Artikkelit

Hae artikkeleista

Fibernätsandelslagen ska ha rätt att dra av mervärdesskatten

Riksdagsledamot Mats Nylund lämnade idag i riksdagen ett skriftligt spörsmål om fibernätsandelslagens rätt att dra av mervärdeskatt. Spörsmålet blev aktuellt då skattemyndigheterna enligt uppgift har börjat skicka förfrågningar till fibernätsandelslagen gällande rätten att dra av mervärdesskatt.

Lue lisää

SFP i Nyland efterlyser bättre framförhållning inom HNS

Det är inte länge sedan BB i Ekenäs stängdes och nu går det igen rykten om att Borgå BB kunde vara nästa på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) stängningslista. HNS dementerar ändå kraftigt ryktena och hävdar att inga som helst nedläggningsplaner finns, samtidigt som man hänvisar till att detta kan omprövas år 2015 då renoveringen av Kvinnokliniken är färdig.

Lue lisää

SFP i Österbotten: Stärk närservicen i alla reformer

Den polisreform som genomfördes under förra regeringsperioden, ledde till att de nu befintliga polisdistrikten i kustområdet har finska som arbets- och administrationsspråk. I samband med balansering av statsfinanserna, är ytterligare nedskärningar aktuella, så även inom polisväsendet. Den svenskspråkiga befolkningens möjligheter att erhålla tjänster på det egna modersmålet skall kunna ske enligt lika grunder.

Lue lisää

Har krisen vänt?

Finanskrisen, hemvårdsstödet och skolreformen hörde till samtalsämnena också under Svenska folkpartiets partistyrelsemötet under fredagen.

Lue lisää

Wallin: Finlands konkurrenskraft måste förbättras

Inför nästa veckas budgetram för 2013-2016 har regeringen tre stora ekonomiska utmaningar som måste åtgärdas. Det kommer att innebära nödvändiga, men otrevliga beslut, konstaterade Svenska folkpartiets ordförande, försvarminister Stefan Wallin på SFP:s partistyrelsemöte i fredags.

Lue lisää

Brott och straff

Förra veckan nåddes vi av nyheten att en barnsexhärva uppdagats i södra Finland. Tio män misstänks ha antastat hundratals unga flickor på nätet.

Internet erbjuder oändliga möjligheter, men bland all information och underhållning lurar också potentiella faror. Som förälder känns det frustrerande att inte kunna garantera en trygg miljö på nätet för sina barn. Men man kan ogärna förbjuda användningen av internet bara för att det är omöjligt att veta vem och vad barnen kommer i kontakt med på webben. Den största skräcken är förstås att någon med ont uppsåt får kontakt med ens eget barn.

Lue lisää

Förnuftigare femårsregel

Enligt regeringsprogrammet ska personalens ställning i kommunerna tryggas på samma nivå som i den gällande lagstiftningen, vilket betyder fem års säkert jobb när kommuner går ihop.

Lue lisää

Henriksson: Nya tankar behövs – Närdemokratin skall stärkas!

Diskussionen om kommunreformen fortsätter. Mycket av diskussionen kretsar kring kommungränserna, mindre kring hur vi tryggar servicen och stärker demokratin. Jag efterlyser öppningar och kreativitet. I flera sammanhang har jag framhållit att nu är tid att komma med förslag på lösnings-modeller som stärker närdemokratin och garanterar fortsatt god service på båda nationalspråken. Alla har rätt till likvärdig service oavsett i vilken kommun man bor.

Lue lisää

Ulla-Maj Wideroos: Nu räcker det!

Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos (SFP), är förvånad över den politiska kortsiktighet Maarit Feldt-Ranta(SDP) uppvisar i sina uttalanden om att Stefan Wallins agerande hotar Dragsviks existens.

Lue lisää