Norrback: Kaikki tiet johtavat Pohjanmaalle

Eduskunnan talousvaliokunta on hyväksynyt mietintönsä valtion ensi vuoden talousarviosta. Samalla valiokunta on päättänyt eduskunnan joululahjarahojen, noin 50 miljoonan euron lisäbudjetin, jakamisesta. Tällä lisäbudjetilla talousvaliokunta on myöntänyt avustuksia Pohjanmaan tienhoitoon noin 950 000 euron edestä. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) iloitsee myönnettyjä varoja, jotka mahdollistavat teiden kunnostamisen Pohjanmaalla.

– Meillä on Pohjanmaalla useita kunnostusta vaativia teitä. Tällä lisärahoituksella pystymme korjauttamaan ainakin osan näistä. Olen erityisen iloinen siitä, että niin suuri osa rahoituksesta menee teiden kunnostamiseen täällä Etelä-Pohjanmaalla. Närpiössä sijaitsevaan Vettmossvägenin kunnostukseen on myönnetty 250 000 euroa ja Kristiinankaupungin Uttermossatien kunnostamiseen 300 000 euroa. Molemmat ovat teitä, jotka olisi pitänyt kunnostaa jo kauan sitten ja joiden kunnostamista olen aktiivisesti kannattanut, sanoo Norrback. 

Näiden lisäksi Vöråvägenin kunnostamista varten myönnetään 400 000 euroa. Lisäksi talousvaliokunnan mietintöön lisätään lausunto, että Väyläviraston tulisi aloittaa teollisuusraiteen ja terminaalin suunnittelu GigaVaasaan ja että rahoitus hoidetaan seuraavan lisäbudjetin kautta.

– Vöråvägenin kunto on ollut keskustelunaiheena pitkään, joten voin nyt ilokseni todeta, että senkin kunnostamiseen on myönnetty rahoitusta. Teollisuusraide ja terminaali GigaVaasaan on keskeinen teollisuuden kehitykselle täällä Pohjanmaalla, sano Norrback. 

Blomqvist iloitsee lisäpanostuksesta valtatie 25:n turvallisuuteen

Eduskunnan talousvaliokunta on tänään julkistanut ne muutokset, joita eduskunta ehdottaa ensi vuoden valtion budjettiin. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (RKP) on erityisen iloinen Uudenmaan tiehankkeisiin tehdyistä panostuksista sekä lisäresursseista Naisten linjalle, jolla on erittäin tärkeä toiminta haavoittuvassa asemassa olevien naisten auttamisessa.

Lue edellinen artikkeli

Norrback iloinen 4H:n ja ammattikalastajien joululahjarahoista

Eduskunnan talousvaliokunta on hyväksynyt mietintönsä valtion ensi vuoden talousarvioksi. Samalla valiokunta on päättänyt eduskunnan joululahjarahojen, noin 50 miljoonan euron lisäbudjetin, jakamisesta.

Lue seuraava artikkeli