Resolution från SFP:s partifullmäktigemöte 4/5 2015

Svenska folkpartiets partifullmäktige gläds över framgången i årets riksdagsval.

– Förtroendet väljarna gav oss är en tydlig signal om att SFP:s politiska värderingar behövs i landets politik. Vi betonade ärlighet och ansvarstagande, SFP gav inte utfästelser och löften utan täckning. SFP fick i valet 19 000 fler röster än vid riksdagsvalet 2011 och gjorde det bästa resultatet sedan 1991, konstaterade SFP:s partifullmäktige vid sitt möte på måndagen.

Dessa principer gäller i det fortsatta politiska arbetet för ett öppet, medmänskligt och aktivt Finland. Vi är beredda att axla det förtroende väljarna gett oss för att med regeringsansvar föra en människofokuserad politik, för ett samhälle där var och en har en plats, ett sammanhang och en meningsfull vardag. Vi vill fortsätta arbetet för ett öppet, jämställt, internationellt, aktivt och framgångsrikt Finland.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vastaukset Juha Sipilän kysymyksiin

Svenska riksdagsgruppens svar

Lue edellinen artikkeli

Thomas Blomqvist vill leda Folktinget

Riksdagsledamoten och jordbrukaren Thomas Blomqvist (SFP) ställer sig till förfogande som ordförande för Svenska Finlands Folkting.

Lue seuraava artikkeli