Artikkelit

Hae artikkeleista

Trygga den svenska utbildningen

Gymnasienätet står inför stora förändringar på grund av minskande årsklasser även på finlandssvenskt håll. Svenska riksdagsgruppen vill påminna om att det till exempel i Västnyland finns alla förutsättningar för att hitta en fungerande modell för samarbete mellan de svenska gymnasierna i fortsättningen

Lue lisää

Uttalande om företagsamhet från riksdagsgruppens sommarmöte

Finland måste bli ett företagsvänligare land. Vi behöver både nya företag och tillväxt i de nuvarande, för att trygga sysselsättningen och välfärden. Svenska riksdagsgruppen betonar att landets ekonomi står och faller med innovationerna, fliten och företagsamheten.

Lue lisää

Uttalande om vården från riksdagsgruppens sommarmöte

De äldre måste få vård enligt vars och ens individuella behov. I debatten om bindande personaldimensionering i äldrevården talas det förbi varandra. Också Svenska riksdagsgruppen vill lagstadga om personaldimensioneringen, men det får inte ske så att en enda, generell norm blir bindande för all anstaltsvård, oberoende av faktiska vårdbehov och vårdplatsens karaktär. En enkelspårig miniminorm blir lätt en maximinorm.

Lue lisää

Uttalande från sommarmötet om budgetberedningen och eurokrisen

Svenska riksdagsgruppen påminner om att det brådskar med åtgärder för att främja tillväxten och stoppa skuldsättningen. Ett dynamiskt näringsliv som sysselsätter, längre arbetskarriärer, sammanjämkning av arbete och familj och kortare studietider är några element i detta arbete.

Lue lisää

Thors ny gruppordförande i Helsingfors

SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp har i dag valt riksdagsledamot och stadsfullmäktigemedlem Astrid Thors till ny gruppordförande. Platsen blev ledig då Nils Torvalds i juni efterträdde Carl Haglund som Europaparlamentariker.

Lue lisää

Siffror och satsningar

Varje sommar avslutas med en sifferexercis av större mått då regeringen samlas för att enas om förslaget till följande års budget. Denna veckas torsdag var de två dagar långa förhandlingarna över, och förslaget till statsbudget för 2013 är nu klart.

Lue lisää

Henriksson: Yrkeshögskolan har en viktig regional roll

– Med tanke på Finlands konkurrenskraft är det oerhört viktigt att vi oförtröttligt fortsätter satsa på inlärning och utbildning. Självklart är det så, att det finns stor utvecklingspotential till exempel inom servicesektorn. billig arbetskraft kan aldrig bli Finlands styrka, utan vår styrka är ett välutbildat och välmående folk, vars ord man tror på både i arbets- och företagslivet samt inom internationell politik, sade Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt festtal vid Yrkeshögskolan Centrias inskription idag.

Lue lisää

Kiireinen syksy tulossa

Eduskunnan syysistuntokausi alkoi virallisesti keskiviikkona, mutta poliittinen syksy on jo pitkään ollut käynnissä. Budjettiriihen alla ja myös itse riihessä vanhuspalvelulaki puhutti paljon. RKP:n tavoite oli selkeä turvata kaikille vanhuksille laadukkaita palveluja jokaisessa elämäntilanteessa.

Lue lisää

Program för boende och markanvändning

I programmet har vi tillsammans målat den stad som vi alla vill se, staden där alla har råd att bo, där bostadslöshet inte råder, där miljön och alla centra, inklusive stadscentrum är levande och där vi främjar energieffektivitet och motverkar onödiga transporter.

Lue lisää