Artikkelit

Hae artikkeleista

Förändringens vindar

Förändringens vindar fortsätter att blåsa över kommunerna i vårt land och just nu känns det kanske mest som en oväntad orkan som ingen vet varifrån den kom eller vart den är på väg. Tecken i skyn, och inte bara det, utan tydliga linjedragningar från olika politiska håll, har det ändå funnits rätt länge. Redan under den förra riksdagsperioden kunde man ana att för en regering där basen utgörs av samlingspartiet och socialdemokraterna skulle den pågående KSSR-processen inte vara nog.

Lue lisää

Vi måste tro på framtiden!

Samhället är i ständig förändring. Något som vi får anpassa oss till. Jämför vi med den värld mina föräldrar växte upp i, så är vi idag långt mer internationella, vi är materiellt rikare, vi har en ofantlig mängd teknik runt om oss, vi har nya sätt att kommunicera.

Lue lisää

Gestrin: Svenska kvoter inget privilegium!

Svenska Finlands folkting har med förvåning tagit del av undervisningsminister Jukka Gustafssons uttalande om att alla ska ha lika möjligheter att komma in vid universiteten, ingen befolkningsgrupp ska ha några privilegier och om möjligheten att ministeriet kan ingripa i universitetens val av studeranden.

Lue lisää

Språkkvoter tryggar Finlands tvåspråkighet

Finland är, enligt grundlagen, och har alltid varit, ett tvåspråkigt land. Ett land där både den finska och svenska befolkningens rättigheter att få service på sitt språk tryggas enligt lag. Ett land som vill och ska vara jämlikt på denna punkt. Ett land, där regeringen tydligt uttalat att tvåspråkigheten är en rikedom.

Lue lisää

Wallin: Veteranstödet bör hållas intakt

Försvarsminister Stefan Wallin hoppas att regeringspartierna ännu i höst åtgärdar nedskärningen i veteranernas rehabiliteringsstöd. Wallin talade vid Kimitoöns Krigsveteraner r.f:s 40-års jubileum på lördagen.

Lue lisää

Anna-Maja Henriksson: Barnfattigdomen måste stoppas!

– I dagens samhälle kan vi inte nog betona vikten av att låta barnen vara barn, låta dem leka och fantisera fritt. Det har barnträdgårdarna i vårt land kunnat erbjuda tidigare generationer, och det erbjuder daghemmen idag. Vi har orsak att vara stolta över vårt dagvårdssystem, som också haft en enorm betydelse för kvinnornas möjligheter att ta del i arbetslivet, och som i sig medverkat till att Finland idag är en av föregångarna i världen då det gäller jämställdhet mellan könen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson då hon på söndag 9.10.2011 invigde nyrenoverade Knattebo daghem i Malax.

Lue lisää

Yhdessä harmaan talouden kimppuun!

Euroopan talouspoliittiset haasteet ja huonot talousnäkymät vaativat entistä selkeämpiä valintoja meiltä poliitikoilta. Vähenevien resurssien myötä panokset pitää vieläkin tarkemmin kohdistaa toimenpiteisiin, joilla on todellista vaikuttavuutta.

Lue lisää

Thors: En sk vinjett-avgift för trafiken bör övervägas

– För att balansera statsekonomin innehåller förslaget till statsbudget vissa skärpningar av beskattningen av trafiken. Vi vet att våra transportföretagare idag har stora utmaningar, också genom konkurrens av företagare som har lägre bränslekostnader, konstaterade riksdagsledamot Astrid Thors i remissdebatten om budgetförslaget.

Lue lisää

Nylander: Dags att fundera på alternativ till nuvarande Helibanan

– Det står tämligen klart att den linjedragning för Helibanan som länge funnits i landskapsplanen för Östra Nyland inte får stöd inom Nylands förbund, konstaterar riksdagsledamot och Borgå stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander efter det att styrgruppen för landskapsplanen sammanträdde på måndagen.

Lue lisää

Remissdebatten om budgeten för 2012

Vi lever i ekonomiskt osäkra tider. Läget på Europas och hela världens finansmarknader är alltjämt turbulent, alla stabiliseringsåtgärder till trots. Den europeiska skuldkrisen förblir likaså trots alla motåtgärder svår att lösa och eurons ställning förblir i gungning.

Lue lisää