Artikkelit

Hae artikkeleista

Ansvarsfull frivilligverksamhet är guld värd för samhället!

En välfungerande frivilligverksamhet är en viktig byggsten i vårt välfärdssamhälle
Målet med ny lagstiftning är också att påverka frivilligorganisationernas verksamhetskultur så att de utöver eventuell kontroll av brottslig bakgrund också mer allmänt skulle fästa uppmärksamhet vid åtgärder som ökar barnens trygghet.

Lue lisää

Skatteförvaltningens kundservice bör tryggas.

Tillsammans med riksdagsledamöterna Lars Erik Gästgivars, Mats Nylund och Stefan Wallin lämnade Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander idag i riksdagen ett skriftligt spörsmål om utvecklingen av skatteförvaltningens servicenät.

Lue lisää

Nylund kräver strängare villkor för utländsk mat.

Genom att förkorta livsmedelkedjan, kan vi öka på säkerheten. Då offentliga institutioner, kommuner och staten, gör offentliga upphandlingar måste vi ställa samma krav på livmedelssäkerhet på utländska produkter som på inhemska, kräver riksdagsledamot Mats Nylund.

Lue lisää

Ukraina debatterades i riksdagen

I onsdags (12 mars) debatterades situationen i Ukraina, och speciellt den på Krimhalvön, i riksdagens plenum. Debatten var livlig och en av de mest angelägna hittills det här året. Med i debatten var riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, vilket var särskilt viktigt då det i tidningarna på Åland och i riket de senaste dagarna har riktats uppmärksamhet mot Ålandslösningen som inspirationskälla för de inblandade i konflikten.

Lue lisää