Organisera vårdområden i mindre nämnder

Närservice och de svenska behoven bör garanteras i vårdreformen

Riksdagspartierna har presenterat ett förslag till social- och hälsovårdsreform. Hälso-, sjuk- och socialvården ska arrangeras i fem enorma vårdområden. I förslaget ingår Nyland i Helsingfors vårdområde med sammanlagt närmare 1,9 miljoner invånare. SFP i Nyland anser det ytterst viktigt att trygga och utveckla den svenska servicen i vårdreformen. De stora vårdområdena, som fungerar enligt samkommunsmodell, kunde organiseras i mindre nämnder. Dessa nämnder borde väljas enligt det lokala valresultatet. Många frågor är fortfarande öppna och nu tar det konkreta arbetet vid för att forma detaljerna. I detta arbete bör kommunerna involveras för att trygga närservicen för invånarna på både svenska och finska.

RKP: hallitus voi jatkaa

RKP:n puoluehallitus käsitteli vasemmistoliiton lähtöä hallituksesta ja kehysriihen tulosta.

Lue edellinen artikkeli

Loistava ehdokaslista

RKP:n ehdokaslista täynnä Jörn Donnerin ehdokkuuden myötä

Lue seuraava artikkeli