Artikkelit

Hae artikkeleista

Konkurrenslagen.

Den här veckan har riksdagen börjat behandla ändringen av konkurrenslagen. Lagpropositionen säger att en handelsgruppering som har över 30 procent av dagligvaruhandeln anses ha en marknadsdominerande ställning. Finland har den mest koncentrerade dagligvaruhandeln i hela EU, då två aktörer tillsammans behärskar över 80 procent. Lagen kommer alltså att gälla S-gruppen med dryga 45 procent av marknaden och K-gruppen vars marknadsandel överstiger 35 procent.

Lue lisää

Stor, stark & lagom

Knappt två år in i riksdagsperioden närmar sig regeringens mellanbokslut. Ett av regeringens flaggskepp den kombinerade kommun- och social- och hälsovårdsreformen fortskrider, men slutresultatet är ännu öppet.

Lue lisää

Astrid Thors 19.2 2013

Är lagtolkningen den rätta angående avgifter för utbytesstuderande vid universitet? Vad ämnar regeringen göra för att undanröja högskolornas hinder för utbildningsexport, så att universiteten kan uppfylla de förväntningar som tex regeringen yttrade i debatten om det nya riksdagsåret?

Lue lisää

Budgetramarna 2014

Astrid Thors höll fullmäktigegruppens gruppanförande på Helsingfors stadsfullmäktige den 13.2.2013.

Lue lisää

Gruppanförande om butikernas öppettider 20.2 2013

Riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars.

Då butikernas öppettider liberaliserades 2009 förutsatte riksdagen att regeringen inom tre år avger en redogörelse för vilka effekterna blev i ett tiotal uppräknade avseenden. Det måste kunna sägas rent ut att den redogörelse som nu föreligger i några avseenden är en lätt besvikelse. Några av de centrala effekterna har egentligen inte utretts alls.

Lue lisää

Haglund: Positivt exempel med tanke på Kvarkentrafiken

Statsrådet slog den här veckan fast de infrastrukturprojekt som man kommer att söka EU-finansiering för från det så kallade TEN-T-programmet. Bland projekten, som Finland hoppas att skall få EU-stöd, finns ett Ecotraderprojekt som strävar efter att utveckla energieffektiva lösningar för biobränsle på fartyg. Den ansökta stödsumman är 7,3 miljoner euro.

Lue lisää

Beredning och beslut.

Riksdagsledamot, SFP fullmäktigeordförande Ulla-Maj Wideroos insändare i Vasabladet 27.2 2013 berör beredning och beslut kring fullmäktiges behandling av yrkeshögskolorna Novia och Arkada.

Lue lisää