Torvalds: Lokala myndigheter kör över den enskilda människans rättigheter

Finland har den största arealen naturskyddsområden i hela Europa. Arealen har tredubblats under de senaste 35 åren. Vi bor i ett stort land med mycket tomrum, men frågan är varför det då ska skyddas just där folk bor.

– Vi kan inte fortsätta som det är nu. Nu kör lokala myndigheter över den enskilda människans rättigheter till sin egen mark med hänvisning till Natura 2000 och annan fredning, menar Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Torvalds diskuterade framtidens miljöförvaltning med Forststyrelsens VD Esa Härmälä och styrelsemedlem Ari Isosalo från Intresseföreningen för en levande skärgård på ett seminarium i Helsingfors idag.

– Problemet är ofta bristfällig dokumentation. Det kan leda till anmälningar som visar sig vara ogrundade. Speciellt i tolkningen av kontrakt skulle man hoppas att samtliga parter använde lite sunt bondförnuft, säger Isosalo.

– Det är viktigt att veta vad vi redan skyddar. Diskussionen om arternas livskraftighet blir svår om vi inte har exakta siffror på deras förekomst. Därför är regeringsprogrammets skrivelse om att göra en ny bedömning av de utrotningshotade arterna i samband med uppdateringen av habitat- och fågeldirektiven mycket viktig och aktuell, säger Härmälä.

Regeringen inkonsekvent om arbetskraftsutbildning

Regeringen vill att befolkningen ska jobba längre – men det finns inte tillräckligt med resurser för omskolning och vidareutbildning av arbetslösa.

Lue edellinen artikkeli

Rädda krigsskadeståndsskonaren Vega

Staten borde bevilja bidrag till restaureringen av krigsskadeståndskonaren Vega. Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund tog ställning till Vegastiftelsens restaureringsprojekt i samband med inlämnandet av riksdagens budgetmotioner.

Lue seuraava artikkeli