Artikkelit

Hae artikkeleista

Statsrådets meddelande om kommunreformen

Regeringen fortsätter styra skutan mot en kommunreform. Det handlar om att ro i hamn en långvarig process som startade redan år 2005; ett nytt Paras projekt som nu ska slutföra arbetet för strukturer som i framtiden kan trygga våra medborgares lika rätt till service, oavsett var i vårt avlånga land de bor.

Lue lisää

Storgård kandiderar

Päivi Storgård ställer upp i SFP:s viceordförandeval som förrättas under veckoslutet på partidagen i Karleby.

Lue lisää

Stefan Wallins tal på partidagen i Karleby

Svenska folkpartiets avgående ordförande, försvarsminister Stefan Wallin tog i sitt öppningsanförande fasta på de allvarliga ekonomiska utmaningarna och utslagningen av ungdomar. Wallin poängterade att de är samhällsfrågor av gigantisk betydelse för Finlands framtid.

Lue lisää

SFP:s nya organisation

Enligt ett partidagsbeslut har SFP:s stadgar uppdaterats. Som en följd av det förändras SFP:s organisation. Läs mer om den nya organisationen!

Lue lisää