Artikkelit

Hae artikkeleista

Utplacering av defibrilliatorer i offentliga utrymmen

Astrid Thors ställde idag ett spörsmål till regeringen på vilket sätt regeringen ämnar se till att tillgången till snabb förstahjälp vid akuta hjärtåkommor med hjälp av lekmannadebrilliatorer finns att tillgå på offentliga platser i tillräcklig utsträckning även i vårt land?

Lue lisää

Blomqvist: Bönderna med i röjningsarbetet efter stormar!

Stormarna som drog in över vårt land efter julen 2011 visade hur sårbart vårt eldistributionsnät är. I januari öppnade Arbets- och näringsministeriet en kanal på sin webbplats där de ber medborgarna komma med idéer om hur eldistributionen kunde förbättras. Med anledning av de nu pågående diskussionerna, föreslår riksdagsledamot och NSP:s ordförande, Thomas Blomqvist (sfp), att det igen kunde bli aktuellt att involvera bönderna i röjningsarbetet som ofta behövs för att få slut på strömavbrotten efter stormar.

Lue lisää

Krisberedskap

De senaste veckorna har jag haft minutprogram. I alla fall varje måndag till torsdag, då Försvarshögskolans landsomfattande försvarskurs fyllt mina dagar. Det har varit en intressant och intensiv tid. Under kursens gång har vi fått ta del av högklassiga föreläsningar och besökt både företag, ministerier och andra inrättningar. Resultatet är en komprimerad men ändå överskådlig blick av hur Finlands krisberedskap är uppbyggd.

Lue lisää

Henriksson: Flyktingkvoten måste respekteras

Finland har sedan början av 1970-talet tagit emot sammanlagt c. 40.000 flyktingar. Flyktingarna utgör alltså mindre än 1 % av vårt lands befolkning. De första flyktingarna kom till Finland från Chile som en följd av Pinochetregimens terror. Efter det har många kvinnor, män och barn från bl.a. Vietnam, Somalien, f.d. Jugoslavien, Iran, Irak, Kongo och Afghanistan fått en möjlighet till ett bättre liv utan krig, svält och politisk förföljelse i Finland. Vi finländare, inte minst vi österbottningar, har på detta sätt under flere årtionden visat vår solidaritet gentemot några av världens mest utsatta människor.

Lue lisää

Har yttrandefriheten gränser?

Det är speciellt i de fall där vi konfronteras med åsikter som vi själva finner motbjudande som vi måste vara försiktiga när vi tar ställning i debatter som rör yttrandefrihetens gränser.

Lue lisää

Gymnasierna i fokus

Inbjudan till Gymnasierna i fokus – ett seminarietillfälle om gymnasieutbildningen
Torsdag 1 mars kl. 17.00
Infocentrum, Riksdagens tillbyggnad (Arkadiagatan 3, Helsingfors)

Lue lisää

Budgetramarna 2013

Det är igen dags att ta fram kristakulan och försöka ana sig till hur framtiden ser ut. Under de föregående årens övningar har jag varit pessimisten&

Lue lisää

SFP i Österbotten: Bevara yrkeshögskoleplatserna i Österbotten!

Den yrkeshögskolereform som nu planeras, slår hårt mot de österbottniska ungdomarnas möjligheter att stanna i sin region och välja från ett mångsidigt utbildningsutbud som Vasa Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Mellersta Österbottens Yrkeshögskola hittills förtjänstfullt har erbjudit.

Lue lisää

Alla partier har ett ansvar

Flera främlingsfientliga, minoritetsfientliga och i största allmänhet fientliga åsikter bubblade upp till ytan under riksdagsvalsvalkampanjen år 2011. Ibland handlade det till och med om rasistiska inlägg. Grunden för den hätska diskussionen hade lagts redan under riksdagsperioden, då speciellt Sfp och migrationsminister Astrid Thors fungerade som måltavla för kritiken av vad som kallades en alltför liberal invandringspolitik.

Lue lisää