Artikkelit

Hae artikkeleista

Haglund: Regeringen satsar på tillväxt och jobb

Regeringen satsar på tillväxt. Detta var huvudbudskapet från regeringens halvtidsgranskning som hölls idag i Helsingfors. Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund är nöjd med resultatet och konstaterar att regeringens viktigaste målsättning är att åtgärda hållbarhetsunderskottet och skapa nya jobb.

Lue lisää

Regionförvaltningsreformen

Gruppanförande 5.3 2013 hållet av riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos. Tema: Statsrådets redogörelse till riksdagen om verkställandet och utfallet av regionförvaltningsreformen

Lue lisää

SFP i Nyland: Bevara HNS i hela Nyland

Diskussionerna kring hur och av vem social- och hälsovården skall arrangeras går heta. För att trygga kvaliteten på specialsjukvården i Nyland är det av avgörande betydelse att HNS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) också i framtiden täcker hela Nyland!

Lue lisää

Anna-Maja Henriksson: Språkbad modell för tvåspråkiga skolor

Diskussionen om tvåspråkiga skolor har stampat på ställe. Så länge vi inte har en gemensam uppfattning om vad vi menar med tvåspråkiga skolor kommer vi att tala förbi varandra. Så konstaterade Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson på ett seminarium på onsdagen.

Lue lisää

Tre vill bli kretsordförande för SFP i Åboland

Tre personer har hittills meddelat att de kandiderar då Svenska folkpartiet i Åboland väljer ny ordförande på sitt årsmöte i april. Kretsstyrelsen fick på onsdag kväll besked om läget inför kretsmötet av valsonderare Alice Björklöf. Första vice ordförande Barbro Sipilä som ledde onsdagens möte är mycket nöjd med det intresse som uppdraget väckt.

Lue lisää

Christina Gestrin: Språklagen får inte glömmas bort

Västra Nylands räddningsverk har medgett att de begick fel då ett riksomfattande varningsmeddelande enbart gavs på finska vid branden i Kuusakoskis industrianläggning i Köklax i Esbo den 12.2.2013. Varningsmeddelandet översattes till svenska en timme efter att det finska meddelandet hade gått ut, men det svenska meddelandet gick aldrig vidare till medierna. Lagen förutsätter entydigt att alla nödmeddelanden ska publiceras på finska och svenska.

Lue lisää

Viktig vägvisare

Efter en period av omfattande kartläggning och mycken kartritning, har den andra etapplandskapsplanen för Nyland blivit klar. Landskapsstyrelsen godkände planen för två veckor sedan, och på onsdag ska landskapsfullmäktige ta ställning till förslaget.

Lue lisää