Artikkelit

Hae artikkeleista

Statsrådets trafikpolitiska redogörelse

Trafiken är samhällets blodomlopp, utan vilket inget fungerar. Svenska riksdagsgruppen är väl medveten om att våra vägar, järnvägar och farleder är i skriande behov av förbättring, upprustning och komplettering. Tyvärr är samhällets, både statens och kommunernas, resurser nu begränsade och vi har inte utrymme att ytterligare öka lånebördan.

Lue lisää

Förturen i färjekön tryggas

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling (Halke) godkände 20/6 det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet för perioden 2012-2015. I programmet konstateras att den för skärgårdsborna så viktiga förturen i skärgårdstrafiken består.

Lue lisää

Regeringens meddelande om kommunreformen

Svenska riksdagsgruppen är nöjd med att riksdagen får debattera meddelandet om hur kommunreformen framskrider. Vi ser kommunreformen som en pågående process som bara har börjat. Det handlar om en dialog mellan stat och kommun, och det är centralt att man verkligen ser den som en sådan.

Lue lisää

Henriksson: Ett år som minister

På midsommarafton har Jyrki Katainens regering suttit i exakt ett år. Samtidigt innebär det att jag får blicka tillbaka på ett händelserikt år som justitieminister. Den nuvarande sexpartiregeringen har trots det vida spannet och de ideologiska skillnaderna lyckats rätt väl med att dra åt samma håll, kanske på grund av att alla insett situationens allvar och behovet av samarbete och kompromissvilja.

Lue lisää

Nylander: Timfördelningen ett steg i rätt riktning

Den timfördelning som godkändes av regeringen på onsdagen har tagit små steg i rätt riktning under hela våren som regeringen diskuterat frågan. Processen utmynnade i ett förslag som innehåller både förbättringar och frågor som ännu bör åtgärdas nästa gång man ser över timfördelningen, anser riksdagsledamot, medlem av riksdagens kulturutskott Mikaela Nylander.

Lue lisää