Artikkelit

Hae artikkeleista

Svenska riksdagsgruppens budgetmotioner 2012

Krigsveteraner, bistånd, miljö, väg- och järnvägsbyggen, integration och mentalvård är några exempel på ändamål som Svenska riksdagsgruppens medlemmar lämnat in budgetmotioner om inför den fortsatta riksdagsbehandlingen av nästa års budgetförslag. Sammanlagt handlar det om 46 motioner.

Lue lisää

Kyse on oikeuksista, ei etuoikeuksista

Syksyn mittaan on tullut mietittyä yhtä sun toista poliittisen keskustelun kärjistyessä. Minua on erityisesti askarruttanut erinäisten tahojen puhe kieliryhmien väitetyistä etuoikeuksista. Onko kyse tietämättömyydestä vai tietoisesta poliittisesta retoriikasta?

Lue lisää

Haglund ska reformera EU:s fiskeripolitik

Den gemensamma fiskeripolitiken ska förändras radikalt konstaterade EU-kommissionen då man presenterade sitt utkast till fiskerireform. Nu i höst inleder Europaparlamentet förhandlingarna om reformen som ska träda i kraft i januari 2013.

Lue lisää

Wallin: Kvarkentrafiken ska vara en livsnerv året om

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Stefan Wallin välkomnar det gemensamma uppropet om bättre isbrytarkapacitet i Kvarken, vilket ledande politiker och näringslivets representanter från Österbotten och Västerbotten i Sverige gjort på initiativ av Kvarkenrådet. Wallin föreslog i våras att Finland och Sverige bör investera i gemensamma isbrytare.

Lue lisää

Svenska riksdagsgruppen: Nu avslöjas den sannfinska språkagendan

Sannfinländarna har med sin skuggbudget bekräftat den äktfinska språkpolitik partiet står för, fastslår Svenska riksdagsgruppen i ett uttalande på torsdagen. Då budgetmotionen vill "rationalisera tvångssvenskan" och påtalar den nuvarande "tvångssvensklagstiftningens" kostnadseffekter föreslås ironiskt nog inga inbesparingar, utan en utredning som naturligtvis skulle kosta. Men den bakomliggande avsikten är uppenbar: att i strid med Grundlagen rubba svenskan som det ena av Finlands nationalspråk.

Lue lisää

Eva Biaudet är SFP:s presidentkandidat

– Mitt Finland är ett livskraftigt, öppet och modigt Finland där vi arbetar tillsammans för att skapa ett bra liv för alla. Vi värnar om våra nordiska värderingar och bygger målmedvetet ett samhälle där alla kan känna sig delaktiga.

Lue lisää

Extra partidagen i Vasa har öppnats

"Mitt Finland är ett livskraftigt, öppet och modigt Finland där vi arbetar tillsammans för att skapa ett bra liv för alla. Vi värnar om våra nordiska värderingar och bygger målmedvetet ett samhälle där alla kan känna sig delaktiga.
Vårt samhälle behöver mer empati och mer respekt, inte mindre. Mer medmänsklighet, mer rättvisetänkande och mer framåtanda därför vill jag bli president."

Lue lisää

Pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan

Pohjola ja pohjoismainen yhteistyö ovat aina olleet minulle tärkeitä asioita. Jo kunnallispolitiikassa toimiessani pääsin tekemisiin näiden asioiden kanssa, sillä Pietarsaarella on aktiivista ja pitkäaikaista ystävyyskaupunkiyhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Tällaista yhteistyötä tarvitaan ja sitä tulee kehittää edelleen. Tämä korostui, kun tällä viikolla osallistuin ensimmäistä kertaa Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen.

Lue lisää