Artikkelit

Hae artikkeleista

Spörsmål om skattebyråernas kundbetjäning

I ett skriftligt spörsmål till regeringen lyfter Thomas Blomqvist (SFP) och Ulla-Maj Wideroos (SFP) upp vikten av skattebyråernas kundbetjäning. De tar fasta på skattekontorens tillgänglighet och behovet att trygga den svenskspråkiga servicen i den kommande omställningen.

Lue lisää

Henriksson: Regeringen överens om budgetramarna

I torsdags hölls regeringens ramria, där man slog fast ramarna för statsbudgeten för de inkommande fyra åren. Den ekonomiska situationen är inte helt enkel, även om det går bra på vissa håll i landet. Därför krävs en hel del svåra beslut för att balansera ekonomin. Skattehöjningar på 1,5 miljarder är att vänta fram till år 2015 samtidigt som kostnaderna skärs ner med 1,2 miljarder.

Lue lisää

Språkhets

Senaste veckas hetsjakt på Stefan Wallin var beklämmande. Det handlade nämligen inte (åtminstone bara), om en interpellation mot en försvarsminister för hans agerande i ett enskilt fall.

Lue lisää

Viktigt att stöda våra svenskspråkiga företagare!

I tre skriftliga spörsmål till regeringen lyfter kristdemokraternas Peter Östman och svenska riksdagsgruppens Thomas Blomqvist, Lars-Erik Gästgivars och Elisabeth Nauclér upp de svenskspråkiga företagarnas verksamhetsförutsättningar. I sina spörsmål tar riksdagsledamöterna fasta på den bristfälliga svenskspråkiga kommunikationen eller verksamheten inom tullen, Finpro och Finlands standardiseringsförbund (SFS).

Lue lisää

Kommunreformen

Det är ingen tvekan om att det finns många goda orsaker till att i vårt land genomföra en kommunreform och att sträva till att minska kostnadstrycket inom den offentliga sektorn.

Lue lisää

Wallin ställer inte upp för omval

Stefan Wallin ställer, i enlighet med det löfte han gav sig själv för sex år sedan, inte upp för omval för posten som partiordförande under SFP:s partidag i Karleby i juni.

Lue lisää

Rantala kandiderar

Statssekreteraren vid Försvarsministeriet Marcus Rantala (SFP) meddelade idag att han kandiderar i kommunalvalet i Helsingfors inkommande höst. Samtidigt meddelade han att han inte står till förfogande när SFP väljer partiordförande vid partidagen i Karleby.

Lue lisää