Artikkelit

Hae artikkeleista

Haglund kritiskt till förhastade steg i terminsavgiftsfrågan

En aktuell lagmotion med över 100 undertecknare i riksdagen vill göra det möjligt för universitet och högskolor att uppbära terminsavgifter för studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området. Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund ställer sig kritisk till förhastade steg som förändrar den långa traditionen av avgiftsfri utbildning i Finland.

Lue lisää

SFP: Statligt ägande inte lösningen på dålig konkurrenskraft

Krisen inom varvsindustrin har föranlett en diskussion om att staten borde gå in som ägare i industriföretag. Svenska folkpartiets partistyrelse ställer sig skeptisk till förslaget och påminner om att statligt ägande inte betyder att ett olönsamt eller icke konkurrenskraftigt företag blir lönsamt.

Lue lisää

Gymnastik och idrott

När jag började min skolgång på det tidiga 1970-talet var skolgymnastikens officiella namn på terminsbetyget gymnastik och idrott. Jag var intresserad av många ämnen i skolan, men gymnastik var min klara favorit under hela skoltiden. Rätt många av mina klasskamrater delade mitt intresse.

Lue lisää

Wallin lämnar in spörsmål om skärgårdstrafiken

Åboländska riksdagsledamoten Stefan Wallin (SFP) lämnar in ett skriftligt spörsmål om problemen med upphandlingen av skärgårdstrafiken. Spörsmålet riktas till regeringen, där både kommunikationsministeriet och finansministeriet bär ansvar för den uppkomna situationen.

Lue lisää

EU tillåter investeringsstöd i renare fartyg

EU-kommissionen godkände i veckan de stöd som Finland anhållit att få ge till investeringar i renare fartygsmotorer. Beslutet var nödvändigt för att de miljösatsningar man kom överens om i EU:s svaveldirektiv verkligen kan genomföras.

Lue lisää