Artikkelit

Hae artikkeleista

Wideroos: Tvång kan inte vara drivkraften i kommunreformen

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos förstår missnöjet mot regeringens förslag om att kommuner ska kunna tvångssammanslås, men vill samtidigt påminna om att en kommunreform är nödvändig för Finland. Utgångspunkten har enligt SFP hela tiden varit att kommunerna ska agera på frivillig basis medan andra partier i regeringen aktivt har förespråkat tvångslösningar. Samtidigt betyder frivillighet att beslutsfattarna i kommunerna på allvar måste fundera på olika lösningar, inklusive sammanslagningar.

Lue lisää

Individen, inte ekonomin skall stå i fokus!

För att effektivt kunna möta kommande utmaningar måste EU göras till ett medborgarprojekt med gemensamma värden. En av de centralaste frågorna inför EU-valet och i det kommande EU-arbetet är därför vilka värden som ska styra besluten.

Väljarna har rätt att få veta vilka etiska värderingar och betoningar som vägleder kandidaterna i EU-valet, understryker Stig Kankkonen, ordförande för SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar.

Lue lisää

Närtågen till Karis och Ingå räddade

Riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist ser närtågtrafiken längs kustbanan som en livsviktig del av Västra Nyland och är mycket nöjda med ministeriets beslut att inte dra in närtågen till Ingå och Karis.

Lue lisää

Gymnasiet ska ge bred allmänbildning!

De senaste veckorna har gymnasieutbildningen debatterats flitigt. Debatten går mellan en ökad valfrihet och ett visst antal obligatoriska ämnen. Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en rapport där det finns tre olika modeller med olika grad av frivillighet. De politiska besluten kring detta skall fattas ännu i vår.

Lue lisää

Hur garantera säkerheten för folk bosatta i svårtillgängliga områden?

Riksdagsgledamot Lars Erik Gästgivars ställde ett skriftligt spörsmål gällande problemsituationer som uppstått när Finlands räddningsväsen centraliserats. Intresset för att främja den frivilliga brandkårens verksamhetsförutsättningar verkar därtill vara lågt. Hur ämnar man garantera säkerheten för medborgare bosatta i mer svårtillgängliga områden?

Lue lisää