Torvalds: Det krävs modiga beslut för att minska CO2-utsläppen från trafiken

Om vi inte minskar utsläppen, kommer det innebära striktare ramar för jordbruket och industrin samt eventuellt för vår statsbudget, säger Torvalds.

Som en rad i arbetet mot klimatförändringen har EU-kommissionen presenterat ett förslag om att minska koldioxidutsläppen från person- och paketbilar. Kommissionens förslag är en del av en bredare helhet av klimatlagstiftning, som också innefattar transport, jordbruk och handeln med utsläppsrätter inom industrin.

– Det handlar om en helhet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE).

– Vi måste minska utsläppen som helhet för att vi uppnå de mål vi har förbundit oss till i Parisavtalet. Därför måste också utsläppen från trafiken minska. Om vi inte klarar detta, kommer det innebära striktare ramar både för jordbruket och industrin, men eventuellt också för vår statsbudget.

Kommissionens förslag strävar efter att minska utsläppen från den lätta trafiken med 15 % till år 2025 och 30 % till år 2030. Som svar på detta har Torvalds, inom miljöutskottet, lyckats förhandla fram ett ändringsförslag som föreslår en minskning av utsläppen med 20 % respektive 45 %. Själv har Torvalds tidigare föreslagit en ännu mer ambitiös linje, med en minskning på 50% till år 2030.

– Vi måste vara modigare än kommissionen. Redan med dagens teknologi och den utveckling vi ser kommer kommissionens målsättningar att uppnås, säger Torvalds.

– För att verkligen göra någon skillnad måste vi sätta ribban högre än så. Det här är en unik chans.

Helhetsbilden har också en teknisk och en social dimension. Dels behövs investeringar i teknologi för att utveckla mera miljövänliga fordon och dels satsningar i produktionen av batterier för noll- och lågutstläppsbilar.

– Alla mineraler som behövs för batteriproduktionen finns redan i Europa. Om inte industrin tar ett stort kliv framåt mot en mera miljövänlig linje kommer stora länder som Kina och USA att köra om EU i det racet. Om vi klarar av att hålla industrin i EU skapar vi både nya arbetsplatser och gör oss mindre beroende av andra länder.

Strand: työllisyystavoite asetettava 80 prosenttiin


Nämä muutokset ovat sinällään positiivisia, mutta työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan enemmän, sanoo kansanedustaja Joakim Strand.

Lue edellinen artikkeli

Nylander: Älkää pettäkö ammattikalastajia


Päätös kuhan pyyntimitan nostamisesta on hutera ja väärin ammattikalastajia kohtaan, sanoo kansanedustaja Mikaela Nylander.

Lue seuraava artikkeli