Artikkelit

Hae artikkeleista

Vem tänker på de ensamboende?

Över en miljon finländare bor ensamma i dag. Förutom den allt äldre befolkningen är det ökande antalet ensamboende en av de stora ­demografiska förändrningarna i Finland. Ändå är gruppen bortglömd i beslutsfattandet.

Lue lisää

Vem tänker på de ensamboende?

Över en miljon finländare bor ensamma i dag. Förutom den allt äldre befolkningen är det ökande antalet ensamboende en av de stora ­demografiska förändrningarna i Finland. Ändå är gruppen bortglömd i beslutsfattandet.

Lue lisää

Det handlar om att rädda välfärden och bära ansvar.

När jag ser tillbaka på året, känns det som om allt flyter ihop. Det igen beror säkert på att vi haft en hård takt i regeringsarbetet, så tufft att jag mellan verserna upplevt det nästan omänskligt. Men så är också våra bekymmer stora, och vi kan inte ligga på latsidan och sopa problemen under mattan.

Lue lisää

Finlands ensamboende näst fattigast i EU

I dag lever var fjärde vuxen finländare ensam. I Helsingfors är ensamboende den vanligaste boendeformen. Antalet ensamboende ökar i rask takt. Trenden är ett faktum men frågan är om samhället är redo för det?

Lue lisää

Nylander: Sote-förslaget kräver ännu politisk behandling

– Den expertarbetsgrupp som arbetat med att ge innehåll åt social- och hälsovårdsreformen har långt följt de linjedragningar den sk Orpo-arbetsgruppen som bestod av centrala ministrar och regeringspartiernas riksdagsgruppers ordföranden drog upp, konstaterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

Lue lisää

Att skriva sig i kommun där man har fritidsboende

Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) från Åbo ställer ett skriftligt spörsmål till regeringen om möjligheten att mantalsskriva sig i den kommun där fritidsbostaden är belägen. Wallin undrar om regeringen ämnar vidta lagstiftningsåtgärder för att förenkla bygglovsförfarandet till den del det gäller ändring av ändamålet med en byggnad från fritidsbostad till permanent boende.

Lue lisää

Nyhetsbrev 3/2013

Detta är SFP i Helsingfors nyhetsbrev som har sänts ut till alla medlemmar. Om du har frågor gällande något går det bra att vara i kontakt med SFP i Helsingfors kontaktchef Johanna Sandberg.

Lue lisää