idag som klusterutvecklare för naturbruksutbildningarna på Yrkeshögskolan Novias Campus Raseborg. Andersson är gift och är pappa till tre barn.

Lotta Keskinen kandiderar i Helsingfors

Svenska folkpartiet i Helsingfors har nominerat ekonomie magister och politices kandidat Lotta Keskinen (30) till riksdagsvalskandidat i Helsingfors valkrets.

Lue edellinen artikkeli

Bevara de rena inhemska livsmedlen

Christel Liljeström: - Odling av genmodifierat är inte är stort i Europa men vi bör klarlägga hur vi vill ha det i Finland.

Lue seuraava artikkeli