Strand korosti ympäristö- ja energiakasvatuksen merkitystä

RKP:n kansanedustaja, Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand nosti puheenvuorossaan esille koulutuksen merkityksen sekä maamme vientiyritysten kasvupotentiaalin.

Valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta keskustellaan tänään eduskunnassa. RKP:n kansanedustaja, Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand nosti puheenvuorossaan esille koulutuksen merkityksen sekä maamme vientiyritysten kasvupotentiaalin.

– Esimerkiksi Vaasassa olemme yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa luonneet energiakoulutusstrategian, joka kattaa koko koulutusketjun. Haluamme saada nuoret kiinnostumaan jo varhaisessa vaiheessa energia- ja ilmastoasioista yleisesti sekä siihen liittyvästä kansainvälisestä kaupasta. Oikeustieteen opiskelijamme voivat erikoistua energiajuridiikkaan ja niin edelleen, Strand sanoo.

– Valtion tulisi myös tarkasti seurata ja itsekin olla mukana siellä, missä yritykset markkinaehtoisesti panostvat isoja summia tutkimukseen ja kehitykseen. On esimerkiksi ollut surullista seurata, kuinka ammattikorkeakolujen rahoitusmalli rankaisee erityisesti korkean jalostusarvon vientiyrityksille elintärkeää tekniikan alan koultusta. Tähän on saatava muutos.

Henriksson: Maakuntavaalit yhdistettävä eduskuntavaalien yhteyteen

Pääministeri Sipilä itse on syypää mahdolliseen vaaliähkyyn. On nimenomaan keskustan idea pitää maakuntavaalit ensi lokakuussa.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz haluaa ympäristöystävällisempää rakentamista

RKP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Anders Adlercreutz vaatii Suomelta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja nostaa esiin puurakentamisen konkreettisena toimenpiteenä rakennussektorilla.

Lue seuraava artikkeli