Artikkelit

Hae artikkeleista

SFP i medvind

SFP:s framgångar i opinionsmätningarna fortsätter. I MTV3:s färska undersökning ligger Svenska folkpartiet på 0,5 procentenheter över förra kommunalvalets resultat: 5,2 procent av rösterna.

Lue lisää

Strategin för det globala ansvaret

Vi som har längre erfarenhet av kommunalförvaltning kommer ihåg diskussioner om kommunens kompetens – det har behövts rättsavgöranden för att klarlägga att kommunerna kan ta emot vissa flyktingar och att idka internationellt samarbete.

Lue lisää

Väljarna avgör

I sin insändare (HBL 6.9) frågar Agneta Ahlqvist hur SFP i Helsingfors ämnar utse sina representanter i de kommunala organen efter höstens kommunalval. Svaret är att grunden för SFP i Helsingfors representation ligger i valresultatet.

Lue lisää

SFP i Nyland: Barnskydd kräver mod

Vi får allt oftare läsa i massmedia om tragiska händelser då samhället inte lyckats trygga barns rätt till ett tryggt liv med katastrofala följder. I dessa situationer kräver man strängare lagstiftning och mera resurser. Barnskyddslagen från 2007 är bra. Den kräver att barnet oberoende av ålder hörs i frågor som gäller dem, den kräver samarbete mellan myndigheter och den förpliktar alla som i sitt arbete misstänker att ett barns välfärd och hälsa är hotat att göra en barnskyddsanmälan. Inte heller sekretesslagstiftningen utgör några hinder för att vetskap eller misstanke om att barn far illa förmedlas mellan myndigheter. Barnets bästa går alltid före sekretessen.

Lue lisää