Blomqvist iloitsee lisäpanostuksesta valtatie 25:n turvallisuuteen

Eduskunnan talousvaliokunta on tänään julkistanut ne muutokset, joita eduskunta ehdottaa ensi vuoden valtion budjettiin. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (RKP) on erityisen iloinen Uudenmaan tiehankkeisiin tehdyistä panostuksista sekä lisäresursseista Naisten linjalle, jolla on erittäin tärkeä toiminta haavoittuvassa asemassa olevien naisten auttamisessa.

– Valtatie 25 on vilkas ja liikenne lisääntyy jatkuvasti, etenkin Hangon satamaan siirtyvä raskas liikenne. Turvallisemmat ja sujuvammat risteykset lisäävät liikenneturvallisuutta ja vähentävät onnettomuuksia, ja ne maksavat itsensä nopeasti takaisin nopeamman ja sujuvamman liikenteen ansiosta, joka säästää yrityksille rahaa ja samalla vähentää ilmastopäästöjä. Siksi ensi vuoden valtion budjetin lisärahoitus valtatie 25:n ja maantie 1102:n risteysjärjestelyjen, Snappertunan risteyksen, kehittämiseen on hyvä ja kirjaimellisesti elintärkeä investointi ja on samalla jatkoa valtatie 25:n tasoristeyksien kehittämiselle, Blomqvist toteaa. 

– Myös Porvoossa Läntisen Mannerheiminväylä ja Mustijoentien liittymän välisen pyörätien uusi päällyste on tärkeä ja terveyttä edistävä investointi. Investoinnit liikenneverkkoon ovat tärkeitä aluekehityksen kannalta ja ne voivat lisätä turvallisuutta merkittävästi. RKP:lle liikenneverkon parantaminen on aina ollut tärkeä prioriteetti. Tiet muodostavat tärkeän infrastruktuurin yhteiskunnassamme, ja olemme kaikki hyvin riippuvaisia niiden toiminnasta, ja siksi on tärkeää, että varoja on sekä perushuoltoon että kehittämiseen, Blomqvist sanoo.

– Myös Naistenlinjan rahoitus on asia, josta olen erityisen iloinen. Heillä on uskomattoman tärkeä tehtävä naisten, jotka kohtaavat uhkauksia ja väkivaltaa, tukemisessa ja auttamisessa. Tiedämme, että perheväkivalta on lisääntynyt pandemian aikana, ja siksi nyt on tärkeää, että voimme eduskunnan puolelta tukea erityisen tärkeää työtä tekeviä organisaatioita, Blomqvist sanoo.

Ollikainen: Toivottu rahoitus Vöyrintielle sekä Norrskärin satamalle

Valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä ensi vuoden valtionbudjetista. Niin kutsutuiden joululahjarahojen joukosta löytyy monia toivottuja ja tärkeitä projekteja eri sektoreilla Pohjanmaalla. Kansanedustaja Mikko Ollikainen iloitsee tästä. Erityisen iloinen hän on siitä, että rahoitus, jonka tarkoituksena on parantaa Vöyrintietä Rökiön ja Tukkurin välillä myönnetään (400.000 euroa). Ollikainen iloitsee myös Norrskärin sataman laitureiden kunnostamisesta Merenkurkussa (300.000 euroa).

Lue edellinen artikkeli

Norrback: Kaikki tiet johtavat Pohjanmaalle

Eduskunnan talousvaliokunta on hyväksynyt mietintönsä valtion ensi vuoden talousarviosta. Samalla valiokunta on päättänyt eduskunnan joululahjarahojen, noin 50 miljoonan euron lisäbudjetin, jakamisesta. Tällä lisäbudjetilla talousvaliokunta on myöntänyt avustuksia Pohjanmaan tienhoitoon noin 950 000 euron edestä. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) iloitsee myönnettyjä varoja, jotka mahdollistavat teiden kunnostamisen Pohjanmaalla.

Lue seuraava artikkeli