Artikkelit

Hae artikkeleista

Regeringen visar handlingskraft

Ett trovärdigt paket för att åtgärda hållbarhetsunderskottet. Så beskriver Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund budgetförhandlingarna och de reformpaket som regeringen godkände i samband med budgetmanglingen. I en tid då välfärdssamhället står på spel måste man kunna fatta beslut som tryggar välfärdstjänsterna också för kommande generationer, säger Haglund.

Lue lisää

Strukturella reformer.

Gruppanförande i debatten om statsministerns upplysning om strukturella reformer 4.9 2013, gruppanförande Mikaela Nylander.

Lue lisää

Träbaserade biobränslen skapar tillväxt

Europaparlamentets centerliberala medlemmar Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Riikka Pakarinen och Hannu Takkula är oroade över direktivet om biobränslen, eller det så kallade ILUC-direktivet, som för tillfället är under behandling i parlamentet.

Lue lisää

Rätt riktning i biobränsledirektivet

Nils Torvalds är relativt nöjd med resultatet av parlamentets omröstning i det omtvistade biobränsledirektivet, eller s.k. ILUC-direktivet. Direktivet handlar om hur Europa ställer om energianvändningen till mer avancerade och klimatvänliga biobränslen. Målsättningen är att genom dessa typer av bränsle hitta lösningar till problematiken kring användning av mat som biobränsle. Avancerade biobränslen tillverkas av bland annat huggrester, avfall och oätbara råvaror.

Lue lisää

Wivan Nygård-Fagerudd kandiderar för SFP i EU-valet

– Om det går bra för EU så går det också bra för Finland. Uppsägningar och permitteringar drabbar många och skapar oro. EU är vår överlägset största exportmarknad och därför är det helt avgörande för våra arbetsplatser att EU är konkurrenskraftigt, säger Nygård-Fagerudd.

Lue lisää