Eduskuntavaaliohjelma 2019

RKP:N EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2019

Kyse on arvoista

Me Ruotsalaisessa kansanpuolueessa haluamme, että kaikilla ihmisillä on oikeus päättää omasta elämästään ja poluista, joita he haluavat kulkea. Kaikilla tulee olla vapaus unelmoida ja myös toteuttaa unelmansa. Meillä on oltava vapaus elää rauhassa, pelkäämättä – turvassa. Meidän on voitava päättää omasta ruumiistamme, uskonnostamme ja mielipiteistämme. Meillä on oltava vapaus yrittäjyyteen ja työhön. Meillä on oltava vapaus olla juuri sellaisia kuin olemme.

RKP on Suomen liberaali puolue. Puolueella on vahvat siteet Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Liberalismimme perustan luovat kunnioitus ihmistä, yksilön vapauksia, oikeuksia ja tasa-arvoa kohtaan sekä sosiaalinen ja maailmanlaajuinen vastuu. Vastuullinen vapaus vastaa ihmiskäsitystämme. Uskomme yksilöön ja hänen oikeuteensa ja kykyynsä itse muokata ja vaikuttaa elämäänsä.

Ruotsalainen kansanpuolue on puolue kaikille, jotka haluavat tehdä työtä kaksikielisen Suomen hyväksi. Pidämme maamme kaksikielisyyttä rikkautena ja menestystekijänä. RKP
on tae kaikkien oikeudelle käyttää ja saada palveluja omalla äidinkielellään myös tulevaisuudessa.

Ruotsalainen kansanpuolue tulee aina puolustamaan pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaamme ja kaikkien tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Haluamme lisää panostuksia koulutukseen, yhdenvertaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kannustavan sosiaaliturvan, joka takaa kaikille kohtuulliset tulot.

Kestävä kasvu ja korkea työllisyysaste takaavat hyvinvointiyhteiskunnan
jatkuvuuden pitkällä tähtäimellä.

Koko meidän eduskuntavaaliohjelman löydät meidän vaalisivustolta eduskuntavaalit.rkp.fi

tai voit ladata ohjelman PDF:nä tästä