Wallin: Ett steg framåt för en mänskligare behandling av döende

Vi behöver bättre terminalvård för dem som vill ha det. Men vi behöver också en strikt, men möjliggörande lag om eutanasi för dem, för vilka terminalvård inte är ett alternativ utan som uttryckligen vill ha eutanasi.

Riksdagen godkände idag med rösterna 129-59 social- och hälsovårdsutskottets enhälliga betänkande och kläm gällande medborgarinitiativet om eutanasi. Riksdagen förutsätter i klämmen ”att statsrådet tillsätter en brett sammansatt expertgrupp för att utreda behovet av lagstiftning om god vård i livets slutskede, självbestämmanderätten samt vård i livets slutskede och eutanasi och att statsrådet vid behov och utifrån utredningen lämnar förslag till lagstiftningsändringar till riksdagen. ”

− Även om det förlorande förslaget i omröstningen tydligt och klart hade förordat en lag om eutanasi är också den vinnande klämmen ett klart steg framåt i arbetet för bättre vård i livets slutskede och en värdigare död. Jag hoppas att den utlovade arbetsgruppen tillsätts snabbt eftersom här inte finns tid att förlora. Vi behöver bättre terminalvård för dem som vill ha det. Men vi behöver också en strikt, men möjliggörande lag om eutanasi för dem, för vilka terminalvård inte är ett alternativ utan som uttryckligen vill ha eutanasi. Det handlar om den dödssjuka individens självbestämmanderätt över sitt liv och sin död när allt hopp är ute och bara outhärdliga smärtor och rädslor i väntan på det oundvikliga dödsögonblicket återstår, säger riksdagsledamot Stefan Wallin som hört till dem som kraftigt stött medborgarinitiativet om eutanasi.

Wallin är också nöjd över att man i riksdagsdebatten på torsdagskvällen förhoppningsvis slutgiltigt lyckades tillbakavisa myten att eutanasi och bättre terminalvård skulle utesluta varandra. Tvärtom, de stöder och kompletterar varandra, säger Wallin.

Wallin hoppas också att den fortsatta diskussionen om eutanasi inte klamrar sig fast vid vilken modell man använder i Holland eller Belgien.

− Det behövs en finländsk modell som beaktar våra sätt att resonera i hälsovårdspolitiken, kulturen och gällande individens självbestämmanderätt. Flera opinionsmätningar visar att en solklar majoritet av Finlands folk och en växande andel av läkarkåren numera stöder eutanasi. Medborgarinitiativet samlade över 60.000 namn på bara fem veckor. Som lagstiftare kan vi inte sticka huvudet i sanden inför dessa trender, säger Wallin

Löfström: Suomi.fi måste få en svenskspråkig identitet

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har reagerat på att portalen inte har en svenskspråkig adress och identitet, vilket strider mot språklagen, Ålands självstyrelselag och grundlagen.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Uskottavuus on vaarassa – maakuntavaaleja on siirrettävä

Nyt saa riittää: SOTE-politikoinnissa on tullut hyvän maun ja kohtuullisuuden rajat vastaan.

Lue seuraava artikkeli