Artikkelit

Hae artikkeleista

Torvalds: Omoraliskt med EU-medborgarskap till salu

Europaparlamentet kommer i eftermiddag under sin plenarsession i Strasbourg att debattera
frågan om EU-medborgarskap till salu. Frågan aktualiserades efter att det maltesiska
parlamentet i november 2013 antog en lag som ger tredjelandsmedborgare möjligheten att
köpa sig maltesiskt medborgarskap, och därmed även tillträde till Schengenområdet och den
fria rörligheten inom EU, för en summa på 650 000 euro.

Lue lisää

Wallin och Bertell leder Svenska kulturfonden

Den tidigare kulturministern Stefan Wallin och teaterchef Ann-Luise Bertell leder Svenska kulturfonden från och med nästa höst. Wallin valdes till ny ordförande för kulturfondens styrelse och Bertell valdes till ny ordförande för kulturfondens delegation. Wallin och Bertell tillträder sina uppdrag den 1 augusti 2014.

Lue lisää

Straffen för våldtäkt ska skärpas

Enligt justitieminister Anna-Maja Henrikssons bedömning kommer straffpraxisen vid våldtäktsbrott att skärpas om den proposition som regeringen i dag överlämnade till riksdagen godkänns.

Lue lisää

Wideroos: Tvång kan inte vara drivkraften i kommunreformen

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos förstår missnöjet mot regeringens förslag om att kommuner ska kunna tvångssammanslås, men vill samtidigt påminna om att en kommunreform är nödvändig för Finland. Utgångspunkten har enligt SFP hela tiden varit att kommunerna ska agera på frivillig basis medan andra partier i regeringen aktivt har förespråkat tvångslösningar. Samtidigt betyder frivillighet att beslutsfattarna i kommunerna på allvar måste fundera på olika lösningar, inklusive sammanslagningar.

Lue lisää

Individen, inte ekonomin skall stå i fokus!

För att effektivt kunna möta kommande utmaningar måste EU göras till ett medborgarprojekt med gemensamma värden. En av de centralaste frågorna inför EU-valet och i det kommande EU-arbetet är därför vilka värden som ska styra besluten.

Väljarna har rätt att få veta vilka etiska värderingar och betoningar som vägleder kandidaterna i EU-valet, understryker Stig Kankkonen, ordförande för SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar.

Lue lisää