Artikkelit

Hae artikkeleista

Statsfinanserna tema på SFP:s partifullmäktige

Svenska folkpartiets partifullmäktigeordförande, riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och
partiordförande, försvarsminister Carl Haglund lyfte båda upp det ekonomiska läget och
statsfinanserna i sina tal på SFP:s partifullmäktigemöte i Pargas.

Lue lisää

Prat om en folkomröstning om EU är populistiskt poängplockande

Svenska folkpartiets partifullmäktige anser inte att det finns något behov av en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap. Prat om folkomröstningar är populistiskt poängplockande och ett sätt att undvika de verkliga sakfrågorna. SFP vill hantera verkligheten, inte fiktion, också med risk för att alla lösningar inte alltid är populära, anser partifullmäktige, som möttes under veckoslutet i Pargas.

Lue lisää

SFP presenterade ett högskolepolitiskt program

Högskolefältet befinner sig mitt i en omvälvning: förvaltnings-, koncessions- och finansieringsmodellerna kommer att förändras inom en nära framtid. Svenska folkpartiet har tagit fram ett program för att förtydliga partiets linje i frågan.

Lue lisää

Tryggat stöd till svenskspråkig missbrukarvård

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (USM r.f.) får 45 000 euro i understöd av Penningautomatföreningen RAY. Detta trots att RAY i sitt ursprungliga förslag inte fördelade något stöd alls till USM r.f. Statsrådet slog idag fast Penningautomatföreningen RAY:s utdelning av understöd för år 2013.

Lue lisää

Gestrin: Vi borde komma vidare med försvars- och säkerhetspolitiken

Enligt riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) innehåller statsrådets redogörelse inte några stora överraskningar, men den inger en känsla av att man går som katten kring het gröt. Å ena sidan upprepas den kända doktrinen om militär alliansfrihet och betydelsen av den allmänna värnplikten. Å andra sidan säger statsrådet att Finland inte ensamt i framtiden klarar av försvaret av vårt land.

Lue lisää

Fungerande hantering av migrationsströmmar i EU

Europaparlamentariker Nils Torvalds betänkanden om ökade medfinansieringssatser för Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och fonden för yttre gränser har under Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg idag godkänts.

Lue lisää

Gruppanförande 6.2 2013

Gruppanförande i remissdebatten om Statsrådets redogörelse för Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012.
Riksdagsman Thomas Blomqvist.

Lue lisää