Artikkelit

Hae artikkeleista

Torvalds om EU-budgeten: Antingen nedskärningar eller bibehållet stöd

EU:s statsöverhuvud samlas idag och imorgon för att förhandla fram en budgetram för EU för åren 2014 till 2020. EU:s budget finansieras idag till 80 % från medlemsländernas budgetar vilket leder till att medlemsländerna fokuserar på sin nettoställning istället för att se på EU-budgetens effekt som helhet.

Lue lisää

Livet efter valet

Förra fredagen höll SFP i Nyland tackfest för alla kommunalvalskandidater. Uppslutningen var stor och stämningen god. Vi hade mycket att fira. SFP gjorde ett gott val nationellt sett, och speciellt i Nyland klarade vi oss verkligt bra.

Lue lisää

Dahlman specialmedarbetare för Torvalds

Katarina Dahlman blir ny specialmedarbetare i Nils Torvalds stab i Europaparlamentet. Dahlman ersätter Heidi Jern, som i januari blir medlem av viceordförande Olli Rehns kabinett i EU-kommissionen.

Lue lisää

Kolsänkorna i Nyland och i Kuuma-kommunerna bör kartläggas

En tredjedel av Finlands kommunerna har utarbetat en klimatstrategi själva eller i samarbete med andra kommuner. Skogarna har en betydande roll i bekämpningen av klimatförändringen i och med att de binder koldioxid i atmosfären. De nyländska kommunerna kunde tillsammans med andra markägare genom åtgärder kraftigt minska på koldioxidutsläppen, som alstras i Metropolområdet.

Lue lisää