Artikkelit

Hae artikkeleista

CAP avtalet för finländska jordbruket.

I torsdags kom Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och EU:s jordbrukskommissionär Dacian Ciolos överens om vilka regler som gäller för det finländska jordbruket i sju år framåt till 2020. Alla de senaste avtalen har inneburit att stödsumman till jordbruket har sjunkit och detta avtal är inget undantag.

Lue lisää

SFP: Ett trovärdigt strukturpaket

Regeringen har idag slutfört förhandlingarna om det så kallade strukturpaketet, som tar sikte på att minska de stora hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

Lue lisää

Anna Jungner-Nordgren vice ordförande för ALDE Gender Equality Network

Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Anna Jungner-Nordgren har valts till vice ordförande för det europeiska liberala ALDE Party Gender Equality Network. Jungner-Nordgren återvaldes till vice ordförande under ALDE-kongressen i London 28-30.11.2013. SFP tillhör den liberala ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party) -gruppen i Europaparlamantet.

Lue lisää

Blomqvist: Låt inte kompetenta taxichaufförer falla emellan!

För tillfället bereds en ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare. I utkastet föreslås bl.a. att körtillståndets övre åldersgräns på 70 år slopas. Enlig lagförslaget skulle det istället beviljas två år i sänder ifall personen fyllt 68 år och uppfyller kraven på hälsomässiga förutsättningar.

Lue lisää