Artikkelit

Hae artikkeleista

Interpellationsdebatt om försvarsreformen

Om vi ska tro sannfinländarnas interpellation, och jag väljer några direkta citat ur texten, körs den allmänna värnplikten i botten , det sker en masslakt av garnisoner , repetitionsövningarna läggs praktiskt taget ner , Hornet-planen slutar flyga och flottans fartyg stannar kvar i hamnarna .

Lue lisää

Försvarsmaktsreformen tryggar trovärdigheten

Populismen fick helt nya dimensioner då riksdagen debatterade interpellationen om försvarsmaktsreformen på onsdagen. Argumentationsrepertoaren var minst sagt bred då Sannfinländarna lade ut texten. Allt från en hemlig Nato-anslutningsagenda till misstankar om att regeringen med vett och vilja vill försvaga försvarsmotivationen i vårt land lyftes fram som orsaker till regeringens agerande. Själv tror jag att reformen behövs för att säkerställa försvarets trovärdighet också i framtiden.

Lue lisää

Ny president under festliga former!

Under den gångna veckan installerades Sauli Niinistö som vårt lands 12:e president under högtidliga former. Själva installationsproceduren, med tal av såväl den avgående som den tillträdande presidenten i riksdagens plenisal, samt ceremonierna på slottet då den nya presidenten hälsade på diplomatkåren och de högsta tjänstemännen, står kanske för det närmaste vi kommer kunglig pompa och ståt. Väl så! Ceremonierna berättar nämligen mycket om republiken Finlands historiska ursprung, inte minst om vår anknytning till det svenska kungariket, men också om vår tid som autonomt furstendöme under den ryska kejsaren.

Lue lisää

Minister Henriksson: Snabblånen behöver begränsningar

– Lagstiftningen kring snabblånen bör skärpas ytterligare. Vi har en arbetsgrupp vid Justitieministeriet som just nu överväger om det är motiverat att begränsa snabblånen genom förbud eller om det är mer ändamålsenligt att ingripa i tillgängligheten via andra typer av begränsningar. Arbetsgruppen, som tillsattes i december, ska vara klar med sitt arbete denna månad, konstaterar justitieminister, sfp:s viceordförande Anna-Maja Henriksson.

Lue lisää

Kommunerna skall vara aktörer i kommunreformen

Det är nödvändigt att lyssna på kommunernas budskap i kommunreformen. Enligt Svenska folkpartiets kommungrupp är det av största vikt att kommunerna lyfter
fram sin syn på hur servicen skall kunna garanteras alla invånare på lika villkor även på lång sikt. Här måste kommunerna presentera sina lösningsmodeller för hur detta skall skötas.

Lue lisää

Interpellation om kommunreformen

En stor skillnad mellan opposition och regering är, att medan oppositionens representanter kan koncentrera sig på att fundera över vad de borde säga, måste regeringspartiernas representanter fundera på vad som borde göras. Denna sanning gäller även reformen av kommunstrukturen.

Lue lisää